Klaus Bremerin
Blogi
Manipuloitu LP-raportti on vain jäävuoren huippu PDF Tulosta Sähköposti
15.04.2021 00:00
 

Vasemmalta oikealle: Timo Harakka, liikenneministeri, Maria Ohisalo, ”poliisiministeri”, Seppo Kolehmainen, poliisiylijohtaja, Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, Sanna Marin, pääministeri.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin johdolla Valtiontalouden tarkastusvirasto on jäänyt kiinni tarkastusraporttiensa muuntelusta tarkastettaviensa eduksi.
 
Tarkastaja Katri Lammin tekemä raportti Liikkuvan poliisin lakkauttamisen seurausvaikutuksista on paljastunut Yli-Viikarin johdolla törkeästi vääristellyksi. Auto, tekniikka ja kuljetus julkisti Katri Lammin LP-raportin jasiihen kohdistuneet manipuloinnit peräti 8 sivulla jo vuonna 2019 lehdennumeroissa 5 ja 6/2019.
 
On aika tarkastella koko totuutta.
 
Liikkuva Poliisi (LP) lakkautettiin sisäministeri Päivi Räsäsen, poliisiylijohtajaMikko Paateron ja poliisihallituksen toimesta vuonna 2014. Se johti käytännössä ammattimaisen liikennevalvonnan nopeaan rapistumiseen.
 
Suomessa liikennekuolemien määrä oli tasaisesti laskenut.Vuonna 2011 kuolleiden määrä kohosi yllättäen 273:een. Se synnytti, osin EU:n painostuksesta, tasaisesti alenevan tavoitteen,joka päätyisi 136 liikennekuolemaan vuonna 2020.
 
LP:n lakkautusvuonna 2014 liikennekuolemia oli 229. Heti sen jälkeen tapahtui hyppäys pahempaan:270 kuollutta (2015). Sitä seuraavina vuosina kuolleita tilastoitiin258 (2016), 238 (2017), 239 (2018), 211 (2019). Ei parannusta.
 
Vuonna 2020 piti sattua enää 136 liikennekuolemaa. Niitäsattui 236! Muissa EU-maissa liikennekuolemien määrä on tasaisesti laskenut.


 
RANKKA TOTUUS
Ruotsissa ja Norjassa kuolee väestömäärään nähden liikenteessä puolet vähemmän kuin Suomessa! Suomessa nopeusvalvontakamerat kuitenkin salamoivat kolme kertaa useammin kuin Ruotsissa ja Norjassa.
 
LP:n lakkautuksen jälkeen sisäministeriö on poliisihallituksen johdolla korvannut liikennevalvontaa tieverkossa keskittämällä rahat ja voimavarat ajonopeuksienkameravalvontaan, ”Peltipoliiseihin”. Vuonna 2020 lopulla”Peltipoliiseja” oli noin 170. Liikennekuolemien määrään ne eivätvaikuttaneet.
 
LP:n lakkauttamisen jälkeen laittomuudet ovat valloittaneet kuljetuselinkeinon. Valvonnan puute on johtanut nk. halpamaiden, entisten Itäblokin maiden diktatuuriin Suomessa. EU:n kabotaasimääräykset ovat menettäneetmerkityksensä. Autoissaan asuvat halpamaiden kuljettajat suorittavat valvomattomissa olosuhteissa Suomen sisäisiä kuljetuksia mielin määrin dieselillä, jota tuodaan Suomeen jopa yli 1000 litran polttoainesäiliöissä litrahintaan, joka on puolet Suomessa perittävästä hinnasta. Suomessa ei tankata. EU:n ajo- ja lepoaikamääräykset ovat menettäneet merkityksensä. Kuljetuksia suoritetaan kaksilla kuljettajakorteilla ja manipuloiduilla mittareilla. Halpakuljetusten järjestäytyneen rikollisuuden mukana kulkee rahanpesu, kiristys ja tyttökauppa.
 
Tämä paljastuu, kun halpamaiden kuorma- ja pakettiautot erehtyvät Ruotsin, Norjan ja Tanskan puolelle. Siellä erikoiskoulutettu liikennepoliisi todistaa jatkuvasti ja toistuvasti halpamaiden kuljetuslaittomuudet. Suomessa oma kuljetuselinkeinomme menettää kuljetuksia, työpaikkoja ja kannattavuutensa kotimaansa tieverkossa halpamaille.
 
Suomessa valtiovarainministeriö, sisäministeriö, poliisihallitus ja liikenneministeriö ovat täysin tietoisia alennustilasta Suomen teillä. Puhutaan ammattidieselistä Suomen kuljetusliikkeille tasoittamaan halpamaiden polttoaineen veronkiertoa halpadieselillä. Puhutaan halpadieselin tuhansien litrojen tuontikiellosta halpamaiden kuljetusten mukana, mutta ei tehdä mitään. Puhutaan raskaan liikenteen tiemaksuista ainoana EU-maana, joka ei vielä sitä peri. Tiedetään kovista talvirengassäännöistä Ruotsissa ja Norjassa, mutta säilytetään Suomessa lähes kesärengasvaatimukset, joilla halpamaiden kuljetukset voivat jatkua tieverkossamme. Oma kuljetuselinkeinomme tyrmätään.
 
Siinä pieni välähdys jäävuoren alta Katri Lammin manipuloidun raportin osalta.
 
