Valoa näkyvissä?

Sähköposti Tulosta PDF


Koronavirus on vaikuttanut eri lailla kuljetuksen eri sektoreihin. Kuorma-automyynti laski viime vuonna. Käytettyjen kuorma-autojen myynti on vetänyt vaihtelevasti. Henkilöautokaupassa esiintynyttä kysynnän kasvua käytetyille kuorma-autoille ei kuitenkaan tullut.  Vaikka volyymi viime vuonna jäikin alle vuoden 2019, ovat odotukset paremmasta vuodesta varsin vahvat. Yksi osatekijä tässä saattaa olla kaasuautojen tuki, mutta myös usealla merkillä uudistunut mallisto.
 
Rekisteröintejä tarkasteltaessa on huomioitava pienten ja suurelta osin pick-up-tyyppisten autojen suuri osuus, jonka vaikutus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on huomattava.
 
Koronaviruksen voimakas yleistyminen keväällä johti siihen, että kompasteleva yritysmaailma sai erilaisia avustuksia ja tukia, joilla päästiin eteenpäin. Tästä todisteena on konkurssien yllättävän pieni määrä.
 
Maksuohjelmien lykkäykset alkavat konkretisoitua talven aikana. Jo alkujaan heikoilla olleet yritykset ovat aiempaa suuremmissa vaikeuksissa odottaessaan tilanteen selviämistä. Voi vain kuvitella, kuinka suurissa vaikeuksissa linja-autoala on.
 
Erityisesti tilausliikenteen varassa olevat yritykset ovat joutuneet jättämään autot seisomaan kysynnän loputtua kokonaan. Ongelma konkretisoituu,jos auto sitten joudutaanrealisoimaan. Mikä on hinta, kun kysyntä ja ostohalukkuus on nolla.
 
Tavaraliikenteessä tilanne on selvästi valoisampi. Terveellä pohjalla toimivilla yrityksillä on ainoa haaste pakon edessä olevien yritysten alihinnoittelut kuljetuksille.
 
Uutta tulossa
Odotukset tulevalle vuodelle ovat suhteellisen korkealla, vaikka koronavirus tuokin paljon epävarmuutta. Teimme alla olevan kysymyspatterinmaahantuojille ja saamistamme vastauksista on havaittavissa pääsääntöisesti positiivisia odotuksia vuodelle 2021.
 
Erityisesti uusien myynti näyttäisi olevan kasvun tiellä. Käytetyt muodostavat puolestaan oman haasteensa, jossa Euroopan tilanne antaa oman mausteensa. Käytetyn vienti maasta on ilmeisesti aiempaa haastavampaa, mutta toisaalta hyviä käytettyjä löytyy aiempaa houkuttelevampaan hintaan.


 
Kysyimme kommentteja seuraaviin kohtiin
1. Uusien myynnissä rekisteritilaston 11/2020 mukaan on selvää laskua. Mikä on tilanne oman merkkisi osalla? Mikä on näkymä eteenpäin, onko tulevaa tilauskantaa?
 
2. Uusien henkilö- ja pakettiautojen kauppa on myös pudonnut selvästi. Sen sijaan käytettyjen kauppa on ollut kasvussa. Mikä on tilanne hyötyajoneuvojen kohdalla? Onko kauppa kasvanut,ovatko yritysten vaikeudet heijastuneet niin, että autoja on palautunut maksuvaikeuksien tai konkurssien vuoksi? Onko tämä johtanut varastojen kasvuun? Mikä on varastomäärä esimerkiksi viime vuoteen verrattuna?
 
3. Koronan vaikutukset ovat ilmeisesti nostaneet käytettyjen varastomääriä esimerkiksi Keski-Euroopassa. Tämän pitäisi johtaa hintojen pudotukseen ja tuontihalukkuuden kasvuun. Onko tätä näkyvissä vai onko hintataso Suomessa mukautumassa tilanteeseen?Scania
Scanian tilannetta kommentoi Scanian uusi myyntijohtaja Frej Svartsjö:
 
Scanian markkinaosuus 1-11/2020 on 38,41 %. Tämä on 1,91 % suurempi kuin vuosi sitten marraskuussa. Lukumääräisesti Scanioita on rekisteröity 807 kpl kun vuosi sitten oli rekisteröity 1000. Laskua siis lukumäärässä 19,3 %. Kokonaismarkkinat yli 16 t kategoriassa olivat 2 111 autoa nyt ja vuosi sitten 2 740 autoa. Kokonaismarkkinat siis laskeneet 23,3,%
 
Markkinaosuustaulukosta huomataan, että Scanian markkinaosuus on noussut viime vuoteen verrattuna. Tilanne näyttää hyvältä koska tilauskanta on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, joten asiakkailla tuntuu olevat uskoa tulevaisuuteen koronasta huolimatta.


