Arkisto 06.04.2011 - 31.01.2011

Auto, tekniikka ja kuljetus 3/2011 nyt postilaatikoissa ja lehtipisteissä!

Auto, tekniikka ja kuljetus/06.04.2011

Lehdessä muun muassa:

Kotimainen tivoli: Siltasääntö. Kotimainen virkakunta on määritellyt kuorma-autojen ja yhdistelmien suurimmat sallitut painot akselien ja rakenteellisten maksimien lisäksi myös äärimmäisten akselien välin mukaan. Tuloksena on ohje, jossa ei ole mitään johdonkukaisuutta.
Melkein viisikymppisellä Eerolan suvun yritysryppäällä on takanaan värikäs historia. Laajentuminen ja harkittu kasvu alan merkittävimmäksi toimijaksi on tapahtunut uusien yritysten perustamisilla, verkottumalla ja yritysostoilla.
Polttoaineen kulutuksen vähentäminen on huomisen tärkein haaste. Renault-kuorma-autojen vastaus on ollut jo pari vuotta moniosainen, tekniikasta ja koulutuksesta koostuva Optifuel-järjestelmä.

Ensimmäiset ohjus-Sisut valmiina

Auto, tekniikka ja kuljetus/05.04.2011

Sisu Defence Oy on toimittanut ensimmäisen erän Sisu 8x8 ja Sisu 4x4 maastokuorma-autoja, jotka tulevat Puolustusvoimien uuden ilmatorjuntaohjusjärjestelmän käyttöön.

Järeät neliakseliset Sisu 8x8 maastokuorma-autot tulevat toimimaan osana norjalaiselle Kongsberg Defence & Aerospace armeijalle toimittamaa järjestelmää. Ajoneuvot on varustettu runkoon integroidulla Multilift koukkulaitteella sekä koukkulaitteeseen sopivalla lavarakenteella.

Toimitukseen kuuluu lisäksi Sisu 4x4 maastokuorma-autoja, joita käytetään esimerkiksi järjestelmän logistiikka- ja tukitehtävissä.

Vuoteen 2014 asti jatkuvan toimituskokonaisuuden arvo on noin 17 miljoonaa euroa.

Kuljetusala siirtymässä sähköiseen tiedonsiirtoon

Auto, tekniikka ja kuljetus/04.04.2011

Toimitusketju sähköistyy Suomessa kokonaan vuoden 2013 alkuun mennessä. Ensimmäinen, jo tehty muutos alalla on kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjan (SFS 5865) uudistaminen yhteensopivaksi sähköistä tiedonsiirtoa varten. Yksilölliset rahtikirjanumerot puolestaan otetaan käyttöön 1.1.2012 alkaen.

Logistiikkayritysten Liiton mukaan suomalaisten yritysten on nyt kiireesti siirryttävä manuaalisista tiedonsiirtotavoista sähköisten palveluiden käyttäjiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi puhelimella, faksilla tai sähköpostilla tehtävistä kuljetustilauksista luopumista ja alan yritysten tai liiton tilausjärjestelmien käyttöön ottamista.

- Muissa Pohjoismaissa lähetystiedoista 90-95 prosenttia siirtyy sähköisesti, mutta Suomessa vastaava luku on vain noin 40 prosenttia. Tämä on yllättävää, sillä sähköisen asioinnin kautta palvelu on tutkitusti virheettömämpää, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa kaikissa ketjun vaiheissa, toteaa toimitusjohtaja Pekka Aaltonen Logistiikkayritysten Liitto ry:stä.

Lue lisää tästä >>

Autokauppa vilkastunut merkittävästi

Auto, tekniikka ja kuljetus/01.04.2011

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tammi-maalikuussa ensirekisteröitiin henkilöautoja 35 666 kappaletta, mikä on 22,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 3 512 kappaletta ja kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan kertyi 48,4 prosenttia.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin alkuvuonna 854 kappaletta, 37,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Raskaita, yli 16-tonnisia kuorma-autoja on rekisteröity tänä vuonna 594 kappaletta, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusia linja-autoja on rekisteröity alkuvuonna 78 kappaletta, mikä on 41,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Autokauppa myös kiihtyi kevättä kohti: Maaliskuussa henkilöautojen rekisteröinnit lisääntyivät 38 prosenttia, pakettiautojen 60,5 ja kuorma-autojen 60,8 prosenttia. Linja-autojen rekisteröintimäärä sen sijaan väheni runsaalla puolella.

SKAL: Siirtoajo sallittava ilman ammattipätevyyttä

Auto, tekniikka ja kuljetus/01.04.2011

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL pitää tarpeellisena, että valmisteilla olevan ajokorttilainsäädännön ammattipätevyyssäädöksiin lisätään mahdollisuus siirtoajoihin ilman ammattipätevyyttä. Järjestö haluaa, että ajoneuvon kuormaaja voisi siirtää ajoneuvoa ilman CE -luokan ajo-oikeutta ja ammattipätevyyttä. Tällöin varsinainen kuljettaja saisi pitää ajo- ja lepoaikasäädöksien mukaisen lepoajan keskeyttämättä sitä siirtojen ajaksi. Tämä helpottaisi SKAL:n mukaan myös merkittävästi tulevaisuuden kuljettajavajetta.