Suuri puhallus! PDF Tulosta Sähköposti
05.03.2021 00:00

LIIKENNEMINISTERI TIMO HARAKKA. Kuin Liisa Ihmemaassa.

Suomi velkaantuu koronassa hullun lailla ennätysvauhtia. Samalla tehdään liikennejärjestelmäsuunnitelma12:sta tunteiden palolla 12 vuodeksi eteenpäin. Järjellä ei sanansijaa. Ei faktoilla eikä taloudellisilla tosiasioilla. Tämä on LVM:n uusin fiasko!
 
Lainaan lyhyesti Antti Talvitietä,Maailmanpankin väyläprojektien kannattavuuskonsulttia,Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta (Ljs):
 
”Se on puutteellinen, useinharhaanjohtava. Ei kerrota tärkeydestäkansantaloudelle, ei tärkeimmistä ongelmista, ei anna tietoa liikenneverkoista, ajoneuvoista, hinnoittelusta, kilpailusta, logistiikasta, kustannuksista ja odotettavista muutoksista.”
 
”Suunnitelma edustaa neuvostoliittolaista ajattelutapaa.Ljs:n maailma on staattinen jakeskusohjattu. Erityisesti tavaraliikenne,logistiikka, bussiliikenneon jätetty lähes oman onnensa nojaan. Liikenteen verotuksella,hinnalla, maksuilla,kustannuksilla, palvelutasolla ei ole merkitystä. Ehdotukset onvedetty hihasta, perusteetta.”
 
Murhaavaa tekstiä asiantuntijalta,joka yli 20 vuotta on selvittänyt maailmanlaajuisesti liikenneväyläsuunnitelmien kannattavuutta Maailmanpankille lainahakemuksiin!
 
Hyöty/kustannus arvio (HKA) pitää olla pohjana jokaisessa päätöksessä. Hyöty pitää olla suurempikuin siitä maksettavat kustannukset (myös yhteiskunnallisissa päätöksissä!). Mm. aika, odotusaika, kävelyaika on hintatekijä. Aikasäästö on logistiikassa suurimpia hyötytekijöitä. Matkan hinnassa kokonaismatka- ajan piteneminen on merkittävä hintatekijä (nähtävästi tuntematon tekijä Suomessa, vrt. mm. Länsimetro!). Ljs:ssä odotus- ja kävelyaikaa pidetään hyödyllisempänä kuin kulkuneuvossa istumista. Moista oletusta tutkimus ei tue.
 
HKA:ta manipuloidaan eri keinoin. Saadaan hanke ”kannattavaksi”ja harhautetaan kansaa. Kun päätöksen jälkeen kustannukset nousevat rajusti, hanketta ei kannata pysäyttää. Ja hyödyn saajat pääsevät veronmaksajien kukkarolle. Se on maan tapa. ”Näin on käynyt metropäätöksissä, RaideJokerissa, käy Kehäradassa ja nähdäkseni kaikissa raideinvestoinneissa”,Talvitie kuittaa.
 
Samanlainen huu-haa oletus Ljs:ssä on maan arvonnousu esimerkiksi uuden ratalinjan varrella.Todellisuudessa se on siirto muualta,jossa maan arvo vastaavasti alenee. ”Lisäksi Suomessa katsotaan julkisellavallalla olevan oikeus jopapakkolunastaa maa raakamaana, ja ottaa kaavoitettuaan maan hyödyn kunnalle, valtiolle ja sitä kautta rakennusliikkeille. Suomessa käytäntö on puolueiden tukemaa. Raha otetaan ja maan alkuperäinen omistaja ei saa juuri mitään. Hyödyt lasketaan, haittoja ei”, Talvitie huomauttaa.
 
SUOMI, LOGISTISESTI JÄKEENJÄÄNYT MAA
Suomen logistiset kustannukset ovat n. 25M€/v. eli 11,4% BKT:stä. Ruotsin on 7,3%, Norjan 7,7% ja Tanskan 6,3% BKT:stä. Suomen logistinen suorituskyky on huono. ”Suomen vienti ei pysy kilpailukykyisenä vaan muuttaa pois, ellei logistiikkakustannuksia saada pienemmiksi. Pikkunäppärillä keinoilla ja henkilöliikenteeseen investoimalla se ei onnistu”, Talvitie sanoo. Vienti on elintasomme ja hyvinvointimme perusta.
 
Pääväylillä eli vain 7%:lla tiestöstämme kulkee 69% valta- ja kantateiden liikenteestä ja 71%raskaan liikenteen kuljetuksista. Traficom todistelee Suomen logistiikkaahyväksi. Sen täytyy olla sokea. Suomen logistinen heikkous sai osaltaan mm. Kaipolan tehtaan sulkemaan ovensa. Ikävää jatkoa on tulossa, jollei Ljs:n tekijät herää todellisuuteen. Talvitienhoito Suomessa on ala-arvoista. Liki 90% Suomen rahdeista kulkee silti autoissa ja teitä pitkin. Henkilöliikenteen suoritteesta 90% tukeutuu tielikenteeseen.
 
Ljs:n tekijät haluavat kuitenkin sijoittaa uusiin huippukalliisiin ratasuunnitelmiin kuten Tunnin junaan, Suomirataan, Itärataan, kaupungeissa raideliikenteen lisäämiseen. Teiden kunnostuksessa nähdään Ljs:ssä 12 vuoden seisahdus (Tieyhdistys), vaikka teiden autoliikenne antaa valtiolle noin 8,5miljardia vuodessa ja valtio antaa takaisin vain noin 1,5 miljardia.
 
