Laadukas hollantilainen kampittaa kiinalaisia

Sähköposti Tulosta PDF

Suomessa on nyt noin 700 VDL-bussia, joista yli 90 prosenttia on kaupunkiliikenteessä käytettäviä Citea-malleja.
- Uuden mallisarjan tuotanto on pääsyt vauhtiin ja asiakasautojen luovutukset ovat käynnistyneet myös Suomessa, kertovat Timo Vainio ja Peter Sandin.

Hollantilainen VDL rantautui suomalaisille bussimarkkinoille kohta kaksi vuosikymmentä sitten. Tänään merkki on yksi murroksessa olevan alan vakiintuneista toimijoista. Palvelu, tuotekehitys ja uudet voimanlähteet ovat toiminnan keskiössä.
 
Koronapandemia ja Ukrainan sota sekä siitä aiheutunut poikkeustila vaikuttavat bussiliikenteeseen ja bussikauppaan hyvin vahvasti. VDL Bus & Coach Finland Oy:n toimitusjohtajana kohta kahden vuoden ajan työskennellyt Peter Sandin on seurannut bussiliikennettä myynnin ohella myös ohjauspyörän, korjaamotiskin sekä tuotannon kautta. Vuosikymmenten kokemus bussialasta ja kalustosta näkyy Sandinin asiantuntemuksessa.
 
- Viimeaikaisten kriisien jälkeen bussiala voi Suomessa huonosti ja isossa kuvassa yritysten tuloksentekokyky on heikentynyt. Alan suurimmat toimijat ovat kasvaneet yritysostojen kautta ja samalla ne ovat siirtyneet pääomasijoittajien omistukseen, valottaa Sandin. Hänen mukaansa kaupunkiliikenne on monin paikoin keskittynyt näiden suurten toimijoiden käsiin.
 
Markkinoilla on toki edelleen myös perinteisiä perheyhtiöitä, jotka palvelevat enenevissä määrin pikavuoro- ja tilausajoliikenteessä. Koronasta johtuneesta matkustajakadosta on vähitellen toivuttu, mutta maassamme ajetaan edelleen ikääntyneellä kalustolla.
 
- Bussiyrittäjillä on tarve ja myös halu kaluston päivittämiseksi, mutta heikko taloustilanne jarruttaa hankintapäätösten tekemistä. Rahalaitosten kiristyneet takausvaateet hidastavat nekin yrittäjien uushankintoja ja tästä johtuen asiakkaamme ovat kiinnostuneita vähän ajetutuista käytetyistä, joita ei kuitenkaan ole tarjolla oikein missään, valottaa Sandin tilannetta.
 
Tilastojen valossa tilausajokäytössä oleva kalusto uudistuu juuri käytettyjen autojen kaupalla, joskin noin 11 000 yksikön bussikantamme jatkaa vanhenemistaan keski-iän ollessa nyt yli 13 vuotta.


VDL Bus & Coach Finland Oy on täysin VDL:n omistama ja yksinomaan linja-autoihin keskittyvä toimija. Omat korjaamot sijaitsevat Vantaalla ja Kotkassa. Suomessa on lisäksi alun toistakymmentä sopimuskorjaamoa.

Haasteet kääntyvät vahvuudeksi
VDL Bus & Coach kuuluu hollantilaiseen VDL-monialakonserniin, jonka vuotuinen liikevaihto asettuu 6,5 miljardin euron tuntumaan. Peter Sandinin mukaan bussiosaston liikevaihto on tästä alle kymmenyksen luokkaa, joskin se on merkittävässä roolissa tässä tuotekehitykseen vahvasti panostavassa yhtiössä.
 
- VDL on panostanut viime vuosina niin tuotekehitykseen kuin tuotantoonkin huomattavia summia. Olemme rakentaneet Roeselareen täysin uuden tehtaan ja Valkenswaardissa tehdasta on uudistettu volyymin kasvattamiseksi. Meillä on tuotannossa nyt täysin uusi Citea-tuoteperhe ja kuluvan vuoden lopulla esittelemme täysin uuden Futuran kaukoliikenteeseen, avaa Sandin bussipuolella tehtyjä uudistuksia.
 
Samalla hän myöntää, että uudistukset ovat heijastuneet Citea- malliston toimitusaikoihin, jotka ovat venyneet luvatuista. Uuden tehtaan ylösajossa on kohdattu haasteita eikä nykyinen maailmantilanne ole ainakaan edesauttanut komponenttien saatavuutta. Sandinin mukaan tunnelin päässä näkyy vihdoin valoa, jonka myötä asiakasautojen toimitukset alkavat pyöriä toivotulla tavalla.
 
- Omistajaperheellä on täysi tuki bussitoimintoja kohtaan, vakuuttaa Sandin.
 