Muita osin järjestö pitää uuden ajokorttilainsäädännön asetusesitystä hyvänä ja liikenneturvallisuutta edistävänä.

Maanteillä normaali kelirikkokevät

Auto, tekniikka ja kuljetus/31.03.2011

Liikenneviraston mukaan maanteille ennustetaan normaalia ja paikoin jopa normaalia helpompaa kelirikkoa. Syystalven kovan pakkaskauden aikana teiden kelirikkoalttiit rungot jäätyivät nopeasti, eikä routa ehtinyt kerätä niihin vettä. Myös pohjaveden pinta oli suhteellisen alhaalla.

Kelirikolle alttiita teitä on eniten maan keskiosissa, jossa on eniten sorateitä ja maaperä sekä maasto-olosuhteet alttiita kelirikon syntymiselle.

Alueellisesta kelirikkotilanteesta maanteillä tiedottavat tarkemmin ELY-keskukset.

Autoliitto ja Nokian Renkaat aloittivat yhteistyön

Auto, tekniikka ja kuljetus/30.03.2011

Nokian Renkaat tarjoaa asiakkailleen veloituksettoman tiepalvelun mahdollisten rengasrikkojen varalle. Tiepalvelusta vastaa Autoliitto.

Palvelu kulkee nimellä Hakka-tiepalvelu sen kattamien renkaiden nimen mukaan. Ilmaisen tiepalveluin piiriin pääsevät vuoden ajaksi kaikki asiakkaat, jotka ostavat Nokian Hakka -kesärenkaat tai Hakkapeliitta -talvirenkaat valtuutetusta rengasliikkeestä.

Asiakkaan tulee rekisteröidä renkaansa Hakka Clubiin internetissä (www.hakkaturva.fi) kahden viikon kuluessa ostopäivästä, jotta tiepalvelu voidaan aktivoida.

Autoliiton tuottama Hakka-tiepalvelu takaa sen, että rengasrikon sattuessakin matka jatkuu. Palvelu toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Nokian Renkaiden asiakkaille on oma maksuton tiepalvelunumero, josta saa suomenkielistä palvelua vuorokauden ympäri riippumatta siitä, missä näistä kolmesta maasta asiakas on.

Taksiliitto sallisi yhteenliittymät kilpailutuksissa

Auto, tekniikka ja kuljetus/29.03.2011

Taksiliiton III puheenjohtaja Seppo Ripatti toivoo kokonaisnäkemystä kilpailutukseen.

- Kilpailutusehdot ovat nykyisin usein sellaiset, ettei edes pieniä yhteenliittymiä sallita. Tällöin yksittäisten taksiyrittäjien odotetaan tekevän tarjouksia kuljetuskokonaisuuksista, joita on lähes mahdotonta hoitaa taloudellisesti ja järkevästi yksin, ilman yhteistyökumppaneita.

- Pienet, muutaman auton yhteenliittymät tulee sallia myös sen varmistamiseksi, että kunnassa taksityö jakautuu kattavasti eri yrittäjille. Ne, jotka jäävät vähäisten joukkoliikenneajojen tai puhtaasti satunnaisten kuljetusten varaan, eivät kykene pitämään yllä isompaa taksikalustoa. Jos taas suuri osa taksiyrittäjistä vaihtaa tilataksinsa tavalliseen henkilöautoon, ei kunnalla ole enää jatkossa käytettävissä vaihtoehtoja koulu- ja joukkoliikenneajoihin. Kahdeksan matkustajan taksin hankinta on kustannusten johdosta jo sellainen päätös, ettei sitä tehdä ilman selkeää tietoa siitä, että autolle riittää myös ajoja, puheenjohtaja Ripatti sanoi.

Ripatti puhui Suomen Taksiliiton Itä-Suomen alueyhdistys ry:n vuosikokouksessa Leppävirralla sunnuntaina 27.3.

SKAL ja verottaja: Pumppubetonin alv on 23 %

Auto, tekniikka ja kuljetus/28.03.2011

Betonin kuljetus pumpattuna rakennuksen rakenteisiin ei kuulu käännetyn verovelvollisuuden piiriin. Eräiden rakennusliikkeiden edustajat ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n mukaan antaneet ohjeistuksia, joissa betonin kuljetus pumpattuna rakennuksen rakenteisiin olisi tulkittavat käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvaksi rakentamispalveluiden myynniksi.

Verottaja katsoo vastauksessaan SKAL:n lausuntopyyntöön, että betonin kuljetus ja purku pumppuautolla on kuljetuspalvelua, johon sovelletaan 23 %:n verokantaa, ei käännettyä arvonlisäveroa.

Verottajan mukaan vaikka betoni puretaan autosta pumppaamalla tiettyyn valupaikkaan, kyseessä ei ole rakentamispalvelu vaan tavaran myynti, ellei betonia myyjän toimesta myös esimerkiksi levitetä ja tasoiteta.

Eläkefirmat ja ulkomaiset pankit eivät päässeet osille

Seinäjoki-Oulu-rataan 245 miljoonaa

Auto, tekniikka ja kuljetus/25.03.2011

Valtioneuvoston on 23.3. päättänyt varata 254 miljoonaa euroa Seinäjoki-Oulu-radan parantamiseen. Rakennustyöt voidaan aloittaa vuonna 2012 ja työ valmistuu 2017. Kokkolan ja Ylivieskan välille rakennetaan lisäraide, jonka jälkeen rataosuus on koko matkaltaan kaksiraiteinen. Samalla nykyinen raide perusparannetaan.