Samalla Suomi - ainoana maana EU:ssa – ei peri tiemaksuja raskaaltaliikenteeltä, ei valvo ulkomaista kilpailua nimeksikään, ei liioin ammattiliikenteen laillisuutta, vähät välittää raskaan talviliikenteen turvallisuusvaatimuksista- kaikki ulkomaistenkilpilijoiden eduksi. Itä-Euroopan maiden autot kulkevat ilmaiseksi Suomen teillä mukanaan tuomallapuolet halvemmalla polttoaineellayli 1000 litran säiliöissä ostamatta litraakaan dieseliä Suomessa siinä missä suomalaisten oma maantierahti maksaa teiden kunnosta kolminkertaisen hinnan ja päälle täyden polttoaineveron joka litrasta.
 
Vastaavasti rautatiet maksavat vain noin 10% kustannuksistaan.Rautateiden matkustajat ja rahdit saavat kyydin lähes ilmaiseksi. Bussimatkustajat maksavat kyydistään noin 65%. Kaikista matkustajista Suomessa junaa käyttää vain 5-6%, samoin bussia 5-6%.
 
Siinä missä pääpainon tulisi olla tienkäytöstä johtuvien kuljetus- ja logistiikkakustannusten pienentämisessä muiden pohjoismaiden tasolle, Ljs esittää kehittämisinvestointien määrästä tieverkostolle noin 42% ja rautateille 54%.
 
”MUTU”-MENETELMÄLLÄ 12 VUOTTA
Ljs:n tekijät jättävät tieliikenteen lapsipuolen asemaan tunnepitoisista syistä – päästöihin, liikenneonnettomuuksiin ja –kuolemiin, fossiilisiin polttoaineisiin vedoten - näkemättä tieliikenteen merkityksen, painoarvon ja vaikutuksen teolliseen kilpailukykyymme. Sen sijaan se kasvattaa yhteiskunnan varojen sijoittamista logistisessa kokokuvassa sivuosaa näyttelevään raideliikenteeseen.
 
”Esimerkiksi kannattamattomien ratahankkeiden suunnittelu olisi lopetettava. Kvarkentien hankeselvitys olisi toteutettava viipymättä. E12 (Vt3) rakentamisella moottoritieksi Tampereelta pohjoiseen Vaasan edustalle ja jatkaminen moottoritienä Ouluun on kiiretilaus. Rannikkotietä etelään Oulu-Vaasa-Pori-Turku pitää tehostaa. Poikittaisteitä Vaasa-Kuopio kuin myös Kuopio- Jyväskylä-Tampere-Pori sekä Kajaani-Kokkola ovat välttämättömiä parannettavia. Tätä vaatii Suomen teollisuuden ja elinkeinoelämän logistinen kilpailukyky elintasomme ja hyvinvointimme säilyttämiseksi”, Antti Talvitie manaa.
 
”Ljs:stä puuttuu nyt visio ja rehellinen katse tulevaisuuteen. Se on vanhan toistoa ja näpertelyä liikenteen palvelujen parantamiseksi. Jos lausunnolla oleva Ljs hyväksytään, Suomen talouden kilpailukyky huononee ja teollisuus hakeutuu maihin, joissa liikenneväylät todella palvelevat sekä henkilö- että tavaraliikennettä ja jossa ”hyötyjä- maksaa” periaate toimii paremmin. Kaikki suomalaiset kärsisivät”, Antti Talvitie summaa.
 
Harakan Liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos 12 on toisinto Bernerin taksiuudistuksesta. Yhtä laho. Samasta lähteestä, LVM:stä.

VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA (Liikenne 12)
Perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Sillä halutaan siirtyä vuosittaisista liikennesuunnitelmista 12-vuotiseen liikennejärjestemien toimenpideohjelmaan 2021-32 ja visioon aina vuoteen 2050 asti. Suunnitelma syntyi liikenneministeriössä (LVM) 17.6.2019.LVM vastaa valmistelutyöstä. Viimeinen lausuntoaika päättyi 23.2 2021. Hankkeen päättymispäivä on 30.4.2021. Ennen hyväksymistä suunnitelma annetaan eduskunnalle selontekona. Suunnitelman hyväksyy valtioneuvosto.
ANTTI PETRI TALVITIE
Aalto Yliopiston professori (em) Antti Talvitie on konsultti ja psykoanalyytikko Washington DC:ssä. Sitä ennen hän työskenteli Maailmanpankissa yli kaksikymmenentä vuotta ensin vakinaisena ja senjälkeen konsulttina, Viatek Oy:ssä, ja TVH:ssa tuotanto-osaston johtajana. Hän oli yli 10 vuotta professorina USAssa, mm. Rakennusosaston johtajana New Yorkin yliopistossa Buffalossa (SUNY-Buffalo). Dipl. Ins Antti Talvitiellä on Ph.D (Northwestern University, Evanston, IL), ja Psykoanalyytikon Sertifikaatti (Boston Graduate School of Psychoanalysis).
 
Kuskeja ja renkaita PDF Tulosta Sähköposti
03.02.2021 00:00
 


On kuljettajia ja kuljettajia. Tuli Rosk’nRollilta kirje toukokuussa: Jäteauto ei mahdu kääntymään roska-astioittenne kohdalla. Ne tulee siirtää 400 m edemmäksi paikalle, jolla automme mahtuu kääntymään.
 
