Kokemus muuttaa markkinoita

Sähköposti Tulosta PDF

- Sähkö tulee erittäin vahvasti ja nopeasti erityisesti henkilöja pakettiautoihin, Ruotsalainen toteaa.

Veho on tänään yksi Suomen, Baltian ja myös Pohjoismaiden merkittävimmistä autokaupan toimijoista. Toiminta on laajentunut viime vuosien aikana erityisesti Suomen rajojen ulkopuolella.
 
Laaja kokemus Suomesta sekä raskaan kaluston että henkilö- ja pakettiautojen piiristä ja nyt myös toiminnasta maamme rajojen ulkopuolella on Vehon toimitusjohtajalla Juha Ruotsalaisella. Laittakaamme siis Juhalle kysymyspatteri esiin.
 
Vehon tie autokaupassa on varsin pitkä?
 
Vehon toiminta käynnistyi jo vuonna 1939, jolloin yhteistyö Mercedes Benzin kanssa alkoi. Vuosikymmenet ovat tuoneet tullessaanVeholle autokauppaan monenlaisia muutoksia, mutta yhteydetMercedes-Benzin kanssaovat säilyneet ja vahvistuneet edelleen vuosien saatossa.
 
Veho on säilynyt puhtaana perheyrityksenä?
 
Aminoffin suku on ollut Vehon omistajana alusta alkaen. Nyt mukana on jo myös viides sukupolvi.
 
Kuinka omistus näkyypäivittäisessä toiminnassa?
 
Omistus ja operatiivinen johtaminen on pidetty toisistaan erillään. Viimeksi 1990 luvun alussa, toimitusjohtajan vaihdoksessa, Dieter Aminoff oli hetken siirtymäaikana toimitusjohtajana. Hallitus työskentelyn kautta omistajat ovat toki mukanaerittäin aktiivisesti, mutta hallituksen puheenjohtaja on tälläkin hetkellä suvun ulkopuolelta.
 
Vuosien kuluessa strategiset toimintamallit ovat muuttuneet?
 
Tämä pitää paikkansa. Autojen saatavuus oli aivan alkuaikoina haasteellista. Siksi Veho laajensi merkkiedustuksiaan Mercedes Benzin lisäksi muihin merkkeihin. Riittävän laajan ja tasokkaan palveluverkon rakentaminen vaati volyymia. Tämä tilanne jatkui aina vuoteen 2018. Tällöin yhtiön hallitus tarkennetussa uudessa strategiassaan totesi, että keskittyminen yhteistyöhön Mercedes Benzin kanssa tarjoaa riittävän volyymin tehokkaaseen ja kannattavaan toimintaa. Mercedeksen toiminta ja mallipolitiikka varmistaa Veholle mielestäni hyvin vastuullisen, tehokkaan ja kannattavan toiminnan nyt ja myös tulevaisuudessa.
 
Vehon toiminnassa Suomessa omia pisteitä on suurimmissa kaupungeissa. Mikä rooli itsenäisillä vähittäismyyjillä on jatkossa Suomessa?
 
Olemme rakentaneet toimintamme Suomessa niin, että merkittävän osan vähittäismyynnistä hoidamme itse ja lisäksi osa siitä rakentuu vahvojen yksityisten ja itsenäisten jälleenmyyjien varaan. Näen, että tämä on toimintamalli, joka tulee säilymään Suomessa jatkossakin, vaikka esimerkiksi Baltiassa toimintamallimme on toinen.

Veho on investoinut uusiin kiinteistöihin eri puolilla Suomea. Joko suurimmat investointitarpeet on hoidettu?
 
Parhaillaan uudet tilat on valmistumassa Ouluun ja kehä kolmosen varrelle Vantaan Vehkalaan. Nämä tilat tulevat vastaamaan hyötyajoneuvoasiakkaidemme kaluston tarpeisiin. Vehkalan valmistumisen jälkeen Vantaan Ansatien kiinteistö muutetaan palvelemaan pääkaupunkiseudun vauriokorjausta kaikkien ajoneuvoluokkien osalta. Seuraamme toki jatkossakin muuttuvia asiakastarpeita ja olemme valmiita vastaamaan niihin myös tulevaisuudessa tarvittavilla investoinneilla.
 