Alun perin Kokkola - Ylivieska 2. raide suunniteltiin toteutettavaksi niin sanotulla elinkaarimallilla, jossa radan rakentaja vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi sovitun ajan radan ylläpidosta ja rahoituksesta. Liikennevirasto keskeyttää Kokkola-Ylivieska -ratahankkeen elinkaarimallin hankintamenettelyn ja hanke toteutetaan rakennusaikaisella rahoituksella.

Vuoden 2010 talousarviossa päätettyjen elinkaarirahoitushankkeiden eli Kokkola-Ylivieska 2. raide ja E18 Koskenkylä-Kotka kustannusarviot ovat nousseet merkittävästi. E18 Koskenkylä - Kotka-hanketta kuitenkin jatketaan elinkaarirahoitusmallilla.

Aiemmin elinkaarimallia on käytetty Lahden moottoritien ja E18 Lohja-Muurla-moottoritien rakennushankkeissa.

Raskaan liikenteen kustannukset nousevat nopeasti

Auto, tekniikka ja kuljetus/24.03.2011

Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 7,2 prosenttia vuoden 2010 helmikuusta vuoden 2011 helmikuuhun. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 8,0 prosenttia, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen 6,1 prosenttia sekä pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen 4,2 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 5,9 prosenttia vuoden 2010 helmikuusta vuoden 2011 helmikuuhun. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyypeittäin kaupunkiliikenteen 5,4 prosentista sopimusliikenteen 6,5 prosenttiin.

Kustannusten nousuun vaikutti etenkin poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen.

LVM: Katsastusuudistus jää seuraavalle eduskunnalle

Auto, tekniikka ja kuljetus/23.03.2011

Hallituksen esitys katsastuslainsäädännön uudistamiseksi ei edennyt tällä hallituskaudella. Liikenneministeriön mukaan perustuslakivaliokunta ei ehtinyt käsitellä lakiesitystä eduskunnan istuntokauden aikana, joten hallituksen esitys katsastuslain uudistamiseksi raukesi.

Uudistuksella on ollut tarkoitus muun muassa mahdollistaa katsastus autokorjaamoilla.

Autoliitto avasi vaalikoneen

Auto, tekniikka ja kuljetus/22.03.2011

Autoliitto on avannut internetsivuillaan vaalikoneen, jossa kansanedustajaehdokkailta on kysytty mielipiteitä liikennepoliittisesti tärkeistä asioista. Aihealueisiin kuuluvat muun muassa kameravalvonta, tiestön rahoitus, nopeusrajoitukset, liikenteen verotus ja autojen satelliittiseuranta.

Koneeseen on antanut omat vastauksensa jo yli tuhat liikennepoliittiset asiat tärkeiksi kokevaa ehdokasta.

Vaalikoneen vertailuja voi tehdä monella eri tavalla. Alueeksi voi ottaa koko Suomen tai ehdokkaita voi rajata piireittäin ja puolueittain. Ehdokkaiden nimiä klikkaamalla pääsee katsomaan vastauksia ja niiden perusteluja, ehdokkaiden esittelyjä ja valokuvan.

Vuorinen Hyundai Motor Finlandin toimitusjohtajaksi

Auto, tekniikka ja kuljetus/21.03.2011

Hyundai Motor Finland Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Heikki Vuorinen. Hän on aiemmin on toiminut ME-Auton toimitusjohtajana. Samalla Vuorinen että myynti- ja markkinointijohtaja Teemu Juntunen on kutsuttu Hyundai Motor Finland Oy:n hallituksen jäseniksi.

Hyundain aiempi toimitusjohtaja Antti Ruhanen tulee jatkossa keskittymään Bassadone Automotive Groupin Suomen ja Baltian toimintojen johtamiseen Simetron Group Oy:n toimitusjohtajana.

Simetron tuo Suomeen ja Baltiaan Hyundain lisäksi Isuzu- ja Suzuki-autoja. Yhtiöryhmään kuuluu Simetronin sisaryhtiönä myös Renaultin ja Dacian maahantuontiyhtiö Nordic Automotive Services Oy.

AKL: Autokauppiaat uskovat kaupan vilkastuvan

Auto, tekniikka ja kuljetus/18.03.2011

Autoalan suhdannebarometrin mukaan autokauppiaat uskovat markkinoiden maltilliseen kasvuun sekä tänä että ensi vuonna. Tästä kertoo se, että suhdannebarometrin mukaan kuluvana vuonna myydään 121 500 uutta henkilöautoa. Tämä on hyvin lähellä autoalan ennusteryhmän arviota, joka on 122 000 uutta henkilöautoa.

Autokaupan suurimpina uhkina autokauppiaat pitävät edelleen kuluttajien epävarmuutta ja liian suuria alennuksia. Ala on myös huolissaan heikosta kannattavuudesta, mutta suhdannebarometrin mukaan 58 prosenttia autokauppiaista uskoo liikkeensä kannattavuuden paranevan tänä vuonna ja vain kolme prosenttia ennustaa kannattavuuden laskua.