Van der Leegten perhe haluaa toiminnallaan tuoda ja ylläpitää niin tuotekehitystä kuin valmistustoimintaakin Euroopan alueella. Sandinin mukaan kilpailu on kansainvälistynyt ja merkittävimmät kilpailijat tuleva aiempaa useammin Aasista.
 
- Heidän tuotteitaan ei voi moittia, mutta nykyisessä geopoliittisessa maailmantilanteessa luotamme vahvasti eurooppalaisuuteen ja sen tuomiin vahvuuksiin. Valmistamme kilpailukykyisellä tavalla laadukkaita eurooppalaisia tuotteita, painottaa Sandin perheyrityksen vahvuuksia.


Suomessa pyritään lisäämään raideliikennettä, joka on kankea ja kallis vaihtoehto meidän pienissä kaupungeissa.
- Laskelmien perusteella raitiovaunun matkustajapaikan hinta on kolminkertainen ja matkustajan kuljettamisen hinta nelinkertainen bussiin verrattuna. Tällä hetkellä busseissa käytetään kuitenkin enenevissä määrin samaa sähköä kuin raitiovaunuissa, ihmettelee VDL:n Timo Vainio.

Vahvuutena busseihin keskittynyt organisaatio
VDL on ollut aktiivinen toimija Suomen bussimarkkinoilla kohta kahden vuosikymmenen ajan. Timo Vainio aloitti myyntityön vuonna 2006, jolloin hän työskenteli vielä yksityisen toimijan lukuun.
 
- Sanoin heti alkuun, että tuloksia alkaa näkyä vasta viiden vuoden kuluttua. Maahantuontiorganisaatio vaihtui jo seuraavana vuonna ja vuonna 2011 solmittiin ensimmäiset merkittävät kaupat kaupunkiautoista, muistelee VDL Bus & Coach Oy:n myyntiosastolla työskentelevä Vainio yrityksen Suomen historiaa.
 
Suomeen toimitettiin vuoden 2012 aikana yli sata VDL Citea -kaupunkiautoa, joiden etuna oli keveys sekä alhainen päästötaso. Kumpikin ominaisuus vaikutti myönteisellä tavalla HSL:n pisteytyksessä. Sadan uuden auton toimittaminen ja jälkimarkkinoinnin järjestäminen toi mukanaan vahvan organisaation ja oman korjaamon. Vuokratiloista alkanut toiminta siirtyi nykyisiin tiloihin Vantaan Koivuhakaan vuonna 2014.
 
- Panostuksemme huoltoon, korjaukseen ja varaosatoimintaan näkyy asiakkaiden luottamuksena, sillä kaupunkiautojen ohella olemme vahvistaneet asemaamme myös kaukoliikenneautojen parissa, summaavat bussialan ammattilaiset.
 
VDL:n vahvuutena Suomessa on vahva, reilun 30 hengen organisaatio, joka on keskittynyt yksinomaan linja-autoihin ja niiden kunnossapitoon.
 
- Palvelemme asiakkaitamme monimerkkiperiaatteella, painottaa Sandin muistuttaen samalla organisaationsa korkeasta ammattitaidosta ja teknisestä osaamisesta, jota valmistaja hyödyntää tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan muillakin markkina-alueilla.


Peter Sandin kertoo asiakaskunnan luottavan VDL:n vahvuuksiin kuten jälkimarkkinapuolen toimivuuteen, mikä näkyy muun muassa käytettyjen VDL-bussien maahantuonnin kasvussa.
- Myös muut bussialan toimijat ovat tuoneet Suomeen käytettyä VDL-kalustoa, tietää Sandin.

Järjetön määräysviidakko nostaa hintoja Suomessa
Linja-autoilla kuljetettavat ihmiset ovat käytännössä samanlaisia kaikkialla maailmassa. Tästä huolimatta linja-autot eivät ole läheskään samanlaisia eri markkina-alueilla, eivät edes piskuisessa Suomessa, missä myydään vuosittain muutamia satoja linja-autoja paljolti kaupunkiliikenteen tarpeisiin.
 
- HSL:n vaatimukset täyttävällä kalustolla voidaan liikennöidä kaikkialla Suomessa läntistä Suomea lukuun ottamatta, avaa Vainio.
 
Autoon vaaditaan tietty määrä istumapaikkoja, tietty määrä seisomapaikkoja sekä invapaikat. Nämä vaatimukset voidaan täyttää 13,5-metrisellä kaksiakselisella autolla, mutta länsisuomalaisessa autossa pitää kuitenkin olla kolme akselia laadukkaan liikenteen takaamiseksi.
 
