Klaus Bremerin
Blogi
Suuri puhallus! PDF Tulosta Sähköposti
05.03.2021 00:00

LIIKENNEMINISTERI TIMO HARAKKA. Kuin Liisa Ihmemaassa.

Suomi velkaantuu koronassa hullun lailla ennätysvauhtia. Samalla tehdään liikennejärjestelmäsuunnitelma12:sta tunteiden palolla 12 vuodeksi eteenpäin. Järjellä ei sanansijaa. Ei faktoilla eikä taloudellisilla tosiasioilla. Tämä on LVM:n uusin fiasko!
 
Lainaan lyhyesti Antti Talvitietä,Maailmanpankin väyläprojektien kannattavuuskonsulttia,Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta (Ljs):
 
”Se on puutteellinen, useinharhaanjohtava. Ei kerrota tärkeydestäkansantaloudelle, ei tärkeimmistä ongelmista, ei anna tietoa liikenneverkoista, ajoneuvoista, hinnoittelusta, kilpailusta, logistiikasta, kustannuksista ja odotettavista muutoksista.”
 
”Suunnitelma edustaa neuvostoliittolaista ajattelutapaa.Ljs:n maailma on staattinen jakeskusohjattu. Erityisesti tavaraliikenne,logistiikka, bussiliikenneon jätetty lähes oman onnensa nojaan. Liikenteen verotuksella,hinnalla, maksuilla,kustannuksilla, palvelutasolla ei ole merkitystä. Ehdotukset onvedetty hihasta, perusteetta.”
 
Murhaavaa tekstiä asiantuntijalta,joka yli 20 vuotta on selvittänyt maailmanlaajuisesti liikenneväyläsuunnitelmien kannattavuutta Maailmanpankille lainahakemuksiin!
 
Hyöty/kustannus arvio (HKA) pitää olla pohjana jokaisessa päätöksessä. Hyöty pitää olla suurempikuin siitä maksettavat kustannukset (myös yhteiskunnallisissa päätöksissä!). Mm. aika, odotusaika, kävelyaika on hintatekijä. Aikasäästö on logistiikassa suurimpia hyötytekijöitä. Matkan hinnassa kokonaismatka- ajan piteneminen on merkittävä hintatekijä (nähtävästi tuntematon tekijä Suomessa, vrt. mm. Länsimetro!). Ljs:ssä odotus- ja kävelyaikaa pidetään hyödyllisempänä kuin kulkuneuvossa istumista. Moista oletusta tutkimus ei tue.
 
HKA:ta manipuloidaan eri keinoin. Saadaan hanke ”kannattavaksi”ja harhautetaan kansaa. Kun päätöksen jälkeen kustannukset nousevat rajusti, hanketta ei kannata pysäyttää. Ja hyödyn saajat pääsevät veronmaksajien kukkarolle. Se on maan tapa. ”Näin on käynyt metropäätöksissä, RaideJokerissa, käy Kehäradassa ja nähdäkseni kaikissa raideinvestoinneissa”,Talvitie kuittaa.
 
Samanlainen huu-haa oletus Ljs:ssä on maan arvonnousu esimerkiksi uuden ratalinjan varrella.Todellisuudessa se on siirto muualta,jossa maan arvo vastaavasti alenee. ”Lisäksi Suomessa katsotaan julkisellavallalla olevan oikeus jopapakkolunastaa maa raakamaana, ja ottaa kaavoitettuaan maan hyödyn kunnalle, valtiolle ja sitä kautta rakennusliikkeille. Suomessa käytäntö on puolueiden tukemaa. Raha otetaan ja maan alkuperäinen omistaja ei saa juuri mitään. Hyödyt lasketaan, haittoja ei”, Talvitie huomauttaa.
 