Arviot oman autoliikkeen myynnin kehityksestä ovat myös valoisammat kuin aiemmin, sillä 83 prosenttia barometriin vastanneista uskoo oman autoliikkeen myynnin kasvavan tänä vuonna. Tiedot julkaistiin tänään Autoalan Keskusliiton AKL:n 41. Autokauppiaspäivillä.

Tilataksin taksipalautus 12.000 euroon

Auto, tekniikka ja kuljetus/17.03.2011

Taksialennuksen määrää nostetaan lainmuutoksella enintään 12 000 euroon muihin takseihin sovellettavan 9 600 euron sijasta. Tällöin vaaditaan, että taksi on esteetön tai se on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja siinä on kuljettajan lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa.

Autoverolaissa ei enää myöskään vaadita muuttoautovähennyksen edellytyksenä ajoneuvon käyttöä tai säilytystä ulkomailla muuttajan oleskellessa kriisialueella. Ajoneuvoa on kuitenkin säilytettävä kriisialueella oleskelun aikana Suomessa. Ajoneuvon omistusajan ja luovutuskieltojen määräaikoihin ajoneuvon säilytyksellä Suomessa ei ole vaikutusta.

Lue lisää tästä >>

Tulli: Vientikuljetukset kasvoivat viidenneksen

Auto, tekniikka ja kuljetus/16.03.2011

Vientitavaran kuljetukset lisääntyivät viime vuonna seitsemällä miljoonalla tonnilla, joka tarkoittaa 20 prosentin kasvua. Tuontitavaran kuljetukset kasvoivat 7,5 miljoonalla tonnilla, mikä merkitsee 14 prosentin kasvua verrattuna edellisvuoteen. Kuljetettu tavaramäärä nousi yhteensä 103 miljoonaan tonniin, josta vientiä 42,5 miljoonaa tonnia.

Ulkomaankaupassa kokonaisuudessaan kuljetettu tavaramäärä oli kasvusta huolimatta samalla tasolla kuin vuonna 2005. Huippuvuodesta 2007 jäätiin yhdeksän prosenttia eli kymmenen miljoonaa tavaratonnia..

Ulkomaankaupan kuljetusten kokonaismäärästä 82 prosenttia oli merikuljetuksia ja 14 prosenttia maakuljetuksia. Muiden kuljetusmuotojen osuudeksi jäi neljä prosenttia. Vientitavarasta 88 prosenttia eli noin 37 miljoonaa tonnia kuljetettiin meriteitse. Määrässä oli kasvua 19 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Lue lisää tästä >>

Automaa luopuu Peugeotista - viisi merkkiä tilalle

Auto, tekniikka ja kuljetus/15.03.2011

Automaan nimellä toimiva SOK Autokauppa Oy on ostanut pääkaupunkiseudulla toimivan ME-Auton toiminnan. Samalla S-ryhmän alueellinen autotarjonta täydentyy viidellä uudella automerkillä. Yhtiö on myös päättänyt luopua uusien Peugeot-autojen myynnistä toukokuun lopussa.

Automaan edustamat merkit ovat jatkossa sekä henkilö- että hyötyajoneuvoissa Ford, Hyundai, Renault, Dacia ja Suzuki sekä hyötyajoneuvojen osalta Isuzu. Autojen myynnin lisäksi Automaa hoitaa edustamiensa merkkien huolto- ja varaosatoiminnan.

Liiketoimintakaupassa ME-Auton noin 80 työntekijää siirtyy ostajalle vanhoina työntekijöinä. Yhtiön kolme toimipaikkaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jatkavat toimintaansa. Kauppa vaatii vielä Kilpailuviraston hyväksynnän.

Tampereelta tekoälyä tieliikenteeseen

Auto, tekniikka ja kuljetus/15.03.2011

Tampereelle rakennetaan parhaillaan älyliikennejärjestelmien testialuetta. Se tulee eurooppalaisen DRIVE C2X-hankkeen käyttöön, jossa kehitetään auton kuljettajille ja matkustajille uusia älykkään liikenteen palveluita. Niiden avulla voidaan välittää ajantasaista tietoa tielläliikkujalta toiselle. Kuljettajaa pystytään varoittamaan esimerkiksi lähestyvästä hälytysajoneuvosta tai kaarteen liukkaudesta.

Uusia järjestelmiä päästään tutkimaan noin vuoden kuluttua, kun testialue valmistuu. Käytännössä tuloksia voidaan hyödyntää noin 2-4 vuoden kuluttua projektin päättymisestä.

Hankeen toteuttavat eurooppalaiset tutkimuslaitokset ja merkittävät eurooppalaiset autovalmistajat, erityisesti Daimler. VTT on hankkeen suurin partneri 2,1 miljoonan euron budjetilla ja työmäärällä mitattuna. Hankkeen koko budjetti on 19 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana muun muassa Saksa, Hollanti, Ruotsi, Italia, Ranska ja Espanja.

Fiatit tupruttelevat vähiten hiilidioksidia

Auto, tekniikka ja kuljetus/14.03.2011

Huomattava autoalan konsultti- ja tutkimusyritys JATO on todennut, että Fiat oli vuonna 2010 Euroopan puhtain automerkki hiilidioksidipäästöillä mitattuna. Fiat saavutti johtoaseman neljäntenä peräkkäisenä vuotena. Malliston päästölukeman keskiarvo on 123,1 g/km.