Kiva patikoida 800 m päivässä roskapussien kanssa paikalle, jossa Rosk’nRollin uusi rattitaituri saa käännettyä. Semminkin kun kääntyminen on ennen aina onnistunut vanhalla paikalla.
 
- Kuljettajamme on kokenut ja taitava. On CE-ajokortti, vastattiin kun ihmettelin. Auto on sama kuin ennen.
 
Kuulkaa, sanoin, seuraavan kerran kun autonne tulee meille, antakaa minun kääntää jäteautonne. Minulla on CE-kortti. Sen jälkeen nuorelta jätekuskilta kääntyminen vanhalla paikalla onnistui.
 
Tämä tuli mieleen tammikuun viimeisenä, kun Rehnin imuriauto, 3-akselinen mutta selvästi isompi ja pitemmällä akselivälillä kuin Rosk’nRollin, kääntyi roska-astioiden kohdalla ja peruutti pihaan. Ero oli vain siinä, että mökkitie oli aurausten jälkeen tuskin imuriauton levyinen ja kääntymispaikka puolta kapeampi. Hankiin oli puskettava, että mahtui kääntymään.
 
Ei Rehnin mies, n. 60-vuotias pitkän linjan kuljettaja, Berndt Nordström, puhunut halaistua sanaa kääntämisvaikeuksista roska-astioiden kohdalla. On näetsen eroa kuljetajissa ja kuljettajissa.
 
On renkaita ja renkaita. Ennen oli Etelä-Suomessakin talvi ja hanki. Taksimiehet oppivat ajamaan kitkarenkailla. Kyyti oli pehmeää ja kitkat kulutettiin loppuun kesällä. Sitten seurasi monta “lumetonta“ talvea perä jälkeen. Taksit jatkoivat kitkoilla. Samalla vanhat väistyivä, kuljettajiksi tuli uusi nuori polvi.
 
Tänä talvena, kun on taas yli -20 pakkasia ja lunta ja hankea ja jäätäkin, kitkat ovat kadonneet taksien alta ja tilalle on tullut leveät nastoitetut “läskit“. “Ne on kyllä turvallisimmat, kun on oikea kunnon talvi“, alle kolmekymppinen nuori taksikuski opetti ammattilaisen äänellä.
 
Kunpa tietäisit, miten paljon järeämpiä nastat oli ennen, ajattelin, ja miten paljon kapeampia entiset “hakkapeliitat“ kuin nyt. Ne leikkasivat lumen ja loskan läpi kuin sirkkeli ja nastat pistivät maahan saakka. Nyt ylileveät “läskit“ ui lumen ja loskan päälle liirtoon eikä nyky-kevytnastoilla ole kuin vakuuttava ulkonäkö – jos sitäkään. Oikea kuski pärjää kitkoilla paljon paremmin tänään, mutta “huutokuskit“ on tietty erikseen.
 
On ympärivuotisia renkaita ja on talvi- ja kesärenkaita. Siinä missä suomalaiset “kaikkitietävät huutokuskit“ kiivailevat kitkoista ja nastarenkaista, isossa maailmassa on kehitetty renkaita, joilla ajetaan ympäri vuoden. Samoilla renkailla talven lumissa, jäillä ja polanteilla, ja kesäkuumalla paahdetaan menemään pitkälle toistasataa tuntikaupalla Euroopan läpi moottoriteillä. Ja ne kestävät sen – eivät sula alta kitkarenkaiden lailla kuin pyyhekumit!
 
Ympärivuotisia eli all-season renkaita on kehitetty Keski-Euroopassa ja alppimaissa jo vuodesta 2007. Niillä on jo pitkä ja vahva kehityshistoria takanaan. Vain - suomalinen ei hevin usko! Eikä ihan heti edes kokeile.
 
Me kokeilemme. Auto, tekniikka ja kuljetus kokeilee nyt neljää voittajarengasta saksalaisen Auto Bildt lehden 30 eri valmistajan all-season renkaan vertailutestistä.
 
Toistaiseksi kokemukset ovat ylittäneet parhaimmatkin odotukset. Edessä on varmasti aika, jolloin samoilla renkailla ajetaan vuoden ympäri kaikissa keleissä Pohjolassakin.
 
Silloin suomalaiset automiehet ja huutokuskit vieläkin kinaavat nasta- ja kesärenkaiden välttämättömyydestä, renkaanvaihdoista, tuplavannesarjojen ja rengashotellien välttämättömyydestä.
 
Onneksi on kuskeja ja kuskeja, ja renkaita ja renkaita. Ja jatkuvaa kehitystä!
 
Valheellinen tiepolitiikka – Liikenneturvallisuuden surma PDF Tulosta Sähköposti
11.12.2020 00:00

Seutu- ja paikallistiet, entiset soratiet tänään: alavilla mailla kilometrikaupalla liejumössöä "nimismiehen aallokkona".

Ennen pidettiin sorateiden ”nimismiehen kiharia” todisteina rikkinäisistä iskunvaimentimista, jotka vaaransivat auton hallintaa ja liikenneturvallisuutta. Ja niitä oli paljon.
 
Nyt nähdään jo liejuisilla seutu- ja paikallisteillä ”nimismiehen aallokkoa”, taas osoituksena rikkinäisistä iskunvaimentimista. Ja niitä on uskomattoman paljon!
 