Nykyään Veholla on toimintaa myös Ruotsissa ja Baltiassa?
 
Olemme toimineet sekäRuotsissa että Virossa jo useita vuosia. Ruotsissa toimintamme on laajentunut viime aikoina erityisesti raskaan kaluston piirissä. Ruotsin toimintamme on vähittäiskaupassa, jossa olemme investoineet myös uusiin tiloihin. Oman erityispiirteen Ruotsissa tuo henkilöautokaupassa oleva agenttimalli. Tässä mallissa maahantuoja, Ruotsissa Mercedes valmistajana,on ottanut ohjaukseensa sekä uuden auton hinnoittelun, että myöskin vaihdossa mahdollisesti tarjottavan vaihtoauton hinnoittelun. Uskonkin, että tämä malli yleistyy Euroopassa laajemminkin lähitulevaisuudessa koko henkilö- ja pakettiautokaupan piirissä.
 
Virossa ja Liettuassa Vehon toiminta on myös kokonaisvaltaista läpi koko ketjun. Olemme toimineetjoulukuusta 2019, jolloin ostimmesiellä aiemmin toimineen Silber Auton, sekä maahantuojana että vähittäismyyjänä ja nykyään vain Mercedes Benz-tuotteille. Latvian osalta olemme solmineet myös kaupat Mercedes-Benz liiketoimintojen siirtymisestä Veholle ja se tullee tapahtumaan viranomaishyväksyntöjen jälkeen vielä syksyn 2021 aikana.


- Olemme toimineet sekä Ruotsissa että Virossa jo useita vuosia. Ruotsissa toimintamme on laajentunut viime aikoina erityisesti raskaan kaluston piirissä, Juha Ruotsalainen kertoo.

Miten toiminta eri maissa poikkeaa toisistaan?
 
Perus autokauppatoiminta on toki lähes samanlaista. Ruotsissaleasingtoiminta ja henkilöautoissa niin sanottu privat- leasing on ollut jo vuosia merkittävämmässäroolissa vrt. Suomen tilanteeseen. Suomessa tämä on yleistynyt vasta viimeisten parin vuoden aikana. Toki myös autojen varustetasot poikkeavat toisistaan jossain määrin. Raskaan kaluston osalta Liettua poikkeaa selvemmin Suomesta erityisen suuren myyntivolyyminsä kautta. Vetoautot ovat enimmäkseen kaksiakselisia niin kuin Keski-Euroopassa. Liettuassa meillä on myös erittäin suuria kuljetusliike asiakkuuksia, jotka saattavat tehdä kerralla jopa 2000 auton hankintapäätöksen.
 
Mitä synergiaetuja saadaan toimimisesta useassa maassa?
 
Vaikka myytävä mallisto poikkeaakin toisistaan maakohtaisesti, voidaan tarvittaessa tilauskannassa olevia autoja modifioida kunkin maan tarpeiden mukaan. Tällä päästään hoitamaan välillä jonkun markkinan akuutti tilanne. Lisäksi kaikki maahantuonnin ja tukitoimintojenprosessit voidaan kehittää palvelemaan kaikkia maita ja markkinoita. Toki ei voi kieltää, että Vehon painoarvo valmistajaan päin on nyt myös merkittävästi suurempi, kun kokonaisvolyymimme on moninkertainen aiempaan pelkkään Suomeenverrattuna. Erityisesti tämä korostuu raskaan kaluston piirissä.
 
Miten näet laajemmin autoalan tulevan polun, vaihtoehtoiset polttoaineet, sähkö yms?
 
Sähkö tulee erittäin vahvasti ja nopeasti erityisesti henkilö- ja pakettiautoihin. Asiakkaiden valintoja ja päätöksiä ohjaa yhä voimakkaammin ympäristön kannalta vastuulliset valinnat ja siten vähäpäästöisten autojen haluttavuus tulee kasvamaan entisestään. Lisäksi asiakkaat kiinnittävät entistä enemmän huomiotamyös alan toimijoiden eli meidän tapaamme toimia vastuullisesti omassa liiketoiminnassammeja tässäkin me Veholla haluamme olla aito autoalan edelläkävijä kaikilla markkina-alueillamme.
 