Viimeisten neljän vuoden aikana Fiat on vähentänyt CO2-päästöjään 10 %. Taso on nyt selkeästi alempi kuin Euroopan Unionin vuodelle 2015 asettama hiilidioksidipäästöjen tavoitetaso 130 g/km.

Lisäksi Fiat on hiilidioksidipäästöillä mitaten myös Euroopan puhtain autoalan konserni. Konsernitasolla päästölukeman keskiarvo vuonna 2010 oli 125,9 g/km.

Bensiinikauppiaat tuskastuivat korttimaksujen kuluihin

Auto, tekniikka ja kuljetus/11.03.2011

Yksityisten bensiinikauppiaiden järjestö SBL pitää korttimaksamisen kustannusten sälyttämistä yrittäjien niskaan vääränä kauppatapana. Uuden maksupalvelulain mukaan kauppias voi periä kortin käytöstä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

Liiton mielestä korttiyhtiön on perittävä kulut suoraan korttiasiakkaalta. Yrittäjää ei järjestön mukaan tarvitsisi käyttää korttiprovisioiden maksunvälittäjänä tai jopa maksajana.

- Näyttää siltä, että tiukka hintakilpailu estää yrittäjää perimästä asiakkaalta kustannuksia, jotka syntyvät asiakkaan ja maksukortin myöntäneen korttiyhtiön välisellä sopimuksella, SBL:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen huomauttaa.

Lue lisää tästä >>

Pursiainen jatkaa LVM:n kansliapäällikkönä

Auto, tekniikka ja kuljetus/11.03.2011

Tasavallan presidentti on nimittänyt liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi viran nykyisen haltijan Harri Pursiaisen (53).

Kansliapäällikön virkakausi kestää viisi vuotta. Kansliapäällikkönimitys jäi hetkeksi ministeri Jyri Häkämiehen toimesta pöydälle. Häkämies ei ollut valmis heti siunaamaan jatkokautta liikenneministeri Anu Vehviläisen esittämälle Pursiaiselle.

Exide tuo lyijypohjaiset akut hybrideihin

Auto, tekniikka ja kuljetus/10.03.2011

"Lyijypohjaiset akut ovat liian isoja ja painavia, jotta se soveltuisivat hybridiautoihin". Kyseessä on erheellinen väite, mikäli kysytään Exide Technologiesilta.

- Tähtäimessämme on mukautua asteittain täyshybrideihin, ensin puolihybrideillä ja sen jälkeen välihybrideillä. Laskemme sen varaan, että voimme alkaa testata täyshybridien lyijyakkuja toden teolla vuonna 2013, Exide Technologies Nordicin Senior Product Manager Christer Svensson sanoo. Exide testaa parhaillaan lyijypohjaista akkua puolihybrideissä Honda Insightilla.

Lue lisää tästä >>

Petri Reinilä Sisun puikkoihin

Auto, tekniikka ja kuljetus/09.03.2011

Sisu kuorma-autoja valmistavan Sisu Auto Trucks Oy;n toimitusjohtajana on aloittanut insinööri Petri Reinilä. Hän vastaa Sisu siviilikuorma-autojen markkinoinnista, päämiesroolin vahvistamisesta ja kansainvälisestä myynnistä.

Jari Heikkinen on nimitetty Sisu Auto konsernin laatujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän vastaa laatu- ja tietojärjestelmistä ja on konsernin turvallisuuspäällikkö ja työsuojelupäällikkö.

Pääsuunnittelijaksi on puolestaan nimitetty Robert Sandström Sisu Engineering -ryhmään. Hän toimii muun muassa voimalinjoista vastaavana pääsuunnittelijana.

Veho: Paketti-Mersujen myynti tuplaantui vuodessa

Auto, tekniikka ja kuljetus/08.03.2011

Mercedes-Benz-pakettiautoja Vitoa ja Sprinteriä myytiin helmikuun aikana 111 kappaletta. Myynti yli kaksinkertaistui helmikuusta 2010 ja Mercedes oli nyt maan neljänneksi suosituin pakettiautomerkki 11,5 prosentin osuudella. Kuorma-autoissa Mercedes säilyi kakkosena 61 auton myynnillä ja alkuvuoden noin neljänneksen myyntiosuudella. Linja-autoissa Mercedes-Benz säilyi ykkösenä 17 myydyllä autolla. Linja-autoissa Mercedes-Benzin markkinaosuus oli tammi-helmikuussa aavistuksen alle puolet.

Mercedes-Benzin markkinaosuus kotimaan taksimyynnistä helmikuussa oli lähes kolmannes. Taksikäyttöön myytiin 76 autoa, koko alkuvuonna 177 autoa. Suomen suosituin taksiauto oli Vehon mukaan edelleen E-sarja, jonka osuus helmikuun taksimyynnistä oli noin viidennes.

Mercedes-Benz toimitti maailmanlaajuisesti helmikuussa 79 500 uutta autoa. Helmikuu oli Mercedes-Benzille 16. peräkkäinen kuukausi, jolloin kasvua kirjattiin kaksinumeroisin luvuin.

