Auto, tekniikka ja kuljetus -lehti pani käyntiin EU-laajuisen katsastusuudistuksen

Sähköposti Tulosta PDF
Lehtemme numeroissa  01/2011 ja 05/2011 tivasimme EU:n liikennekomissaari Siim Kallakselta "Milloin yhtenäistetään EU:n jäsenmaiden katsastusvaatimukset?"

Leimasimme liikennekomissaarin puheita liikenneonnettomuuksien nollavisiosta täysin epärealistisiksi, kun tiedetään eräiden jäsenmaiden autokatsastukset sattumanvaraisiksi, usein korruptoiduiksi ja lähinnä muodollisiksi. Nämä maat lähettävät käytännössä "ajomiinoja" EU:n liikenneväylille. 

Nyt EU myöntää lehtemme esittämät väitteet ja vaatimukset oikeiksi. Heinäkuun 13. päivänä EU:n liikennekomissio ilmoitti radikaaleista  EU:n ajoneuvokatsastuksiin kohdistuvista uudistuksista. Uusien ehdotusten tärkeimpiä kohtia ovat mm. seuraavat:

• Skoottereille ja moottoripyörille otetaan käyttöön pakolliset EU:n laajuiset tarkastukset. Skootterien ja moottoripyörien kuljettajat, erityisesti nuoret kuljettajat, ovat tienkäyttäjien suurin riskiryhmä.

• Ajoneuvoille tehdään määräaikaiset katsastukset aiempaa useammin. Kun ajoneuvoa on käytetty 5–6 vuotta, teknisistä vioista johtuvien vakavien onnettomuuksien määrä nousee dramaattisesti (ks. liitteenä oleva kaavio MEMO/12/555).

• Sellaisten henkilö- ja pakettiautojen tarkastuksia lisätään, joiden matkamittarin lukema on poikkeuksellisen korkea. Niiden tarkastukset olisivat vastedes samanlaiset kuin taksien, ambulanssien jne. kaltaisilla ajoneuvoilla, joilla ajokilometrejä kertyy runsaasti.

• Ajoneuvotarkastusten laatua parannetaan vahvistamalla EU:n yhteiset vähimmäisvaatimukset vioille, laitteille ja tarkastajille.

• Sähköisten turvakomponenttien tarkastuksesta tehdään pakollinen.

• Matkamittarin lukema on kirjattava ylös, mikä vähentää petosten mahdollisuutta.

Kaikissa tapauksissa ehdotuksissa vahvistetaan yhteiset EU:n laajuiset ajoneuvotarkastusten vähimmäisvaatimukset, joita jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vapaasti kehittää edelleen.

Tausta

Voimassa olevat ajoneuvotarkastusten vähimmäisvaatimuksia koskevat EU-säännöt annettiin jo vuonna 1977 eikä niitä ole sen jälkeen juurikaan muutettu.

Lue lisää Euroopan komission muistiosta
 
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 19.07.2024 21:59 ]

Mainospalkki