Pienikin kuoppa tien pinnassa pomputtaa viallisilla iskunvaimentimilla etenevän auton rengasta. Syntyy pienempiä kuoppia peräjälkeen. Useamman iskarivikaisen auton jäljiltä syntyy lopulta pitkä jono kuopparivejä, ”nimismiehen kiharoita”.
 
TÄNÄÄN soratiet ovat muuttuneet. Tiedä häntä, millä kemiallisilla aineilla entisiä sorateitä käsitellään tänään. Kuivana tien pintaon kovaa kuin savipanssari. Sateensattuessa ne muuttuvat liejuisen tahmeaksi pintamassaksi. Kun auton rengas osuu kuoppaan, se räjäyttää alta pois soraa. Kuoppa syvenee syvenemistään samalla kun kovat reunat pitävät, kuoppa ei laajene. Samoin käy asvalttitien kuopissa. Kun rengasosuu sellaiseen teräväreunaiseen, hyvin syvään kuoppaan, se rikkoo iskunvaimentajan.
 
SATEEN kastaman tien liejuvellissä iskariviallinen rengas pomppaa. Liejussa ei synny kiharia kuten kuivalla soratiellä, vaan alati syveneviä aaltoja. Liejutielle syntyy jopa satoja metrejä pitkiä ”nimismiehen aallokkoja”. Ja ne pompottavat auton menoa niin, että hammasproteesit irtoavat ja iskunvaimentimia rikkoontuu lisää.


"Nimismiehen aallokon" lieju rikkoo auton ja kuljettajan, ja tarttuu kymmeninä kiloina ruostuttamaan autojen alustoja.

KATSASTUSASEMAT osaavat kertoa, että rikkinäisiä iskunvaimentimia löytyy testerillä, ja silmämääräisestikin, jo uskomattomanpaljon ja aina vain enenevästi! Myös raskaissa kuorma-autoissa ja perävaunuissatulee vastaan yhä enemmän jopa katkenneita iskunvaimentimia. Erityisen paljon niitä on nk. halpamaiden rekoissa, kertomaassa Suomen teiden kunnosta.
 
VANHA katsastusmies, autoinsinööri ei ihmettele. ”Sen saa, kun teitämme aina vain vauriokorjataan peruskorjauksen sijaan. Korjausrakentajat tienaavat joka vuosi samoista paikoista, ja kansa maksaa. Sen sijaan että peruskorjattaisiin alkujaan sorateiden nyt yli 50 vuotta vanhoja perustuksia ja pohjarakenteita vastaamaan nykyajan kasvaneita kokonaispainoja ja liikennetiheyksiä”, vanha katsastusmies sanoo.
 
TEIDEMME rungot, perustukset, pohjat sortuvat, yksi toisen jälkeen, tihenevästi! Väylävirasto ilmoittaa koronalamassa korotetuista väyläkunnostusrahoista. Kahdesta miljardista valtaosa menee rauteille, joilla kulkee vain 4-6% koko maan rahtitavarasta – ja ehkä 30% (kannattamattomaksi tuomitusta) henkilöliikenteestä. Turun ”Tunninjunan” jatkosuunnitteluun kaadetaan kymmeniä miljoonia hyvin tietoisina siitä, että Lohja-Salo väli lyhentäisi kokonaismatkaa vain 26 km:n ja ajoaikaa 8 minuuttia – ja että 3,5 miljardin euron kokonaistuhlauksen jälkeen valtio joutuu vielä tukemaan jatkossa jokaista Tunninjunan matkalippua 100 €/lippu!


Entisten sorateiden kuivemmilla osuuksilla, mäissä ja nyppylöillä syntyy kilometrimäärin kuoppahelvettiä. Se täräyttää iskunvaimentimet ja pyöränkulmat pois pelistä - jollei "nimismiehen liejuaallokko" ole sitä tehnyt jo aiemmin.

VALTIOLLA on vastuu 78 000 maantie-km:stä, joista valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteitä 51 213 km – joista 24 523 km päällystettyjä. Yhteensä veronmaksajilla on vastuu 454 000 tie-km:n kulkukelpoisuudesta. Yksityisteitä on 350 000 km, niistä metsäautoteitä ja mökkiteitä 230 000 km. Pääteiden lisäksi maamme ”Vihreä kullan”, puunkuljetusten, metsäteiden pohjat luhistuvat kuten päätietkin.
 
TEITÄ korjataan veronmaksajilta kerätyillä miljardeilla yhä uudestaan – pintakorjauksina, tilapäisinä laastareina, silmänkääntötemppuina. Tekopyhästi paasataan liikenneturvallisuuden tärkeydestä samalla kun rikotaan iskunvaimentimia ja pyöränkulmia ja aiheutetaan suoraa hengenvaaraa näennäisillä tienkorjauksilla. Raha virtaa veronmaksajilta teiden korjaajille, joista suurimman potin korjaa - kas kumma,Destia, valtion oma liikeyritys!
 
SAMAAN aikaan maa kärsii ala-arvoisista liikenneyhteyksistä ja kansa hengenvaarasta kustantamillaan teillä.
 
Pian on taas kuntavaalit. Eihän niillä merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta, eihän. Jos ei maksajakansa huomaa!
 