Auto, tekniikka ja kuljetus 2/2011 on ilmestynyt

Auto, tekniikka ja kuljetus/07.03.2011

Tentissä toimitusjohtaja Magnus Björklund. Kun puhutaan Volvon kuorma-autoista tai kuorma-autoilusta ammattina, Volvon Kuorma-autojen uuden toimitusjohtajan nenälle ei kannata hyppiä. Hän on tehnyt kaikkea korjaamon lattioiden siivoamisesta alkaen kaikkia töitä ylimmän kerroksen johtotehtäviin saakka. Ja kokenut alan ehdot omakohtaisesti Pohjoismaita ja Balkania myöten. Lue lisää uusimmasta lehdestä!
Arctic Van Test 2011. Neljä suosittua pakettiautoa starttasi talvikoitokseen tosimielellä. Testiin osallistuivat Fiat Ducato 3.0, Volkswagen Transporter 2.0, Renault Trafic 2.5 ja Mercedes Benz Vito 116. Mikä niistä on talven mestari?
Neoplan on valmistellut uuden sukupolven Skyliner-loistobussinsa tuloa liikenteeseen. Se on huikea peli, joka saa matkustajat haltioihinsa.

Tutustu lehden sisältöön tästä linkistä: Auto, tekniikka ja kuljetus 2/2011

Juha Sormunen Vehon Lounais-Suomen aluejohtajaksi

Auto, tekniikka ja kuljetus/04.03.2011

Juha Sormunen (50) on nimitetty 28.2.2011 alkaen Veho Hyötyajoneuvojen Lounais-Suomen aluejohtajaksi. Sormunen vastaa Veho Hyötyajoneuvojen Porin, Salon ja Turun toimipisteiden korjaamo-, varaosamyynti- ja automyyntitoiminnoista. Hän raportoi tehtävässään Veho Hyötyajoneuvojen johtaja Juha Ruotsalaiselle.

Häkämies jarruttaa Pursiaisen valintaa LVM:n johtoon

Auto, tekniikka ja kuljetus/04.03.2011

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkönimitys jäi ministeri Jyri Häkämiehen toimesta pöydälle torstaina. Häkämies ei ollut valmis heti siunaamaan jatkokautta liikenneministeri Anu Vehviläisen esittämälle Harri Pursiaiselle. Asiasta kertoi Kauppalehti.

Häkämiehen ehdokas kansliapäälliköksi on Alma Median ja TeliaSonera Finlandin entinen toimitusjohtaja, nykyinen hallitusammattilainen Juho Lipsanen.

- Ministerin esittely ei ollut riittävän laaja-alainen. Lipsasella on vahva toimialan johtajakokemus, joka ei kyllin tullut huomioiduksi Vehviläisen esittelyssä. Haluan monipuolisemman käsittelyn, Häkämies kommentoi Kauppalehdessä.

Häkämies kertoo lisäksi, että nimityksessä on periaatteellinenkin puoli: voiko valtion huipputehtäviin ylipäätään tulla valituksi virkakoneiston ulkopuolelta ja painotetaanko valinnoissa yleisjohtajuutta tarpeeksi.

Tulli: Venäjän rajaliikenne kasvaa kohisten

Auto, tekniikka ja kuljetus/02.03.2011

Itäisen tullipiirin saapuva ja lähtevä liikenne on kasvanut vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana hieman runsaan viidenneksen viime vuodesta. Imatralla kokonaisliikenne on kasvanut 47 prosenttia, Nuijamaalla 30 prosenttia, Niiralassa 16 prosenttia ja Vaalimaalla 7 prosenttia.

Imatralla saapuvia henkilö- ja linja-autoja oli 32 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja lähteviä peräti 56 prosenttia. Aikaisemmin Imatralla oli saapuvia henkilö- ja linja-autoja enemmän kuin lähteviä.

Myös Vaalimaa, Nuijamaa ja Niiralan henkilöliikenne on reippaassa kasvussa. Vaalimaan kokonaishenkilöliikenne kasvoi vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana 10 prosenttia, Nuijamaan 33 prosenttia ja Niiralan 20 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna.

EK: Liikennevirasto jättää pääkaupunkiseudun heitteille

Auto, tekniikka ja kuljetus/01.03.2011

Liikennevirasto laatinut pitkän aikavälin suunnitelman, joka koskee kaikkia liikennemuotoja tulevana neljännesvuosisatana. Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että liikennevirasto on päättänyt vähentää liikenteen rahoitusta, josta seuraa, että pääteiden palvelutaso laskee erityisesti kaupunkiseuduilla ja muidenkin väylien kunto heikkenee. Myös nopeusrajoituksia alennetaan ja kuljetusten kustannustehokkuus heikkenee.

EK:n mukaan suunnittelun lähtökohta ei voi olla liikenneväylien heikkeneminen.

- On toki perusteltua olettaa, että valtion talouden tasapainottaminen vaatii lähivuosina menokuria myös liikenteen rahoituksessa, mutta neljännesvuosisadan näkemykseksi siitä ei ole, toteaa johtava asiantuntija Tiina Haapasalo EK:sta.

Trafi: Kuljetusasennon ilmaisin myös vanhoihin nostureihin

Auto, tekniikka ja kuljetus/28.02.2011

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi suosittelee, että myös vanhat kuorma-autojen kuormausnosturit varustetaan kuljetusasennon ilmaisimella. Trafi kannustaa myös nosturipalveluita hankkivia tahoja harkitsemaan, voisiko kuljetusasennon ilmaisimen ottaa yhdeksi kriteeriksi esimerkiksi palveluja kilpailutettaessa. Järjestelmä ei ole tällä hetkellä pakollinen.