SUOMI, LOGISTISESTI JÄKEENJÄÄNYT MAA
Suomen logistiset kustannukset ovat n. 25M€/v. eli 11,4% BKT:stä. Ruotsin on 7,3%, Norjan 7,7% ja Tanskan 6,3% BKT:stä. Suomen logistinen suorituskyky on huono. ”Suomen vienti ei pysy kilpailukykyisenä vaan muuttaa pois, ellei logistiikkakustannuksia saada pienemmiksi. Pikkunäppärillä keinoilla ja henkilöliikenteeseen investoimalla se ei onnistu”, Talvitie sanoo. Vienti on elintasomme ja hyvinvointimme perusta.
 
Pääväylillä eli vain 7%:lla tiestöstämme kulkee 69% valta- ja kantateiden liikenteestä ja 71%raskaan liikenteen kuljetuksista. Traficom todistelee Suomen logistiikkaahyväksi. Sen täytyy olla sokea. Suomen logistinen heikkous sai osaltaan mm. Kaipolan tehtaan sulkemaan ovensa. Ikävää jatkoa on tulossa, jollei Ljs:n tekijät herää todellisuuteen. Talvitienhoito Suomessa on ala-arvoista. Liki 90% Suomen rahdeista kulkee silti autoissa ja teitä pitkin. Henkilöliikenteen suoritteesta 90% tukeutuu tielikenteeseen.
 
Ljs:n tekijät haluavat kuitenkin sijoittaa uusiin huippukalliisiin ratasuunnitelmiin kuten Tunnin junaan, Suomirataan, Itärataan, kaupungeissa raideliikenteen lisäämiseen. Teiden kunnostuksessa nähdään Ljs:ssä 12 vuoden seisahdus (Tieyhdistys), vaikka teiden autoliikenne antaa valtiolle noin 8,5miljardia vuodessa ja valtio antaa takaisin vain noin 1,5 miljardia.
 
Samalla Suomi - ainoana maana EU:ssa – ei peri tiemaksuja raskaaltaliikenteeltä, ei valvo ulkomaista kilpailua nimeksikään, ei liioin ammattiliikenteen laillisuutta, vähät välittää raskaan talviliikenteen turvallisuusvaatimuksista- kaikki ulkomaistenkilpilijoiden eduksi. Itä-Euroopan maiden autot kulkevat ilmaiseksi Suomen teillä mukanaan tuomallapuolet halvemmalla polttoaineellayli 1000 litran säiliöissä ostamatta litraakaan dieseliä Suomessa siinä missä suomalaisten oma maantierahti maksaa teiden kunnosta kolminkertaisen hinnan ja päälle täyden polttoaineveron joka litrasta.
 
Vastaavasti rautatiet maksavat vain noin 10% kustannuksistaan.Rautateiden matkustajat ja rahdit saavat kyydin lähes ilmaiseksi. Bussimatkustajat maksavat kyydistään noin 65%. Kaikista matkustajista Suomessa junaa käyttää vain 5-6%, samoin bussia 5-6%.
 
Siinä missä pääpainon tulisi olla tienkäytöstä johtuvien kuljetus- ja logistiikkakustannusten pienentämisessä muiden pohjoismaiden tasolle, Ljs esittää kehittämisinvestointien määrästä tieverkostolle noin 42% ja rautateille 54%.
 
”MUTU”-MENETELMÄLLÄ 12 VUOTTA
Ljs:n tekijät jättävät tieliikenteen lapsipuolen asemaan tunnepitoisista syistä – päästöihin, liikenneonnettomuuksiin ja –kuolemiin, fossiilisiin polttoaineisiin vedoten - näkemättä tieliikenteen merkityksen, painoarvon ja vaikutuksen teolliseen kilpailukykyymme. Sen sijaan se kasvattaa yhteiskunnan varojen sijoittamista logistisessa kokokuvassa sivuosaa näyttelevään raideliikenteeseen.
 