Yli kymmenen hyvää syytä rakentaa Vaasa – Umeå linkki, Kvarkentie PDF Tulosta Sähköposti
18.11.2020 00:00


Auto, tekniikka ja kuljetuksen paljastettua mereenrakentamisen kansainvälisen huippuasiantuntijan Esa Erannin ja Antti Talvitien esiinnostaman Merenkurkun ylittävän Kvarkentie-suunnitelman(Auto, tekniikka ja kuljetus 5, 6 ja 7/2020), kulisseissa on käyty kovaa kuhinaa asiantuntijoiden kesken.
 
Nyt Esa Eranti ja Antti Talvitie (ent. Maailmanpankin Senior Transport Specialist ja New York State Universityn Liikennetekniikan professori) perustelevat Väyläviraston, LVM:n, VTT:n ja yliopistojen asiantuntijoille.
 
01. Kvarkentie tukee Suomen talouden kasvua ja parantaa sen ja teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä paremman logistiikan, halvempien ja nopeampien tavarakuljetusten kautta. Kiinteä yhteys avaa uusia markkinoita kaikkiin EU maihin ja Norjan Atlantti- satamista myös USAhan.
 
Suomen logistiset kustannukset ovat suuret, 11,4% BKTstä; Ruotsin 7,3%; Norjan 7,7% ja Tanskan 6.3% BKTstä. (Lauri Ojala: Logistic Report 2014, University of Turku)
 
02. Kvarkentie olisi työllisyysteko. Se loisi uusia työpaikkoja nykyisissä ja uusissa elinkeinoissa. Alueet Tampereelta pohjoiseen tulisivat kilpailukykyisiksi Etelä-Suomen kanssa. Se lisäisi taloudellista toimintaaPohjanmaalla, Keski-Suomessa,Savossa, Kainuussa ja Lapissa. Se auttaisi säilyttämään asuntojen jakiinteistöjen ja vastaavasti vähentäisi asuntojen kustannuspainetta Helsingin seudulla.
 
Ilman kiinteää Kvarkentietä näitä prosentteja on lähes mahdoton muuttaa. Fehmarin tunnelilla Tanskan, Ruotsin ja Norjan logistinen etu entisestään paranee.
 
03. Kvakenvägen on halvempi rakentaa ja ylläpitää kuin ns tunnin junat. Se palvelisi sekä tavara- että henkilöliikennettä. Riippuen linjauksesta, siltojen ja mahdollisen tunnelin pituudesta, kustannukset olisivat 3-5mrd€. Ympäristövaikutukset olisivat täysin hallittavissa koska rakentaminen tapahtusi pääosin merellä. Kvarkentie voidaan rakentaa 3-5 vuodessa kun lainmukainen lupaprosessi on käyty läpi.
 
04. Kvarkentie on realistinen investointi (vastakohtana väyläsuunnitelmille, jotka tarvitsisivat loputonta veronmaksajien tukea). Kvarkentie on halvempi kuin Fehmarn 19 km tunneli Tanskasta Saksaan (moottoritie ja junarata). Maailmassa on monia siltoja ja tunneleita jotka ovat pitempiä kuin Kvarkentien silta, joka on samaa luokkaa kuin suunnitteilla oleva Kattegatt-silta Aarhusista Samsön kautta Kalundborgiin Ison Beltin laivaväylän poikki Tanskassa.
 
05. Kvarkenvägen ei ole riskialtis markkina-häiriöille, kuten lakot, jäänmurto ja sen kustannukset, sääilmiöt ja huoltovarmuus. Toisin kuin tunnin junat, tavaraliikenne maksaisi suuren osan Kvarkenvägen kustannuksista. On täysin mahdollista, että Kvarkenvägen tietullitulot (samaa luokkaa kuin Wasa Linen tariffi) kattaisivat muutaman vuoden sopeutumisen jälkeen lähes kaikki kustannukset.
 
06. Ruotsi on tulossa mukaan kustannusten jakoon ja siten vähentäisi taloudellista riskiä. Myös liikenteen kysyntäriski on vähäinen, koska Kvarkentie loisi koko Skandinaviaa koskevan toimivan talousalueen ja markkinat. Tähän kuuluisi ei yksin tavaraliikenne vaan myös henkilöliikenne. On mitä todennäköisintä että EU tulisi mukaan kustannuksiin 20%n osuudella.

07. Käyttäjät maksaisivat suurimman osan kustannuksista. On otaksuttavissa että tarvittavat subventiot voisivat poistua muutaman vuoden kuluttua tien avaamisen jälkeen kun yhteiskunnat, talous ja teollisuus, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, ovat sopeutuneet uuteen liikenneympäristöön.
 
08. Suomen taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi kasvaisi. Kvarkenvägen vähentäisi tuontitavaroiden hintaa ja siten lisäisi kansalaisten hyvinvointia. Kvarkenvägen lisäisi ja suuntaisi taloudellista kasvua Tampereen pohjoispuolelle.
 
09. Kvarkentien rakentaminen lisäisi rakennusteollisuuden työpaikkoja ja innovaatiohalukkuutta. Se lisäisi Suomen teollisuuden, erityisesti teräksen ja myös muiden tuotantolaitosten tuotteiden kysyntää.
 
10. Kvarkentiellä olisi monipuolisia vaikutuksia mm. tuulienergian, sähkökaapelien, kaasuputkien kehittämiselle. Uudet, suuremmat markkinat loisivat uutta vientiteollisuutta, uusia tuotteita, innovaatioita, työpaikkoja ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.
 
