Linja-auto syttyy Suomessa palamaan keskimäärin joka viides päivä

Sähköposti Tulosta PDF
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tutkinut linja-autopaloja projektinomaisesti jo useampana vuonna. Palosyyt tunnetaan tutkinnan perusteella ja ne toistuvat vuosittain.

Linja-autopalot syttyvät useimmiten liikenteessä, matkustajien ollessa kyydissä, jolloin suuronnettomuuden riski on huomattava.

Linja-autopaloja on vuodessa keskimäärin 50-70, mikä on linja-autokantaan suhteutettuna 4-6 paloa 1000 linja-autoa kohti.

Yleisimmät palosyyt ovat polttoaine- tai öljyvuoto, sähkövika tai oikosulku sekä jarrun, pyörännavan tai renkaan ylikuumeneminen.
Useimmat paloista voitaisiin välttää hyvällä huollolla ja ennakoivilla korjauksilla tai moottoritilaan asennettavalla automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Trafi painottaakin, että linja-autoyrittäjien on pidettävä huolta ajoneuvoistaan nykyistä paremmin ja että he ovat avainasemassa linja-autopalojen torjunnassa. Kaluston paloturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi henkilökunnan kouluttaminen palotilanteissa toimimiseen niin alkusammutuksen kuin matkustajien evakuoinnin näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää.

Trafi on laatimassa linja-autoliikenteen toimijoille ohjeistoa, jota noudattamalla mahdoliset tulipalot ja henkilövahingot voitaisiin välttää.

Trafi tulee myös valmistelemaan ehdotuksen paloturvallisuusvaatimuksiksi julkisella rahalla kustannettaviin bussikuljetuksiin, esim. koulukuljetuksiin.

Pidemmällä tähtäimellä Trafi tulee myös ehdottamaan paloturvallisuutta tukevia muutoksia lainsäädäntöön.

Bussipalot Suomessa 2010-2011 –tutkimus Trafin sivuilla www.trafi.fi/julkaisut2012.
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 19.07.2024 21:22 ]

Mainospalkki