- Tämä vaatimus kolmannesta akselista on täysin käsittämätön ja samalla se nostaa auton hankintahintaa noin 20-25 000 eurolla. Toki kolmas akseli tuo mukanaan myös lisää käytönaikaisia elinkaarikuluja, maalaa Vainio, jonka mukaan kaluston vaatimuksissa näkyy valitettavan usein tilaajan liikenneosaamisen alhainen taso.
 
Sandinin ja Vainion mukaan nämä paikalliset vaatimukset vaikuttavat monesti enemmänkin kunnallisten virkamiesten kuin liikenteen ammattilaisten laatimilta.
 
- VDL yhdessä muiden valmistajien kanssa on viilannut tuotantonsa vastaamaan paikallisia vaatimuksia, joskin kaikki muutokset näkyvät lopputuotteen hinnassa. Suunnittelutyön ohella paikalliset vaatimukset vaikuttavat tuotantoon ja ennen kaikkea tehtaan logistiikkaan, muistuttaa Sandin.


Peter Sandin luotsaa tänään VDL:n bussitoimintoja Suomessa. Linja-autojen kylkeen kasvanut Sandin ajaa tilausajoja edelleen säännöllisen epäsäännöllisesti ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Dieselistä sähkön kautta vetyyn
Murroksessa elävä bussimarkkina on heijastunut myös valmistustoiminnan keskittymiseen sekä kilpailun kansainvälistymiseen. Ottamatta kantaa muiden valmistajien tekemiin linjauksiin, uskoo Sandin VDL:n olevan jatkossakin vahva toimija eurooppalaisella markkina-alueella.
 
- Bussiosastomme on vahva toimija muun muassa Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa unohtamatta myöskään Pohjoismaita. Etelässä olemme vahvoja turistiautoissa, pohjoisessa vahvuutemme on kaupunkiliikenteen parissa, kertoo Sandin.
 
Kaupunkiliikenteessä nojataan tällä hetkellä yksinomaan sähköön ja akkuteknologiaan, jonka etuna on vähäisen huollontarpeen mukanaan tuomat pitkät huoltovälit. Sandinin mukaan VDL:n kaupunkiautoihin ei ole enää saatavilla dieselmoottoria, joka sen sijaan liikuttaa kaukoliikenteen busseja vielä pitkään.
 
- VDL on valmistanut sähköbusseja yli 10 vuoden ajan ja meillä on sähköisistä voimalinjoista vankka kokemus. Kaasubusseja meillä ei ole edes ollut tuotannossa, koska kaasusta saatava hyötysuhde jää alhaiseksi bussikäytössä. Meidän kokemuksemme perusteella kaasusta saadaan parempi hyöty tuottamalla siitä voimalaitoksissa sähköä busseissa käytettäviksi, perustelee Vainio.
 
Bussiammattilaisten mukaan sähköisiä voimalinjoja hyödynnetään jatkossakin kaupunkiliikenteen autoissa, joiden latausjärjestelmä on toteutettavissa helposti. Kaukoliikenteen autoissa siirrytään vuosikymmenen vaihteessa polttokennoon ja vetyyn. VDL on ollut mukana kehittämässä polttokennotekniikkaa yhdessä Toyotan ja DAF:n kanssa ja ensimmäiset testikuorma- autot lähtivät liikenteeseen vuoden 2023 lopulla. Polttokennotekniikka on tällä hetkellä kallista, mutta etuna on rakenteiden keveys ja käytön edullisuus. Vety on kuitenkin ominaisuuksiensa puolesta haastava kaasu.
 
- Vuonna 2024 polttokennotekniikan läpimurto tuntuu kaukaiselta asialta, mutta tässä kohdin on muistettava myös sähköbusseissa tehdyt harppaukset viime vuosien aikana. Ei kukaan osannut ennustaa näin nopeaa sähköistymistä, toteaa Vainio.
 
Ja harvassa olivat ennustajat, jotka näkivät belgialaisen bussivalmistaja Van Hoolin ajautuvan kriisin kautta konkurssiin. Huhtikuussa 2024 VDL kuitenkin ilmaisi kiinnostuksensa perinteikkään toimijan bussiosastoa kohtaan. Samaan aikaan saksalainen Schmitz kertoi kiinnostuneensa Van Hoolin perävaunuista.
 
- VDL on työstänyt tarjousta ja nyt asiantuntijat selvittävät Van Hoolin bussiosaston todellista tilaa. Mitään ei kuitenkaan ole vielä ostettu eikä jätetty ostamatta, vaikka puheita aiheen ympärillä on liikkunut varsin paljon, päättää Peter Sandin lähtiessään pitämään samaisesta aiheesta tiedotustilaisuutta henkilökunnalle.

Teksti, kuvat | Ari Perttilä

TILAA AUTO, TEKNIIKKA JA KULJETUS   |   LUE DIGILEHTI
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 16.07.2024 19:10 ]

Mainospalkki