Tavarankuljetuslakiin esitetään muutoksia

Sähköposti Tulosta PDF
Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä on tarkoitus torjua harmaata taloutta. Ministeriön esityksen mukaan harmaata taloutta estettäisiin lisäämällä yritysten vastuuta ja tehostamalla viranomaisten valvontaa. Esityksessä ammattimaisen kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin.

Kuljetussopimusta ei saisi tehdä jos kuljetuksen hinnan perusteella olisi selvää, että kuljetuksen suorittaja ei täytä lain velvoitteita esimerkiksi verojen ja työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisesta. Tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia. Tilaajan vastuun noudattamisen valvonta kuuluisi poliisille ja ELY-keskuksille.
Lisäksi ministeriö ehdottaa, että liikennelupaehtoja kiristettäisiin. Lupa voitaisiin peruuttaa jos luvanhaltija on laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamista tai muiden työsuhde-etuuksien suorittamisen. Ministeriö esittää myös liikennelupaviranomaisten tekemien tarkastusten lisäämistä.

Ministeriö selkeyttäisi myös liikennelupapakkoa, joka laajennettaisiin liikennetraktoreiden lisäksi muihin traktoreihin. Lupaa ei kuitenkaan vaadittaisi lumen kuljettamiseen tai maa- , metsä-, eläin tai kalatalouden kuljetuksiin. Maanrakennusurakan yhteydessä tapahtuvat kuljetukset tulisivat liikennelupapakon piiriin pois lukien kuljetukset, jotka koskevat urakan yhteydessä käsitellyn maa-aineksen kuljettamista.

Esityksen lausuntoaika päättyy 7. elokuuta. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alussa. Liikennelupapakon laajentamisen taas olisi kuitenkin tarkoitus tulla voimaan vasta heinäkuusta 2013 lukien.
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 16.07.2024 19:28 ]

Mainospalkki