Sähköposti Tulosta PDF

Ajolinja 3/2019, Pääkirjoitus

Raportti poliisin liikennevalvonnasta
Murheellista luettavaa

Riippumaton ja arvostettu Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut poliisin liikennevalvontaa. Johtopäätökset ovat murheelliset, mutta eivät kuitenkaan yllättävät.

Liikennevalvontaan käytetyt henkilötyövuodet ovat vähentyneet 17 % vuosina 2012–2018. Vielä enemmän on laskenut raskaan liikenteen valvonta, peräti 23 %. Kun vuonna 2012 poliisi tarkasti raskasta liikennettä 52 henkilötyövuoden verran, viime vuonna enää 40.

Yhtenä syynä huonoon kehitykseen on määrärahojen vähentyminen. Kun liikennevalvonnan resursseja käytetään myös muuhun valvontaan ja hälytyksiin, ne vähentävät liikennevalvonnan todellisia resursseja.

Liikkuvan Poliisin lakkauttamissa liikennevalvonnan ammattilaiset hajautettiin paikallispoliisiin. Tämä vähensi tarkastajien mukaan valtakunnallisen liikennevalvonnan koordinointia.

Sisäministeriö ja Poliisihallitus tekivät aikanaan oman arvion liikkuvan poliisin lakkauttamisesta. VTV toteaa, että puolueeton näkökulma puuttui. Pukki oli siis kaalimaan vartijana.

Poliisihallituksen mukaan raskaan liikenteen valvonnan suunnittelu ja työpaikkakoulutus kuuluu paikallispoliisille. Poliisiylijohto sysää siis vastuun liikennevalvonnan vähenemistä alemmas organisaatioon. Poliisilaitoksilla on yhteinen raskaan liikenteen valvojien verkosto, joka pitää yhteyttä säännöllisesti. Nämä poliisit ovat todenneet, ettei nopeasti muuttuvien ammattiliikenteen säädösten tulkintaan ehditä syvällisesti paneutumaan. Tähän on syynä resurssipula.

Liikkuvan poliisin lakkauttamisen yhdeksi eduksi kerrottiin ”liikennevalvonnan ohjauksen jäntevöityminen”. VTV toteaa, ettei näin ole käynyt. Liikennevalvontaa ohjaavia linjauksia ei ole kuvattu missään asiakirjassa. Tehtävä olisi kuulunut sisäministeriön poliisiosastolle.

Poliisi seuraa liikennevalvonnan vaikuttavuutta liikenneturvallisuusindeksillä eli kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää verrataan liikennemäärään. Tarkastusvirasto huomauttaa, ettei indeksi kuvaa poliisin toimintaa. Seurantamittari on siis väärä.

Ja olisi liikennevalvonnan tarkkaa seurantaa muutenkin vaikea tehdä. Paikallispoliisi ei ottanut käyttöön Liikkuvan Poliisin tarkkoja seurantatapoja ja - mittareita.

Toivottavasti valtiontalouden tarkastusviraston raportti herättää sisäministeriön ja sen poliisihallinnon. Suuri vastuu lankeaa myös seuraavalle eduskunnalle ja sen hallitusohjelmalle.

 
Lue uusimmasta numerosta

KETTERÄ POHJALAINEN
Kun mäet ovat harvinai- suuksia, 13-litraisella puu- autollakin pärjää. Kristiinan- kaupungin Haavisto on liikennöinyt 55 vuotta.

REAK-KOULUTUS
Kokenut kuljettaja tylsistyy helposti direktiivikoulutuksen teorioissa. Mutta kun pääsee itse ajamaan harjoitteita, silloin silmät innostuvat ja avautuvat.

Pääkirjoitukseen
Tilaa lehtiYhteistyössä


[ 19.04.2019 20:20 ]


Mainospalkki