”Esimerkiksi kannattamattomien ratahankkeiden suunnittelu olisi lopetettava. Kvarkentien hankeselvitys olisi toteutettava viipymättä. E12 (Vt3) rakentamisella moottoritieksi Tampereelta pohjoiseen Vaasan edustalle ja jatkaminen moottoritienä Ouluun on kiiretilaus. Rannikkotietä etelään Oulu-Vaasa-Pori-Turku pitää tehostaa. Poikittaisteitä Vaasa-Kuopio kuin myös Kuopio- Jyväskylä-Tampere-Pori sekä Kajaani-Kokkola ovat välttämättömiä parannettavia. Tätä vaatii Suomen teollisuuden ja elinkeinoelämän logistinen kilpailukyky elintasomme ja hyvinvointimme säilyttämiseksi”, Antti Talvitie manaa.
 
”Ljs:stä puuttuu nyt visio ja rehellinen katse tulevaisuuteen. Se on vanhan toistoa ja näpertelyä liikenteen palvelujen parantamiseksi. Jos lausunnolla oleva Ljs hyväksytään, Suomen talouden kilpailukyky huononee ja teollisuus hakeutuu maihin, joissa liikenneväylät todella palvelevat sekä henkilö- että tavaraliikennettä ja jossa ”hyötyjä- maksaa” periaate toimii paremmin. Kaikki suomalaiset kärsisivät”, Antti Talvitie summaa.
 
Harakan Liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos 12 on toisinto Bernerin taksiuudistuksesta. Yhtä laho. Samasta lähteestä, LVM:stä.

VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA (Liikenne 12)
Perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Sillä halutaan siirtyä vuosittaisista liikennesuunnitelmista 12-vuotiseen liikennejärjestemien toimenpideohjelmaan 2021-32 ja visioon aina vuoteen 2050 asti. Suunnitelma syntyi liikenneministeriössä (LVM) 17.6.2019.LVM vastaa valmistelutyöstä. Viimeinen lausuntoaika päättyi 23.2 2021. Hankkeen päättymispäivä on 30.4.2021. Ennen hyväksymistä suunnitelma annetaan eduskunnalle selontekona. Suunnitelman hyväksyy valtioneuvosto.
ANTTI PETRI TALVITIE
Aalto Yliopiston professori (em) Antti Talvitie on konsultti ja psykoanalyytikko Washington DC:ssä. Sitä ennen hän työskenteli Maailmanpankissa yli kaksikymmenentä vuotta ensin vakinaisena ja senjälkeen konsulttina, Viatek Oy:ssä, ja TVH:ssa tuotanto-osaston johtajana. Hän oli yli 10 vuotta professorina USAssa, mm. Rakennusosaston johtajana New Yorkin yliopistossa Buffalossa (SUNY-Buffalo). Dipl. Ins Antti Talvitiellä on Ph.D (Northwestern University, Evanston, IL), ja Psykoanalyytikon Sertifikaatti (Boston Graduate School of Psychoanalysis).
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä

 

Blogissa aiemmin:

Risteysalueen tappava ristiriita (12.6.2024)
Minä, vapaa Suomen kansalainen, ja minua suurempi: HERRA VIRKAHERRA (29.4.2024)
Jäikö tärkein näkemättä, Jyri Häkämies? (22.3.2024)
Miksi niin paljon turhaa? (22.2.2024)
2020 – 2024 samoilla renkailla kesät talvet – Nyt jo neljänteen talveen! (22.1.2024)

2023

Soita LVM, Traficom, Väylävirasto... tulee kuka, mitä, häh...? (12.12.2023)
Taksit ilman kuluttajansuojaa (14.11.2023)
Miksi hyväksytään vääriä liikenneympyröitä? (12.10.2023)
Suomalainen ei kiitä! (15.09.2023)
Minne menet, Helsinki? (21.08.2023)
Päästöistä ja saasteista viis – Vihreät lamaannuttavat Helsingin (14.06.2023)
Mikä Helsinkiä riivaa? (15.05.2023)
Petkuta vakuutusyhtiötä ja maksat kaiken itse (26.03.2023)
Terroristit joukossamme (03.03.2023)
Ympärivuotisilla lumihelvettiin (12.12.2023)