Jälkiasennuksen hintaluokka vaihtelee joistain sadoista euroista muutamaan tuhanteen. Trafin mukaan viime vuonna tapahtui lukuisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita, kun kuorma-auton kuljettaja oli unohtanut kuormausnosturin ylös. Pahin onnettomuus tapahtui, kun ylös jäänyt nosturi osui siltaan Helsingissä.

Etelä-Suomen logistiikka keskittyy pääväylien varteen

Auto, tekniikka ja kuljetus/25.02.2011

Etelä-Suomen logistiikkakeskittymät -selvityksessä kerättiin tietoa logistiikkakeskuksista ja niiden sijoittumisesta Etelä-Suomessa. Selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun logistiikka-alueet ovat keskittyneet entistä vahvemmin Kehä III:n ja Lahden-väylän varsille.

Vahvin sysäys muutokseen on ollut Vuosaaren sataman käyttöönotto vuonna 2008. Muita syitä siirtymiseen ovat keskusta-alueen ruuhkautuminen, maan arvonnousu sekä laajentamismahdollisuuksien puute Helsingissä.

Merkittäviä logistiikkakeskittymiä ja -alueita on rakentunut tai on rakentumassa Vantaalle, Keravan ja Sipoon väliselle alueelle, Hyvinkään-Riihimäen seudulle, valtateiden 3 ja 4 varsille, Turun seudulle, Lahden seudulle sekä Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä-Suomen ainoa todella kansainvälisen luokan logistiikkavyöhyke on muodostunut Vantaalle.

Selvityksen tilasi Teknologiakeskus TechVilla ja sen toteuttivat yhteistyössä Pöyry Finland ja VTT.

Lähde ja lisätietoja: LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri

Autoalan henkilöstömäärä kääntyi jälleen kasvuun

Auto, tekniikka ja kuljetus/24.02.2011

Autoalan Keskusliitto AKL:n mukaan autoalan henkilöstömäärä kääntyi viime vuonna jälleen kasvuun. Kasvua vuoteen 2009 kertyi kaksi prosenttia. Vuonna 2009 autoalan henkilöstö väheni viidellä prosentilla, joka koostui pääsääntöisesti eläkkeelle lähtijöistä. AKL:n arvion mukaan alalla työskentelee tällä hetkellä 27 300 henkeä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan autoalan työttömien työnhakijoiden määrä laski viime vuonna lähes 16 prosenttia. Viime vuoden marraskuussa autoalan työttömiä työnhakijoita oli 3358 kun vielä vuotta aiemmin työttömien työnhakijoiden määrä oli 3991 kappaletta.

Kuorma-autot ja pakut käyvät nyt kaupaksi

Auto, tekniikka ja kuljetus/23.02.2011

Tammikuussa ensirekisteröitiin kuorma-autoja 300 kappaletta, mikä on 13,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Raskaita yli 16-tonnisia kuorma-autoja näistä oli 210 kappaletta. Niiden myynti kasvoi viime vuoteen verrattuna lähes viidenneksen.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammikuussa 1 202 kappaletta. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna pakettiautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi 31,9 prosenttia.

Henkilöautoja myytiin hieman alle 14 000. Kasvua viime vuoteen oli reilu 11 %. Myyntilukuja oli kerännyt Autoalan tiedotuskeskus.

Liikenneturva: Vakavat nokkakolarit lisääntyneet

Auto, tekniikka ja kuljetus/22.02.2011

Ennakkotietojen mukaan viimeisten kolmen kuukauden aikana rekka- tai kuorma-autot ovat olleet osallisina yli puolessa kuolemaan johtaneista kolareista.

Tutkijalautakuntien pitkäaikaisista onnettomuustilastoista käy kuitenkin ilmi, että kuolonkolareissa useimmiten henkilöautoilija on menettänyt ajoneuvon hallinnan, eikä raskaan ajoneuvon kuljettaja tyypillisesti ole onnettomuuden ensisijainen aiheuttaja.

Viiden viime vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa on kuollut keskimäärin sata ja loukkaantunut 850 ihmistä vuosittain. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä näiden osuus on lähes kolmannes.
Lue lisää: Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena, Liikenneturva (pdf)

Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 6,7 prosenttia

Auto, tekniikka ja kuljetus/21.02.2011

Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 6,7 prosenttia vuoden 2010 tammikuusta vuoden 2011 tammikuuhun. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 7,5 prosenttia, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen 5,7 prosenttia sekä pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen 3,9 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 5,8 prosenttia. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyypeittäin kaupunkiliikenteen 4,9 prosentista sopimusliikenteen 7,0 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin polttoaineiden hintojen kohoaminen.

Maailman laajin biodiesel-testi pääsi maaliin

Auto, tekniikka ja kuljetus/18.02.2011

Neste Oilin, Helsingin seudun liikenteen HSL:n ja Proventian kolmivuotinen ja 50 miljoonan kilometrin kokeilu NExBTL-biodieselillä on päättynyt.

