Varaston turvallisuuden tekijät ja koulutus

Sähköposti Tulosta PDF
Työturvallisuus on jokaisen vastuuntuntoisen yrityksen ja laitoksen arvolistan kärjessä, yhdessä työntekijöiden arvostuksen ja tuottoisan toiminnan kanssa. Nämä tavoitteet eivät ole keskenään ristiriidassa – siitä oivana esimerkkinä on trukkien kehitys, jossa tiennäyttäjänä toimii maailman suurin trukkienvalmistaja.

“Trukkien käyttöturvallisuuteen vaikuttavat mm. trukkien ja kuljettajien ominaisuudet sekä työympäristö ja olosuhteet”, kiteyttää Toyota Material Handling Finland Oy:n jälkimarkkinoinnin tuotepäällikkö Tero Wallenius, jonka vastuulle kuuluvat myös trukinkuljettajien koulutusohjelmat.

Elektroniikan kehitys on nostanut trukkien turvallisuuden uudelle tasolle.
Kun aiemmin trukit olivat hyvinkin samankaltaisia työkoneita, joissa eroja nähtiin lähinnä laadussa ja suorituskyvyssä, nyt erottavat tekijät löytyvät innovatiivisesta tekniikasta, ergonomiasta ja palveluista.

Kuormankäsittely hallitaan sormenpäillä. Näytöltä näkee nopeusvalinnat, pyörien ja vaihteen asennot, maston kallistuskulman, akunvarauksen ja paljon muuta.Kuormankäsittely hallitaan sormenpäillä. Näytöltä näkee nopeusvalinnat, pyörien ja vaihteen asennot, maston kallistuskulman, akunvarauksen ja paljon muuta.

“Harva asiakas ostaa nykyään vain trukin”, Wallenius korostaa. “He ostavat luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja omiin logistisiin prosesseihinsa.” Varsinainen tuote onkin palvelukonsepti, jossa toki tärkeänä osatekijänä on laadukas trukkikalusto, mutta johon kuuluvat myös mm. vuokraus-, varaosa-, huolto-, hallinta- ja koulutuspalvelut sekä varastosuunnittelu.

“Nämä kaikki ovat myös selkeitä turvallisuustekijöitä. Onnistunut kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa. Toisaalta ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, joten myös osatekijät kannattaa valita huolella.”

Toyota Material Handling Oy järjestää vuosittain yli 100 käyttö- ja turvallisuuskoulutusta yrityksille ympäri Suomea. Kuvassa kouluttaja Tero Wallenius kouluttamassa sähkötrukin turvalaitteiden ominaisuuksia.Toyota Material Handling Oy järjestää vuosittain yli 100 käyttö- ja turvallisuuskoulutusta yrityksille ympäri Suomea. Kuvassa kouluttaja Tero Wallenius kouluttamassa sähkötrukin turvalaitteiden ominaisuuksia.

Koulutus tärkeä turvallisuustekijä

Suomessa sattuu vuosittain noin tuhat trukkitapaturmaa, joista 10-15 % on sellaisia, jotka aiheuttavat yli kuuden viikon poissaolon työstä.
Lisäksi tulevat materiaalivahingot ja tuotannon seisokit, jotka voivat olla kalliita lystejä.
Tapaturmissa yhtenä osapuolena on aina ihminen. Vaikka trukeissa olisi millaisia turvajärjestelmiä ja -varusteita tahansa, kuljettajan merkitys on aina ratkaiseva.
Siksi koulutus on tärkeä turvallisuustekijä.
“Koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan”, Wallenius toteaa. “Me toteutamme asiakkaillemme koulutuspaketteja, joiden kesto on puolesta päivästä pariin päivään.”
Tavallisimpia ovat käyttö- ja päivityskoulutukset kalustoa hankittaessa ja uusittaessa, mutta Toyota järjestää kursseja myös ammattioppilaitoksille sekä osallistuu yritysten sisäisiin turvallisuustapahtumiin.
 Tyypillisessä päivän kurssissa käsitellään lainsäädäntöä, työturvallisuutta, trukkien ominaisuuksia, turvallisuusvarusteita, kuljettajan tehtäviä, oikeita ja vääriä työtapoja, työympäristön haasteita, huollon merkitystä sekä tietenkin harjoitellaan trukinajoa käytännössä.
“Toyotalla meitä on kolme henkilöä koulutuksia järjestämässä”, Wallenius kertoo, ja painottaa koulutuksista saatavan suurimman hyödyn silloin, kun ne pidetään asiakkaan tiloissa ja asiakkaan kalustolla. “Tarve vaihtelee, mutta esim. viime viikolla järjestimme viisi koulutustilaisuutta, kohteiden vaihdellessa eteläsuomalaisesta pelastuslaitoksesta pohjalaiseen lihajalostamoon.”
Myös suositun Toyota GP -trukinajokisan päätavoitteena on korostaa kuljettajan ammattitaidon merkitystä sekä edistää oikeaoppista ajotapaa.

Turvallisuus lisää tuottavuutta

Koko ajan lisääntyvät turvallisuuden ja tehokkuuden vaatimukset eivät ole keskenään ristiriidassa. Monet turvallisuutta parantavat innovaatiot lisäävät myös tuottavuutta.
Hyvänä esimerkkinä on SAS-ajonvakautusjärjestelmä, markkinoiden ainoa, joka Walleniuksen mukaan kuuluu jokaisen “Toyota-vastapainotrukin dna:han”. Se “estää kuljettajaa tekemästä virheitä”.