2022

MIKSI... (12.12.2022)
HSL – Itkeäkö vai nauraa? (16.10.2022)
Kuljettajapula ajateltava täysin uusiksi (26.10.2022)
Auton ajokortti 17-vuotiaille – Virheillä kuten ennenkin? (29.09.2022)
Onko Suomessa järki pysähtynyt? (25.08.2022)
MIKSI? (14.06.2022)
EU:n tietosuojalaki on kaupan este (03.05.2022)
Suomi – nukkuvien maa (04.04.2022)
Sirkus Töölöntori (01.03.2022)
Suomi pilkkaa veronmaksajia (03.02.2022)

2021

Kyvyttömyydem kukkaset – Tietyömaat (11.11.2021)
Ei kannata yrittää (10.9.2021)
Etanoli – ilmastomuuttajien sokea piste (13.8.2021)
Helsingin (ja muiden kaupunkien) hölmöily näivettää keskustoja (18.6.2021)
Quo vadis, nokian? (20.5.2021)
Manipuloitu LP-raportti on vain jäävuoren huippu (15.4.2021)
Suuri puhallus! (5.3.2021)
Kuskeja ja renkaita (3.1.2021)

2020

Valheellinen liikennepolitiikka – Liikenneturvallisuuden surma (11.12.2020)
Yli kymmenen hyvää syytä rakentaa Vaasa – Umeå linkki, Kvarkentie (19.11.2020)
Mikä hiljensi Harakan? (15.10.2020)
Maantiekuljetukset polvilleen (11.9.2020)
Avuttomuuden ratinkääntäjät (14.8.2020)
Montako henkeä taas uhrataan LVM:n alttarilla (9.3.2020)
Tappavat valot (3.2.2020)

2019

Sähköauto kaatuu vetyautoon! (13.12.2019)
Liikennenäkeminen on monesta kiinni (15.11.2019)
Tervetuloa Tivoli Keskustatunneliin (17.10.2019)
LVM pantava holhoukseen (19.9.2019)
Tunnustan, olen taparikollinen (20.8.2019)
LP:n ylösnousemus (12.6.2019)
Elävä lentohistoria Malmille! (30.4.2019)
Malmin Vihreä miljardihauta (4.4.2019)
Minä ja Mäntyranta – Ei, ei tätä kestä selvinpäin (14.3.2019)
Pääkaupungin kelvoton liikenne (poliisi), osa 2 (31.1.2019)

2018

Pääkaupungin kelvoton liikenne (poliisi) (19.12.2018)
Kultakaivos (20.11.2018)
Nastarenkaat tappavat enemmän kuin pelastavat (25.10.2018)
Jussi Poliisi katselee liikennettä Jussi Poliisi ei ajattele (28.9.2018)
Vihreät kaatuvat liikenteeseen (24.8.2018)
Elää ja antaa elää (26.6.2018)
Hengenvaaralliset talvirenkaat (11.5.2018)
Sähköauton seuraava askel (6.4.2018)
Raidejoke kansan hallintaan (5.3.2018)
Suurten lupausten Raidejoke (30.1.2018)

2017

Kateus maan perii (20.12.2017)
"Vihreä Helsinki" tappaa päästöillä (13.11.2017)
Jakelumullistus (19.10.2017)
HCT-rekoista päätöksiin – Näin ei voi jatkua (20.9.2017)
Sähköauto – ilmastohirviö bensa-autoon verrattuna (31.8.2017)
Tässä ei ole tulevaisuus (20.6.2017)
Näin meitä huiputetaan! (10.5.2017)
Rengasmääräykset hullujen hommaa! (3.4.2017)
Liikenteen huutavin vääryys! (6.3.2017)
Ylinopeus, tilannenopeus ja kohtuuttomat rangaistukset (23.1.2017)

2016

Usko nujertaa faktat vihreässä liikennetekniikassa (1.12.2016)
Niin niin automies että! (31.10.2016)
Silmitöntä tuhlausta – kansa maksaa (3.10.2016)
Antti Vehviläinen, yllytätte väheksymään liikennesääntöjä (24.8.2016)
Helsinki ja Espoo kusettavat (27.6.2016)
VW-moka opiksi kaikille (20.5.2016)
Pääkaupunkiseudun PanamanPaperit (15.4.2016)
Renkaita rengasmeressä (18.3.2016)
Kohtalokkaita virheitä 1. (26.2.2016)
Demokratiakato (20.1.2016)