11. Kvarkentie lisäisi Pohjanlahden ja sen yli menevän liikenteen ja kuljetusten luotettavuutta. Se ei vähentäisi esimerkiksiVaasan ja Kokkolan satamientärkeyttä ja liikennettä. Toisin kuin rautateillä, joiden liikennehäiriöt heijastuvat lähes koko rataverkon liikenteeseen, satamat tarjoaisivat aina vaihtoehdon Kvarkentien kuljetuksille ja henkilöliikenteelle - ja päinvastoin.
 
12. Kvarkenvägen edistäisi Pohjoismaista yhteistyötä ja olisi merkittävä aluepoliittinen investointi.
 
13. Kvarkenvägen avaisi uuden liilennekäytävän Atlantilta myös Venäjälle, Kiinaan ja Aasiaan.
 
14. Hyöty-kustannuslaskelma osoittaa Kvarkentie-Kvarkenvägen olevan terveellä pohjalla. Jo varovaisen liikenne-ennusteen mukaan tarvitaan aluksi vähäistä veronmaksajien subventiotukea. Jos varovainen liikenne-ennuste tuplaantuisi, Kvarkentie-Kvarkenvägen toisi voittoa!
 
Antti Talvitie, Esa Eranti
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 7 / 27
feed-image Feed Entries

 

Blogissa aiemmin:

Risteysalueen tappava ristiriita (12.6.2024)
Minä, vapaa Suomen kansalainen, ja minua suurempi: HERRA VIRKAHERRA (29.4.2024)
Jäikö tärkein näkemättä, Jyri Häkämies? (22.3.2024)
Miksi niin paljon turhaa? (22.2.2024)
2020 – 2024 samoilla renkailla kesät talvet – Nyt jo neljänteen talveen! (22.1.2024)

2023

Soita LVM, Traficom, Väylävirasto... tulee kuka, mitä, häh...? (12.12.2023)
Taksit ilman kuluttajansuojaa (14.11.2023)
Miksi hyväksytään vääriä liikenneympyröitä? (12.10.2023)
Suomalainen ei kiitä! (15.09.2023)
Minne menet, Helsinki? (21.08.2023)
Päästöistä ja saasteista viis – Vihreät lamaannuttavat Helsingin (14.06.2023)
Mikä Helsinkiä riivaa? (15.05.2023)
Petkuta vakuutusyhtiötä ja maksat kaiken itse (26.03.2023)
Terroristit joukossamme (03.03.2023)
Ympärivuotisilla lumihelvettiin (12.12.2023)

2022

MIKSI... (12.12.2022)
HSL – Itkeäkö vai nauraa? (16.10.2022)
Kuljettajapula ajateltava täysin uusiksi (26.10.2022)
Auton ajokortti 17-vuotiaille – Virheillä kuten ennenkin? (29.09.2022)
Onko Suomessa järki pysähtynyt? (25.08.2022)
MIKSI? (14.06.2022)
EU:n tietosuojalaki on kaupan este (03.05.2022)
Suomi – nukkuvien maa (04.04.2022)
Sirkus Töölöntori (01.03.2022)
Suomi pilkkaa veronmaksajia (03.02.2022)

2021

Kyvyttömyydem kukkaset – Tietyömaat (11.11.2021)
Ei kannata yrittää (10.9.2021)
Etanoli – ilmastomuuttajien sokea piste (13.8.2021)
Helsingin (ja muiden kaupunkien) hölmöily näivettää keskustoja (18.6.2021)
Quo vadis, nokian? (20.5.2021)
Manipuloitu LP-raportti on vain jäävuoren huippu (15.4.2021)
Suuri puhallus! (5.3.2021)
Kuskeja ja renkaita (3.1.2021)

2020

Valheellinen liikennepolitiikka – Liikenneturvallisuuden surma (11.12.2020)
Yli kymmenen hyvää syytä rakentaa Vaasa – Umeå linkki, Kvarkentie (19.11.2020)
Mikä hiljensi Harakan? (15.10.2020)
Maantiekuljetukset polvilleen (11.9.2020)
Avuttomuuden ratinkääntäjät (14.8.2020)
Montako henkeä taas uhrataan LVM:n alttarilla (9.3.2020)
Tappavat valot (3.2.2020)

2019

Sähköauto kaatuu vetyautoon! (13.12.2019)
Liikennenäkeminen on monesta kiinni (15.11.2019)
Tervetuloa Tivoli Keskustatunneliin (17.10.2019)
LVM pantava holhoukseen (19.9.2019)
Tunnustan, olen taparikollinen (20.8.2019)
LP:n ylösnousemus (12.6.2019)
Elävä lentohistoria Malmille! (30.4.2019)
Malmin Vihreä miljardihauta (4.4.2019)
Minä ja Mäntyranta – Ei, ei tätä kestä selvinpäin (14.3.2019)
Pääkaupungin kelvoton liikenne (poliisi), osa 2 (31.1.2019)

2018

Pääkaupungin kelvoton liikenne (poliisi) (19.12.2018)
Kultakaivos (20.11.2018)
Nastarenkaat tappavat enemmän kuin pelastavat (25.10.2018)
Jussi Poliisi katselee liikennettä Jussi Poliisi ei ajattele (28.9.2018)
Vihreät kaatuvat liikenteeseen (24.8.2018)
Elää ja antaa elää (26.6.2018)
Hengenvaaralliset talvirenkaat (11.5.2018)
Sähköauton seuraava askel (6.4.2018)
Raidejoke kansan hallintaan (5.3.2018)
Suurten lupausten Raidejoke (30.1.2018)