Raskaan kaluston piirissä muutos on hitaampaa. Lähijakelussa sähkö on varmasti ratkaisu suhteellisen lyhyelläkin aikajanalla. Kaasu tulee mielestäni pitkällä aikavälillä jäämään pois tai ainakin sen rooli pienenee entisestään merkittävästi. Sen sijaan pitkän matkan raskaskalusto uudistuu sähköiseen maailmaan hitaammin. Mercedes-Benz on toki ottamassa myös raskaat sähköiset mallit tuotantoon jo ensi vuonna ja toimintamatka niillä tuotteilla ilman latausta on noin 400 km. Vety olisi hyvä ratkaisu raskaalle liikenteelle, mutta tankkausinfran rakentaminen Suomessa nykyisestä nolla tasosta on iso haaste. Mercedes-Benz kehittää vauhdilla myös polttokennotekniikkaa. Saksassa rakennetaankin jo myös vedyn tankkausinfraa vauhdilla. Polttokenno rekkaveturit tulevat Daimlerin tuotantoon tämän hetken arvioiden mukaan vuonna 2027, jolloin 40 tonnin yhdistelmät suoriutuvat yhdellä tankkauksella noin 1000 km ajosuoritteesta.
 
Miten automyynti tulee muuttumaan, mikä rooli on jatkossa esimerkiksi sähköisillä kanavilla?
 
Sähköiset kanavat ovat jo tällä hetkellä vahvassa roolissa autokaupassa ja niiden rooli tulee jatkossa vain kasvamaan. Autot voidaan konfiguroida eli suunnitella yksilöllisin varustein netin kautta ja asiakas voi myös tilata ja maksaa autonsa suoraan netin kautta, jolloin tilaus vain vahvistetaan ja toimitetaan myyjän toimesta. Mahdollisena muutoksena oma vaikutuksensa on myös aiemmin kertomallani agenttimallilla. Myös jo asiakkaille toimitetun, liikenteessä olevan auton seuranta tulee olemaan nykyistä laajempaa. Etänä voidaan jo seurata tarkemmin myös esimerkiksi huollon tarvetta ja siten varmistaa asiakkaille ajoneuvojen mahdollisimman helppo ja korkea käyttöaste sekä tarjota erilaisia palveluita ns. pilvipalveluina.
 
Miten näet globaalien markkinoiden kehittyvän? Pysyvätkö kaikki nykyiset merkit mukana, tulee fuusioita, uusia merkkejä?
 
Uskon, että eri merkkien yhteistyö tulee ainakin laajentumaan. Esimerkiksi sähköautojen yhteisiä pohjalevyjä näkee jo nyt eri merkkien välillä. Investoinnit uusien mallien kehitykseen ja valmistukseen ovat niin suuria ja kalliita, että yhteistyö ajaa kilpailutilanteen edelle. Uusia merkkejä on vuosien saatossa tullut mutta myös kadonnut markkinoilta. Suurten asukaspohjien maat, kuten Kiina ja Intia tarvitsevat omille markkinoilleen elintason noustessa paljon autoja. Mitkä esimerkiksi näissä maissa valmistetuista autoista olisi hyväksyttävissä Eurooppaan, jää nähtäväksi.

Teksti, kuvat | Matti Aarnio

TILAA AUTO, TEKNIIKKA JA KULJETUS!
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

KULJETUS SÄHKÖISTYY
Volvo Trucks pyrkii tiiviisti pysyttelemään eturivissä kuljetusalan siirtyessä nykyistä laajemmin sähköisiin kuljetusratkaisuihin.

SATAMIEN UUSI AIKA
EU kiristää päästöleikkaus vaatimusta 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Katse kohdistuu merenkulkuun ja nostaa Suomen tikun nokkaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen

 


 

 
"Sen minkä isopappa perusti ja pappa jatkoi sinnikkäästi taistellen ja raataen verottajaa ja oman maansa viranomaisten tyhmyyttä vastaan...  
Lue lisää >>


Yhteistyössä:[ 27.10.2021 16:18 ]