Rautateiden turvallisuuskoulutukseen muutoksia

Sähköposti Tulosta PDF
 Hallitus hyväksyi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muutosta koskevan esityksen 11. lokakuuta 2012.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1. päivänä tammikuuta 2013.

EU:n niin sanotun veturinkuljettajadirektiivin pohjalta valmisteltu kelpoisuuslaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa.
Direktiivin ja kelpoisuuslain tavoitteena on ollut lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta rautatiealalla.

Esitykset sisältyvät rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain eli kelpoisuuslain muutosehdotukseen.
Kelpoisuuslakia muutettaisiin muun muassa soveltamiskäytännön ja uuden EU-lainsäädännön pohjalta.

Laki velvoittaa antamaan koulutusta tasapuolisesti kaikille koulutettaville työnantajayrityksestä riippumatta. Muutoksella pyritään edistämään rautatiealan toimijoiden keskinäistä tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä koskevien säännösten toteutumista.

Muutosesityksessä kelpoisuuslaki laajennetaan koskemaan nykyistä kattavammin myös yksityisraiteita ja niillä toimivia yrityksiä ja näiden yritysten palveluksessa olevia rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtäviä hoitavia henkilöitä.

Tällä hetkellä rautatiealan koulutusta tarjoaa VR:n koulutuskeskus. Oppilaitoksen hyväksynnän myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
Rautatiealan oppilaitokset saisivat jatkossa hyväksynnän enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja asiasta antaa
hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä

Aiheepiiristä aiemmin


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 19.07.2024 20:51 ]

Mainospalkki