2017

Kateus maan perii (20.12.2017)
"Vihreä Helsinki" tappaa päästöillä (13.11.2017)
Jakelumullistus (19.10.2017)
HCT-rekoista päätöksiin – Näin ei voi jatkua (20.9.2017)
Sähköauto – ilmastohirviö bensa-autoon verrattuna (31.8.2017)
Tässä ei ole tulevaisuus (20.6.2017)
Näin meitä huiputetaan! (10.5.2017)
Rengasmääräykset hullujen hommaa! (3.4.2017)
Liikenteen huutavin vääryys! (6.3.2017)
Ylinopeus, tilannenopeus ja kohtuuttomat rangaistukset (23.1.2017)

2016

Usko nujertaa faktat vihreässä liikennetekniikassa (1.12.2016)
Niin niin automies että! (31.10.2016)
Silmitöntä tuhlausta – kansa maksaa (3.10.2016)
Antti Vehviläinen, yllytätte väheksymään liikennesääntöjä (24.8.2016)
Helsinki ja Espoo kusettavat (27.6.2016)
VW-moka opiksi kaikille (20.5.2016)
Pääkaupunkiseudun PanamanPaperit (15.4.2016)
Renkaita rengasmeressä (18.3.2016)
Kohtalokkaita virheitä 1. (26.2.2016)
Demokratiakato (20.1.2016)

2015

Hölmöläisten joukkoliikennelait (2.12.2015)
Se mikä ei näy, sitä ei ole (20.10.2015)
Kansa pannaan maksamaan liikenteen miljoonamokat (18.9.2015)
...sillä he eivät tiedä mitä tekevät (21.8.2015)
Voiko tyhmempää sakkia olla (25.6.2015)
Autotehtaan käsi on jo lompakossasi (28.5.2015)
Hölmöläiset liikemiehinä (22.4.2015)
Joukkoliikenteen Vihreä uskonto (19.3.2015)
Aatos Erkko "kaatoi" Sanomia (20.2.2015)
Eljas Erkko "kaatoi" autotuojat (21.1.2015)

2014

Julkinen liikenne, Suomalaisen hulluuden huippu (5.12.2014)
Kumipyöräliikenteen tuska (7.11.2014)
Johtavia erityisasiantuntijoita pilvin pimein (3.10.2014)
Trafi veneilijöille: Vielä me teidätkin opetetaan (26.6.2014)
Kaikkea ne venäläiset keksii (26.6.2014)
Trafi rokottaa lainvastaisesti, ministeriö hyväksyy (19.6.2014)
Ei voi olla totta (26.5.2014)
Kaiken maailman turvatarkastuksia (25.4.2014)
Helsinki rakkaani, koita kestää (29.3.2014)
Yhteiskunnalla on syöpä (1.3.2014)
"Kyllä kansalla on rahaa!" (27.1.2014)

2013

Nastarenkaat pitää jo kieltää (3.12.2013)
Voitto ei ole voitto (28.10.2013)
Puna-vihersokeus on paha ongelma (25.9.2013)
Liikennekieli (29.8.2013)
Pelko on avain valtaan (17.6.2013)
Peilistä lukemisen taito (20.5.2013)
Älä usko kataisen hallitusta (19.4.2013)
Logiikan puutteesta (25.3.2013)
Liikennetantta-mafia on kansallinen katastrofi (26.2.2013)
Ymmärtävätkö koskaan? (29.1.2013)

2012

Suomen salainen ase: Joulupukki! (5.12.2012)
Vihreä valta on kultaakin kalliimpaa (31.10.2012)
Suojatie ei ole suojatie! (1.10.2012)
Sokaiseva ylinopeushysteria (4.9.2012)
Vihreiden Waterloo (20.6.2012)
Kerjäläisarmeija (29.5.2012)
Onko Päivi Räsänen sokea? (26.4.2012)
Liikenneturvallisuusnäpertelijät (30.3.2012)
Liikenneturvallisuuden rahanreikä (27.2.2012)
Virkamiesvalta selättää kansanvallan (30.1.2012)
Liikenneturvallisuusongelma no.1: Kyvyttömät johtajat (5.12.2012)
Psykoottiset (3.11.2012)
Edesvastuuton vasemmistoliitto (4.10.2012)

2011

Trafi kuristaa suomalaisia (29.8.2011)
Tehtävänä ruikuttaa? (22.6.2011)
On lehtiä ja lehtiä (30.5.2011)
Epämiellyttävä ilmiö (3.5.2011)
Siunattu hulluus (29.3.2011)
Muotoilun sokea piste (2.3.2011)
On sulla poka pimiät jutut (31.1.2011)

2010

Naisistuminen (1.12.2010)
VR, näköalattomuuden huippu (19.11.2010)
Kelvoton liikenneministeri on erotettava! (11.10.2010)
Taas autoilijaa kusetetaan (15.9.2010)
© Auto, tekniikka ja kuljetus 2011-2012 
B Yhtiöt Oy  |  Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki  | Puhelin (vaihde) (09) 547 621  |  etunimi.sukunimi@boy.fi