Bussipro yhdistää varaosat ja palvelun

Sähköposti Tulosta PDF

Bussipro ja sen palvelu kulminoituu paljolti perustajaansa Jussi Raunistoon, joka haluaa olla etulinjassa kehittämässä bussialan palveluita.
- Sähköbussien nopea kehitys yllätti monen toimijan. Volvon ja Scanian linjaukset bussituotannon päättämisestä olivat myös yllättäviä seikkoja. Näen kuitenkin sähköistymisessä monia mahdollisuuksia, joita meidän pitää hyödyntää, maalaa Jussi Raunisto.

Varaosien markkinointiin ja hankintaan on 2020-luvun maailmassa monta erilaista tapaa. Bussipro Oy tarjoaa asiakkailleen varaosia puskurista puskuriin kattavaa palvelua unohtamatta. Jussi Rauniston tarjoamalla toimintamallilla ravistellaan vanhoillista toimialaa.
 
Lahtelainen Jussi Raunisto ajautui linja-autojen kunnossapidon ja varaosien pariin jo kaksi vuosikymmentä sitten. Työskentely maamme suurimpiin kuuluvan linja-autoyrityksen sekä bussivalmistajan palveluksessa perehdytti alan toimintamalleihin esitellen samalla vanhoillisenkin alan perinteikkäitä toimintamalleja.
 
- Vuonna 2008 päätin kokeilla siipien kantavuutta perustamalla oman yrityksen. Aluksi linja-autojen lasit olivat toiminnan keskeisenä osana, mutta määrätietoisen toiminnan ja osaltaan sattumuksienkin kautta toiminta on laajentunut nykyiseen mittakaavaan, avaa Jussi Raunisto yrityksen toimitiloissa Lahden Jokimaalla.
 
Autotallista alkanut toiminta lasien parissa on laajentunut kattamaan käytännössä kaikki linja-autojen huoltamisessa ja korjaamisessa tarvittavat osat ja komponentit. Suomesta yrityksen markkina-alue on laajentunut myös vientimarkkinoille, joista Raunisto nostaa esiin muun muassa Belgian, Sveitsin ja Saksan.
 
- Vientimarkkinoita lähdimme kartoittamaan vuonna 2016 osallistuttuamme ensimmäistä kertaa bussimaailman tärkeimpään tapahtumaan Busworldiin. Ensimmäinen kokeilu tehtiin Moskovassa, mutta seuraavana vuonna olimme mukana Euroopan messuilla Kortrijkissä, kertoo Raunisto väylää Lahdesta Euroopan bussimarkkinoille.


Bussipro tekee lasinvaihtoja sekä sammutusjärjestelmien asennuksia ja huoltoja unohtamatta myöskään käsisammuttimien tarkistuksia ja ilmastointihuoltoja. Työt pyritään tekemään yhdellä kertaa, jolloin auto on poissa liikenteestä mahdollisimman vähän. Yritys nojaa enenevissä määrin maanlaajuiseen, koulutettuun kumppanuusverkostoon.
- Peräänantamattomuutta ja sinnikkyyttä, mutta myös tuuria on vuosien aikana tarvittu, myöntää Raunisto, jolla on aina kehitysprojekti vedettävänään.

Kapea markkina haastaa 
Bussipro Oy on vuosien aikana laajentanut tuotevalikoimaansa määrätietoisesti laseista sammutusjärjestelmiin ja edelleen muihin linja-autoissa tarvittaviin varaosiin. Alustan ja voimansiirron osien ohella valikoima kattaa myös kaikki koreissa käytettävät osat, joiden valmistajia ja markkinoijia on maailmassa hyvin vähän johtuen bussialan pienuudesta.
 
- Valikoimassamme on lähtökohtaisesti OEM-osia, jolloin ne vastaavat laadullisesti autovalmistajienkäyttämiä osia. Hintatason ohella eroa on pakkauksessa, jossa ei ole autovalmistajan logoa, kertoo Raunisto. Hänen mukaansa asiakaskunnan toiveista johtuen valikoimaa on laajennettu myös tarvikeosiin.
 
Kuluvan kevään aikana yritys on avannut myös verkkokaupan, jonka avulla oikean varaosan löytäminen helpottuu huomattavasti. Verkkokauppa tunnistaa hakukoneella tehtävät varaosanumerohaut ohjaten asiakkaat oikean osan luokse.
 
- Varaosan tiedot ovat kaikkien ulottuvilla, mutta kirjautuneet käyttäjät näkevät myös hinta- ja saatavuustiedot, jatkaa Raunisto.
 
Yrittäjän mukaan palvelu on ominaisuus, jolla Bussipro erottautuu muista alan toimijoista. Busseihin keskittyneen yrityksen henkilökunta on erittäin sitoutunutta työhönsä ja heidän bussialan kokemuksen ja asiantuntemuksen ansiosta myös saatavuudeltaan vaikeat osat löydetään toimittajilta eri puolilta maailmaa.
 
- Olenkin sanonut, että meillä ei pärjää varaosanumeroita etsivä myyjä. Meidän kaverit tietävät ja osaavat etsiä osia myös muodon ja ominaisuuksien perusteella. Läheskään kaikista Suomeen myytävistä tai täällä käytettävistä autoista ei ole saatavilla varaosaluetteloita osien etsintää varten, jatkaa Raunisto. Erityisesti suosiotaan kasvattaneiden kiinalaisautojen kohdalla tietojen saaminen on ollut vaikeaa. Tästä johtuen Bussipron ammattilaiset ovatkin käyneet läpi autoja ja niiden sisältämiä komponentteja varaosahuollon helpottamiseksi.
 