VTT:n laboratoriotutkimusten mukaan hiukkaspäästöt alenivat kokeilussa 30 % ja typenoksidipäästöt 10 %. Uusiutuvan NExBTL-dieselin käytöllä saavutetaan kaikilla tällä hetkellä käytössä olevilla raaka-aineilla myös yli 50 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin fossiilisella dieselillä. Myös pakokaasujen jälkikäsittely sujui ongelmitta.

Polttoaineen valmistukseen käytetään nyt kasviöljyjä ja elintarviketeollisuuden rasvajätettä. Tulevaisuudessa raaka-ainepohja on todennäköisesti laajempi. Käyttö ei edellytä tutkimuksen tulosten mukaan ajoneuvokaluston uusimista ja biodiesel toimii myös vaativissa talvioloissa.

Lue lisää tästä >>

Lue uudesta numerosta!

Auto, tekniikka ja kuljetus/IC/04.02.2011

- Katsastukseen odotetaan uusien tuulien raikastavaa puhallusta. Niin villit autokorjaamot kuin merkkihuollotkin ovat halukkaita hoitamaan myös katsastuksia.

- Ivecon, MANin ja Mercedes-Benzin moniottelu soramontulla. Maa-aines kulkee Keski-Euroopassakin, tosin vähän erilaisella kalustolla kuin Pohjolassa.

- Taksityypeissä esitellään Renault Grand Scenic. Dacia Van lähti Auto tekniikka ja kuljetuksen kestotestiin, lehdessä Dacian esittely.

- Huolto ja korjaamo -teemassa muun muassa akkujen käyttövarmuuden parantamisesta sekä trukkien testeriongelmista.

Viisi vuotta vierähti

Auto, tekniikka ja kuljetus/IC/02.02.2011

Kuljettajakorttien voimassaoloaika on viisi vuotta ja suuri osa kuljettajakorteista on uusittava tämän vuoden aikana. Vuonna 2006 kuljettajakortteja myönnettiin 9600. Kuljettajakortti tarvitaan ajettaessa digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa.
Kuljettajakortin voi uusia Ajovarma Oy:n toimipaikoissa täyttämällä kuljettajakortin hakemuslomakkeen. Hakemuksen voi jättää aikaisintaan kolme kuukautta ennen voimassaolevan kortin vanhenemista. Mikäli hakemus kortin uusimiseksi jätetään viimeistään 15 päivää ennen kortin vanhenemista, ehtii uuden kortin saada ennen kortin vanhenemista.
Uusittavassa kortissa voidaan käyttää edellistä korttia varten toimitettua valokuvaa. Kuljettajakortin hinta on 110 euroa.

Cargotec ostoksilla

Auto, tekniikka ja kuljetus/IC/01.02.2011

Terminaalioperaattorijärjestelmiä (terminal operator system, TOS) toimittava yhdysvaltalainen Navis siirtyy Cargotecille yhdysvaltalaiselta Zebra Technologies Corporationilta. Kaupan arvo on noin 190 miljoonaa dollaria (noin 140 miljoonaa euroa).
Satamien konttiterminaalit muodostavat Naviksen ydinmarkkinat. Yrityksen ratkaisuja käytetään yli 50 maassa. Naviksen vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa dollaria, josta noin 40 prosenttia on toistuvaa.
Navis jatkaa liiketoimintaa asiakkaidensa kanssa itsenäisesti osana Cargotecia laitetoimittajasta riippumatta. Navis yhdistetään tilinpäätöksissä osaksi Cargotecin taloudellista raportointia, kun kauppa on saatu päätökseen. Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Bridgestonen globaali brändistrategia

Auto, tekniikka ja kuljetus/31.01.2011

Qualitread M729 -vetopinta ja R168 -perävaununrengasmalli on siirretty Bridgestone Retread -brändin alle Euroopassa. Huhtikuusta 2011 alkaen myös Qualitread M729 EVO siirtyy Bridgestone Retread -valikoimaan.
Nämä lisäykset Bridgestone Retread -valikoimaan ovat osa Bridgestonen uutta globaalia strategiaa, jossa kaikki Qualitread-pintakuviot siirretään vähitellen Bridgestone Retread- tai Bandag-brändien alle.
Maantieajoon suunnitellussa Bridgestone M729 vetorenkaassa on multiblock pintamalli, joka on tunnettu korkeasta kilometrituloksestaan ja epäsäännöllisen kulumisen ehkäisystä. Maantieajoon tarkoitettu wide-base R168 perävaununrengas tarjoaa erinomaisen kilometrituloksen kaikkiin käyttökohteisiin.

 

Lue uusimmasta numerosta

UAKKUVOIMALLA PIDEMMÄLLE
Scania esitteli tuote- kehittelyn tuoreimpia helmiä toukokuisessa tilaisuu- dessaan. Maisteltavana oli alueelliseen liikenteeseen tarkoitetut sähköiset voimalinjat.

FORD PRO – ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Ford Pro esitteli pk-yrityksille suunnattua digitaalista sovellustaan.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen


 


 

 
"Mielipide laukaisi X:n lukijoissa ennen kokemattoman parjasu- ja ilkkumisvyöryn. Noin 200:n solvausvastauksen joukosta löytyi vain 10 asiallista..."  
Lue lisää >>Yhteistyössä:

 


[ 16.07.2024 18:10 ]

Mainospalkki