 
Sama trendi on ollut meilläkin käytetyissä. Olemme onnistuneetmyymään 14 prosenttiaenemmän käytettyjä, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Täten vaihtoautovarastomme ovat hieman pienentyneet viimevuoteen verrattuna. Ei voi sanoa, että palautuvissa autoissanäkyisi mitään piikkiä. Pitää muistaa, että konkurssilakiinja ulosottoon tuli muutoksia 1.5. alkaen koronan vuoksi siten,että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitettiin. Kun tämä rajoitus joskus poistuu, voi olla,että näemme sen jonkinlaisena piikkinä takaisin palautuvissa autoissa. Aika näyttää miten käy.
 
Scania on sekä Keski-Euroopassa että Suomessa onnistunut erittäin hyvin käytettyjen myynnissä erinäisten kampanjoidenmyötä. Näin varastomäärät ovat hieman laskeneet viime vuoteen verrattuina. Käytettyjen hintataso sen sijaan on tippunut viime vuoteen verrattuna sekä Keski-Euroopassa että meillä täällä Suomessa.Volvo ja Renault
Volvon ja Renaultin kohdalla myyntijohtajat Reino Manninen ja Pasi Gerpe näkevät tilanteen seuraavasti:
 
Volvon osalta tilanne näyttää tällä hetkellä melko hyvälle. Koronan aiheuttama epävarmuus vaikutti kaupankäyntiin etenkin kesällä, mutta syksyn kuluessa kauppa on piristynyt selkeästi. Myös koko raskaan pään Volvo malliston uudistuminen ja tähän liittyvät aktiviteetit ovat lisänneet kaupankäyntiä.
 
Renault Trucksille korona aika loi haasteita etenkin autojen saatavuuden kanssa. Nyt syksyllä tilanne on helpottanut ja kauppaa on taas tehty ja tilauskantaa saatu kasvatettua.
 
Hyvien vaihdokkien kysyntä on kasvanut selkeästi ja ajoittain niistä on ollut jopa pulaa. Olemme lisänneet vaihdokkien ostotoimintaaja sitä kautta pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme sopivia vaihdokkeja. Tällä hetkellävaihtoautovarastomme on hieman alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. 
 
Käytettyjen kuorma-autojen tuontia Euroopasta tapahtuu etenkin, jos kotimaasta ei löydy sopivaa vähän ajettua autoa. Vaikeutena tässä on kuitenkin se, että Suomessa käytetään usein tekniseltä erittelyltään monimutkaisempia autoja, joita ei välttämättälöydy käytettynä Euroopasta. Yleinen hintataso etenkin paljon ajetuilla moniakselisilla autoilla on laskenut Suomessa, sillänäille ei ole luontaista kysyntää Suomen ulkopuolella.Mercedes-Benz
Mercedes-Benzin osalta kommentoinnista vastasi myyntijohtaja Jouni Kummala:
 
Marraskuun tilastosta todella näkee kokonaismarkkinan laskua viime vuoteen verrattuna. Tämä sama trendi on valitettavasti myös meidän kohdallamme, mutta onneksi tulemme jäämään viime vuoden volyymista vain melko maltillisesti. Etenkin raskaassa kokoluokassa tulemme kuitenkin saavuttamaan paremman markkinaosuuden verrattuna vuoteen 2019. Tämä siis tarkoittaa, että meidän osuutemme on pudonnut hieman maltillisemmin verrattuna kilpailijoihin.
 
Käytetyn ajoneuvon kauppa on hyvin samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Sama trendi pätee myös varastotasossa, eli ainakaan meidän kohdallamme ei ole tapahtunut mitään dramaattista asiakkaiden mahdollisten ongelmien vuoksi.
 