- Auto käydään läpi kameran ja mittanauhan kanssa, jotta saamme selville kaikki autoissa hyödynnettävät osat. Olemme muun muassa teettäneet autoihin sivulaseja Suomessa, koska niiden toimituksissa tehtailta on ollut viiveitä, jatkaa Raunisto.


Jussi Rauniston mukaan bussiala voi huonosti koronan jälkeen. Ala on keskittynyt voimakkaasti, joskin kentällä on edelleen vanhoja perinteikkäitä toimijoita.
- Haluamme kasvattaa viennin osuutta vähitellen palveluun nojaten. Uskon, että pitkällä aikajänteellä meillä on myös oma varasto jossain päin Eurooppaa. Bussialan toimijat ja lehdistö Euroopassa ovat kiitelleet tarjoamaamme konseptia, jollaista Euroopassa ei aiemmin ole ollut, tietää Raunisto.

Kumppani huolehtii osista ja saatavuudesta
Varaosien ohella Bussipro Oy haluaa tarjota asiakkailleen palveluita, joista yhtenä muotona on yrityksen lanseeraamaa BusCare-konsepti. Raunisto kuvailee konseptia ulkopuoliseksi varaosapäälliköksi, joka tekee varaosien hallinnan ja hankinnan helpoksi. Konseptin käyttöönotossa käydään läpi yrityksen bussikanta ja selvitetään siinä käytetyt huolto- ja varaosat.
 
- Kumppanin kanssa sovitaan myös käytettävien varaosien laatutaso ja varastointimäärä. Tämän jälkeen me huolehdimme, että kumppanin hyllyssä on aina riittävä määrä kunnossapidossa tarvittavia osia, kuvailee Raunisto.
 
Kaupintavarastoperiaatteella toimivassa konseptissa Bussipro laskuttaa kumppania osan päätyessä käyttöön. Tämän ansiosta yrityksessä voidaan nojata laajaan varaosavarastoon sen kuitenkaan rasittamatta yrityksen taloutta.
 
- Palveluun kuuluu myös seuranta, jonka ansiosta bussiyrittäjä näkee raporteistamme autokohtaisesti kuinka paljon ja minkähintaisia varaosia on käytetty.
 
Rauniston mukaan konsepti soveltuu kooltaan hyvin erilaisille käyttäjille, joskin käytännössäse edellyttää omaa korjaamoa ja aktiivista otetta omatoimiseen korjaamiseen. Muutaman auton huolto-osilla ei konseptista saa kummallekaan osapuolelle hyödyllistä, joskin reilun kymmenen autonyrittäjän kohdalla hyöty on helposti ulosmitattavissa varaosahuollon helppoutena. Bussikaluston teknistyminen heijastuu korjaamoiden arkeen, ja osien yhteyteen Bussipro tarjoaa Jaltest- diagnostiikkajärjestelmää, joilla päästään sisälle autoihin ja niiden tietoihin.
 
- Emme ole alan halvin toimija, mutta BusCare-konseptin avulla bussiyrittäjät säästävät huomattavan paljon omaa työaikaa. Samalla he voivat toimia omavaraisesti kunnossapidossa, vakuuttaa Raunisto.
 
Hän muistuttaa samalla, että heidän konseptiaan ja verkostoaan hyödynnetään myös kuorma-autojen puolella, sillä varaosien toimittajat ovat paljolti samoja.


Bussipron tuotevalikoiman viimeisenä lenkkinä ovat pari vuotta sitten kattaukseen otetut Kolbenschmidt-moottorinosat.
- Tämän jälkeen meillä on tarjota osat koko autoon puskurista puskuriin tai kilvestä kilpeen, vakuuttaa Jussi Raunisto.

Lahdesta vientimarkkinoille
Varaosien hankinta maailman eri valmistajilta on yksi toiminnan tukijaloista ja toinen on osien teettäminen Suomessa. Rauniston mukaan Lahden seudulla ja Suomessa muutoinkin on ollut verrattain paljon bussituotantoon liittyvää alihankintaa. Bussituotannon päättyminen on heijastunut myös alihankintaverkostoon, mutta Bussipron kontaktien kautta alihankkijat ovat saaneet tuotteilleen uusia markkinoita.
 
- Olemme muun muassa teettäneet korien kulmapaloja Suomessa ja meillä on valmiit kanavat muun muassa uusien johtosarjojen teettämiselle. Toki työ on Suomessa muuta maailmaa kalliimpaa, mutta toimitusvarmuus ja säästö rahtikustannuksissa ajaa lopullisen hinnan samaan aasialaisen tuotteen kanssa, tietää Raunisto.
 
Suomessa on edelleen varsin laajaa lasivalmistusta ja maamme kolme lasivalmistajaa ovatkin aktiivisia toimijoita myös linja-automarkkinoilla. Hiukan yllättäenkin suomalaislasit ovat löytäneet eurooppalaismarkkinoille Rauniston luotsaaman yrityksen kautta. Ensimmäinen perävaunullinen laseja toimitettiin Saksaan vuonna 2019 ja tämän jälkeen Keski-Euroopan merkitys on kasvanut vähitellen. Lasitavaran ohella myös varaosien menekki on lisääntynyt paljolti Portugalissa työskentelevän Manuel Machadon ansiosta.
 
- Euroopassa on lukuisia bussialan varaosatoimijoita, joista iso osa on meitä suurempia. Volyymissä emme pärjää, mutta laatu ja palvelu on se, millä suomalainen toimija pärjää myös eurooppalaisilla markkinoilla, päättää Jussi Raunisto.

Teksti, kuvat | Ari perttilä

TILAA AUTO, TEKNIIKKA JA KULJETUS   |   LUE DIGILEHTI
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 16.07.2024 19:40 ]

Mainospalkki