Ohjaamon ergonomiaa parantaa automainen poljinjärjestelmä, matala askelkorkeus, suuri jalkatila ja käsijarrun vapautuskytkin ohjauspylväässä.Ohjaamon ergonomiaa parantaa automainen poljinjärjestelmä, matala askelkorkeus, suuri jalkatila ja käsijarrun vapautuskytkin ohjauspylväässä.

SAS eli System of Active Stability on automaattinen turvajärjestelmä, joka tekee korjaavia toimenpiteitä havaitessaan vaaratekijöitä, jotka voisivat johtaa trukin tai kuorman epätasapainoon. SAS vakauttaa ja hidastaa ajoa käännöksissä estäen kaatumisia, rajoittaa ja hidastaa maston kallistusta kuorman ja korkeuden mukaan.
Myös BT-työntömastotrukit, joiden slogan on “turvallisuus etusijalla”, edustavat uutta turvallisuusajattelua.
Kun ahtailla käytävillä nostetaan tonnien kuormia jopa 12 metrin korkeuteen, ymmärtää käyttäjien arvostavan turvallisuutta. Ohjaamon turvarakenne, automaattisesti kytkeytyvä seisontajarru sekä esteetön näkyvyys eteen, taakse ja ylös tuovat lisäturvaa. Suorituskyvyn voi esiohjelmoida kullekin kuljettajalle sopivaksi. Käynnistys PIN-koodilla estää luvattoman käytön.
Käyttöturvallisuutta voi lisätä Turvallisuus Plus -paketeilla: automaattinen kiihdytysnopeuden hidastus kuorma nostettuna, korkeusnäyttö, kuormanilmaisin, tilauksesta mm. haarukkakamera ja esiohjelmoitavat nostokorkeudet. Suomessa asennetaan moniin trukkeihin myös lämmitetyt ohjaamot, lasinpyyhkimet, lisävalot jne.
Trukkien turvallisuutta on niiden säännöllinen huolto. Huoltosopimus varmistaa, että trukit huolletaan ja turvatarkastetaan oikein.

 Monisäätöinen kuljettajanistuin on kätevästi säädettävissä kuljettajan painon mukaan. Monisäätöinen kuljettajanistuin on kätevästi säädettävissä kuljettajan painon mukaan.

Älykästä etähallintaa

Trukin elinkaarikustannuksista jopa 70 % koostuu trukkiin, kuormaan tai ympäristöön kohdistuvista erilaisista vaurioista, joten turvallisuus tuo myös silkkaa säästöä.
Sitä tarjoaa mm. langaton Toyota I_Site kalustonhallintajärjestelmä, jolla trukin toimintaa voi valvoa, seurata ja analysoida käytönaikaisesti. Sen avulla voi tarkkailla trukkien käyttöastetta, kulutusta ja muita kuluja sekä turvallisuutta kuljettaja- ja työkohtaisesti.
Järjestelmä rekisteröi mm. törmäykset, jolloin saadusta datasta voi nähdä työympäristön vaarakohdat ja -tilanteet. Tuloksena on runsaasti hyödyllistä tietoa ja selkeät raportit jatkotoimia varten.
“Raporteista näkee vaurioherkät työt, tilat ja reitit. Näin saadaan oikea kone oikeaan paikkaan.”

Etuna yhteinen varasto- ja trukkisuunnittelu

Toyotan edustaman Mecalux-varastoratkaisujen myyntipäällikkö Hannu Finnilä pitää tärkeänä kartoittaa varasto- ja trukkitarve samaan aikaan. “On asiakkaan etu, kun trukkikaluston ja varastoratkaisut saa samalta toimittajalta. Näin varmistetaan trukkien tehokas ja turvallinen työskentely.”

Suunnittelussa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, joiden mukaan optimoidaan käytävien leveydet, hyllyjen korkeudet ja kantavuudet – samoin millaisella trukkikalustolla tehtävistä suoriudutaan kustannustehokkaimmin.
Nykyistäkin varastoa kannattaa Finnilän mukaan katsella aika ajoin kriittisesti, sillä aiemmat työskentelytavat, varastokalusteet ja trukit eivät aina täytä uusia vaatimuksia tehokkuudessa ja turvallisuudessa. “Varastoturvallisuus tarkoittaa paljon enemmän kuin vain hyllyjen tunnelisuojia, taustaverkkoja ja etupylväänsuojia. Hyllyt vaativat myös huolenpitoa, tarkastuksia ja ennen kaikkea huolellista operointia.”
Finnilä muistuttaa, että kannattaa harkita kaksi kertaa ennen kuin tekee ominpäin muutoksia hyllystöihin. “Nyrkkisääntönä sanoisin, että palkkeja voi aina laskea alaspäin, mutta ei ikinä nostaa ylöspäin, sillä se heikentää kantavuutta.”
Myös sekavat ja huonosti suunnitellut ajoreitit aiheuttavat kustannuksia ja vaaratilanteita. Asiantuntevalla suunnittelulla vaaralliset kohdat voi eliminoida.
Kyse on varastoneliöiden tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä.

 “Jämerä peli, mutta tämän päivän Toyota on turvallisempi”, naurahtaa Tero Wallenius ensimmäistä Suomeen tuotua Toyota-trukkia, vm 69. “Jämerä peli, mutta tämän päivän Toyota on turvallisempi”, naurahtaa Tero Wallenius ensimmäistä Suomeen tuotua Toyota-trukkia, vm 69.


 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 12.07.2024 19:19 ]

Mainospalkki