Viennissä vaikeuksia on ollut hieman enemmän Keski-Euroopan markkinatilanteen takia. Tämä ontuonut mukanaan hieman haasteita,mutta kauppa ei kuitenkaan ole kokonaan pysähtynyt. Tässä tilanteessatietysti auttaa se, että käytetyt Mercedekset käyvät kaupaksi ympäri maailmaa, jolloin myös markkina-alue on todella laaja ja aina löytyy joku maa,johon myös nämä autot päätyvät. 


 
DAF
DAF tilanteesta katsauksen antoiSuomen maajohtaja Sampsa Rouhiainen:

Tilauskantaa olemme saaneet kasvatettua sitten kevään pudotuksen.Paremmista näkymistä huolimatta markkinat eivät ole palautuneet vielä ennalleen siihen, jota se oli ennen pandemian alkua.
 
Autoja ei meille onneksemme,ja kuljetusyrittäjien onneksi, ole kesken sopimuskausien palautunutjonka vuoksi varaston kasvuunei ole tullut piikkiä. Vaihtoautojen varasto on pysynyt varsinsamana kuin ennen pandemiaa. Vaihtoautojen kauppaa alalla on varmasti lisännyt niiden edullisempihankintahinta kuin uuden vastaavan, kuljetusyrittäjien vielä tässä kohtaan tietämättä miten kauan pandemian vaikuttaa.
 
Käytettyjen autojen varastomäärät ovat nousseet Euroopassa, ja tiettyjen alustojen osalta tämä on heijastanut myös Suomen markkinoille.MAN Truck&Bus
MAN kommentit antoi MAN Truck&Bus Finlandin myyntijohtaja Raimo Haavikko:
 
MAN tilauskanta on kasvussa. Kumipyörä kuljetuksia ontarvittu ja asiakkailla on ollut pääsääntöisesti töitä ja tarvetta autojen vaihtoon on, tarve vaihtelee vähän tietysti riippuen segmentistä.
 
Täysin uusien MAN malliston kuorma-autojen myynnille odotetaan kasvua vuonna 2021. MAN TGX voitti vuoden 2021 kuorma- auto palkinnon tärkeillä argumenteilla, mm parantunut polttoainetalous, jopa 8%, laadukas ja hiljainen kuljettajan työympäristö, uudet innovatiiviset ratkaisut sekä liitettävyys. Tässä lainaus palkinnon tuomariston puheenjohtajalta Gianenrico Griffiniltä ” Uusi MAN TGX on “vuoden paras uusi tuote” – ajomukavuus, työskentely- ja lepo-olosuhteet, turvallisuus, taloudellisuus, liitettävyyspalvelut, innovatiiviset palvelut ja toiminnot sekä näytönohjaus ja konsepti ovat vakuuttava kokonaisuus.
 
Vastauksista on kokonaisuutena luettavissa positiiviset odotukset tulevalle vuodelle. Suoraan emme saaneet vastausta siihen, minkälaiset odotukset ovat hankintakompensaatiolle kaasuautoissa. Kaasuautoja on tarjolla useimmilla valmistajilla. Kyse lienee enemmän siitä,minkälaisia vaatimuksia ja odotuksia kuljetuksen tilaajat asettavat. Linja-autojen markkinoihin ei otettu kantaa. Tässä erityisesti kaupunkiliikenteen kilpailutus ja sen ajoittuminen on avainasemassa. Linja-autojen kilpailutuksissa päästöt ovat jo suuressa roolissa ja lähiliikenteen linja-autoista tuleekin huomattava osa olemaan sähkökäyttöisiä.

Teksti | Matti Aarnio

TILAA AUTO, TEKNIIKKA JA KULJETUS!
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

SÄHKÖINEN KULJETIN
Mersun pienempi pakumalli on uudistunut yhteistyössä Renaultin kanssa.Eli Citan on pitkälti sama auto kuin Kangoo, mutta kyllä Citan ihan mersulta tuntuu.

SÄILIÖKALUSTO
Säiliöyhdistelmät ovat lähtökohtaisesti tehtäväänsä räätälöityjä, ja niillä kuljetetetaan monenlaisia nestemäisiä tuotteita.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"On varoittavia esimerkkejä takseista, jotka eivät ole takseja. On vain keltainen kupu auton katolla ja kuljettajana ammattitaidoton henkilö..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 07.12.2023 15:58 ]

Mainospalkki