Lisää kokonaispainoa maantielle, ellei EU TORPPAA JÄRJENKÄYTTÖÄ

Sähköposti Tulosta PDF
Ruotsin mallin mukaista kokonaispituuden lisäystä ei ainakaan tällä tietoa esitetä. Samassa rytäkässä sekin menisi…Ruotsin mallin mukaista kokonaispituuden lisäystä ei ainakaan tällä tietoa esitetä. Samassa rytäkässä sekin menisi…

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esittää, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan.

Korotuksen tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä, vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia.

Ministerityöryhmä linjasi sekä pysyviä että väliaikaisia korotuksia.
Jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia.

Ministerityöryhmä esittää myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia.
Väliaikaisella korotuksella halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja pidemmälle ajalle.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien selvitysten ja laskelmien mukaan suurempien raskaan liikenteen ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä.
Liikenneviraston arvioiden mukaan ehdotettujen muutosten vuosittaiset logistiikkakustannusten säästöt olisivat ensimmäisinä vuosina noin 60 miljoonaa euroa ja kasvaisivat tämän jälkeen noin 200 miljoonaan euroon vuodessa.
Tässä luvussa on otettu huomioon massamuutosten aiheuttamat lisäkustannukset liikenneverkolle.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n selvitysten mukaan päästökustannukset vähenisivät.
Alan miehet tietävät, että polttoainekustannukset kuljetettua tonnia kohden pienenisivät.

Ajoneuvoyhdistelmien mittamuutoksista on julkaistu vain korkeuden muutos 4,4 metriin.
Ruotsissa kokeillun mallin mukaista kokonaispituuden lisäystä 30 metriin kahdella perävaunulla ei ainakaan alkutiedon mukaan esitetä.
Se on vahinko.


Torppaako EU?


Muutosten toteuttaminen edellyttää vielä asetusmuutosta sekä EU:n komission hyväksyntää.
Tavoitteena on, että muutokset saadaan voimaan ensi vuoden alkupuolella. Nopea aikataulu on hyvä asia.
EU:ssa asian läpimeno ei ole itsestään selvää.
Kokonaismassojen kasvattamiseen on olemassa EU-tasolla vastustusta. Jos Suomen edunvalvojat leikkivät edelleen mallioppilasta, voi koko idea kaatua.
Nyt onkin korkea aika ryhtyä taisteluun Suomen edun puolesta.


Ehdotus mitta ja massa -strategian osatoteutukseksi:


1. KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS
- 4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t
- 5 -akselinen kuorma-auto 38 t-> 42 t
- 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t
- 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t)-> 76 t
- 4 -akselisen auton siltasääntölievennys
- Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys

2. KOKONAISMASSOJEN 5 VUODEN VÄLIAIKAINEN KOROTUS
(hankintapiikin/markkinahäiriön tasoittamiseksi)
- 2 -akselinen kuorma-auto 18 t-> 20 t
- 3 -akselinen kuorma-auto 26 t->28 t
- kuorma-auton 3 akselinen teli 24 t->27t
- 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t-> 64 t


3. KORKEUDEN LISÄYS 4,2 m->4,4 m:iin
 

Kommentit  

 
0 #1 Opa 13.11.2012 16:34
Suomen etu on metsäyhtiöiden, rakennusliikkei den ja kalustokauppiai den tahto. Yrittäjän kukkaro ei näistä "eduista" liho. Maksaa sen sijaan kokeilut ja syö jonkun muun yrittäjän leivän.
Lainaa
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä

Aiheepiiristä aiemmin


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 19.07.2024 20:19 ]

Mainospalkki