Trafi selvitti luotsauslain muutosmahdollisuutta

Sähköposti Tulosta PDF

Trafin teettämässä selvityksessä kartoitettiin, millaisia riskejä ja edellytyksiä mahdollisella pienille säiliöaluksille myönnettävällä luotsinkäyttövapautuksella olisi. Selvityksen perusteella pienet säiliöalukset voitaisiin vapauttaa luotsinkäyttövelvollisuudesta tietyin ehdoin. Luotsausvelvollisuudesta vapautuminen vaatisi luotsauslain muutosta.

Luotsinkäyttövapautuksen edellytyksenä olisi väyläkohtaisen linjaluotsin tutkinnon suorittaminen ja aluksen maksimikoon rajoittaminen. Vapautus voitaisiin myöntää aluksille, jotka kuljettavat öljy-tuotteita, lievästi haitallisia kemikaaleja ja nesteytettyä maakaasua.

Tutkimuksen mukaan sekä aluksen päälliköllä että perämiehellä tulisi olla linjaluotsikirja. Luotsin-käyttövapautukseen johtavassa tutkinnossa tulisi erityistä huomiota kiinnittää reittisuunnitelman ymmärtämiseen ja toteutukseen käytännössä sekä kykyyn kommunikoida sujuvasti muun liikenteen kanssa myös poikkeustilanteissa.

Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös turvallisuuden varmistamiseen sekä aluspäällystön työaikojen noudattamiseen, jotta vältyttäisiin väsymyksen aiheuttamilta inhimillisiltä virheiltä. Ehdoilla varmistettaisiin, että meriliikenteen ja -ympäristön turvallisuus ei vaarannu.

Suomen voimassaolevan luotsauslain mukaan aluksen on käytettävä luotsia, jos aluksen koko tai lastin vaarallisuus sitä edellyttää. Alus voidaan vapauttaa luotsinkäyttövelvollisuudesta, jos aluksen päällikkö suorittaa linjaluotsin tutkinnon tai hänelle on myönnetty erivapaus.
Nykylainsäädännön mukaan luotsinkäyttövapautusta ei kuitenkaan voida myöntää, jos lastina on vaarallista tai haitallista lastia.

Pienten säiliöalusten luotsinkäyttövelvollisuus -tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Trafin tutkimussivulta.
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>



Yhteistyössä:

 


[ 19.07.2024 20:43 ]

Mainospalkki