2015

Hölmöläisten joukkoliikennelait (2.12.2015)
Se mikä ei näy, sitä ei ole (20.10.2015)
Kansa pannaan maksamaan liikenteen miljoonamokat (18.9.2015)
...sillä he eivät tiedä mitä tekevät (21.8.2015)
Voiko tyhmempää sakkia olla (25.6.2015)
Autotehtaan käsi on jo lompakossasi (28.5.2015)
Hölmöläiset liikemiehinä (22.4.2015)
Joukkoliikenteen Vihreä uskonto (19.3.2015)
Aatos Erkko "kaatoi" Sanomia (20.2.2015)
Eljas Erkko "kaatoi" autotuojat (21.1.2015)

2014

Julkinen liikenne, Suomalaisen hulluuden huippu (5.12.2014)
Kumipyöräliikenteen tuska (7.11.2014)
Johtavia erityisasiantuntijoita pilvin pimein (3.10.2014)
Trafi veneilijöille: Vielä me teidätkin opetetaan (26.6.2014)
Kaikkea ne venäläiset keksii (26.6.2014)
Trafi rokottaa lainvastaisesti, ministeriö hyväksyy (19.6.2014)
Ei voi olla totta (26.5.2014)
Kaiken maailman turvatarkastuksia (25.4.2014)
Helsinki rakkaani, koita kestää (29.3.2014)
Yhteiskunnalla on syöpä (1.3.2014)
"Kyllä kansalla on rahaa!" (27.1.2014)

2013

Nastarenkaat pitää jo kieltää (3.12.2013)
Voitto ei ole voitto (28.10.2013)
Puna-vihersokeus on paha ongelma (25.9.2013)
Liikennekieli (29.8.2013)
Pelko on avain valtaan (17.6.2013)
Peilistä lukemisen taito (20.5.2013)
Älä usko kataisen hallitusta (19.4.2013)
Logiikan puutteesta (25.3.2013)
Liikennetantta-mafia on kansallinen katastrofi (26.2.2013)
Ymmärtävätkö koskaan? (29.1.2013)

2012

Suomen salainen ase: Joulupukki! (5.12.2012)
Vihreä valta on kultaakin kalliimpaa (31.10.2012)
Suojatie ei ole suojatie! (1.10.2012)
Sokaiseva ylinopeushysteria (4.9.2012)
Vihreiden Waterloo (20.6.2012)
Kerjäläisarmeija (29.5.2012)
Onko Päivi Räsänen sokea? (26.4.2012)
Liikenneturvallisuusnäpertelijät (30.3.2012)
Liikenneturvallisuuden rahanreikä (27.2.2012)
Virkamiesvalta selättää kansanvallan (30.1.2012)
Liikenneturvallisuusongelma no.1: Kyvyttömät johtajat (5.12.2012)
Psykoottiset (3.11.2012)
Edesvastuuton vasemmistoliitto (4.10.2012)

2011

Trafi kuristaa suomalaisia (29.8.2011)
Tehtävänä ruikuttaa? (22.6.2011)
On lehtiä ja lehtiä (30.5.2011)
Epämiellyttävä ilmiö (3.5.2011)
Siunattu hulluus (29.3.2011)
Muotoilun sokea piste (2.3.2011)
On sulla poka pimiät jutut (31.1.2011)

2010

Naisistuminen (1.12.2010)
VR, näköalattomuuden huippu (19.11.2010)
Kelvoton liikenneministeri on erotettava! (11.10.2010)
Taas autoilijaa kusetetaan (15.9.2010)
© Auto, tekniikka ja kuljetus 2011-2012 
B Yhtiöt Oy  |  Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki  | Puhelin (vaihde) (09) 547 621  |  etunimi.sukunimi@boy.fi