Mainospalkki

Rautateiden turvallisuuskoulutukseen muutoksia

Sähköposti Tulosta PDF
 Hallitus hyväksyi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muutosta koskevan esityksen 11. lokakuuta 2012.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1. päivänä tammikuuta 2013.

EU:n niin sanotun veturinkuljettajadirektiivin pohjalta valmisteltu kelpoisuuslaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa.
Direktiivin ja kelpoisuuslain tavoitteena on ollut lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta rautatiealalla.

Esitykset sisältyvät rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain eli kelpoisuuslain muutosehdotukseen.
Kelpoisuuslakia muutettaisiin muun muassa soveltamiskäytännön ja uuden EU-lainsäädännön pohjalta.

Laki velvoittaa antamaan koulutusta tasapuolisesti kaikille koulutettaville työnantajayrityksestä riippumatta. Muutoksella pyritään edistämään rautatiealan toimijoiden keskinäistä tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä koskevien säännösten toteutumista.

Muutosesityksessä kelpoisuuslaki laajennetaan koskemaan nykyistä kattavammin myös yksityisraiteita ja niillä toimivia yrityksiä ja näiden yritysten palveluksessa olevia rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtäviä hoitavia henkilöitä.

Tällä hetkellä rautatiealan koulutusta tarjoaa VR:n koulutuskeskus. Oppilaitoksen hyväksynnän myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
Rautatiealan oppilaitokset saisivat jatkossa hyväksynnän enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja asiasta antaa
hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä

Aiheepiiristä aiemmin


Lue uusimmasta numerosta

UUSI DAF XD.MALLISTO
DAF on tuomassa markkinoille uutta XD-mallisukupolvea, joka tarjoaa uuden vertailutason ja toimii alan tuotteiden tasonmittarina.

IAA:n VETONAULA
eActros LongHaulin "konseptiprototyyppi" avaa ennakkonäkymän veturin vuoden 2024 suunnittelukieleen.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen

 


 

 
"Huoli nuorten liikennekäyttäytymisestä on kasvanut huomiota herättäneiden tuhoisien liikenneonnettomuuksien myötä..."  
Lue lisää >>


Yhteistyössä:[ 06.10.2022 10:34 ]


Mainospalkki