Hurjia rikemääriä

Sähköposti Tulosta PDF


76 % tarkastetuista kuljetusyrityksistä narahtaa ajoja lepoaikarikkeistä. Yli 50 % syyllistyy piirturilaitteiden vakavaan väärinkäyttöön.
 
Aluehallintovirastojen 29 työsuojelutarkastajaa tarkastivat viime vuonna 872 maanteiden henkilö- ja tavaraliikenteen kuljetusyritystä. Tarkastettuja kuljettajia oli 5 718. Tarkastettuja päiviä kuljettajilta kertyi yhteensä 464 414.
 
- Kuljetusala on vuodesta 2006 pyrkinyt kohentamaan alan turvallisuutta ja imagoa Tonneittain vastuuta -kampanjalla. Valvontahavaintojen mukaan turvallisuuden lisäämisessä on vielä paljon työtä: kuljettajat eivät usein piittaa lepoajoistaan ja kuljetusyritykset laiminlyövät valvontavastuutaan, kertoo työsuojelutarkastaja Ville Gröndahl Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.
 
SUURESSA OSASSA AJO- JA LEPOAIKARIKKEITÄ
Ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin 667 yrityksellä eli peräti 76 prosentilla tarkastetuista yrityksistä. Eniten ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin kuljettajien tauoissa. Taukorikkomuksia havaittiin 551 yrityksellä 10 500 kertaa. Näistä vakavia oli 3 629 eli noin joka kolmas.
 
Kuljettajien vuorokautinen vähimmäislepoaika alittui 488 yrityksellä eli yli puolella. Vuorokautisen lepoajan rikkomuksia oli 6 027, joista vakavia oli 2 839 eli lähes puolet.
 
Kuljettajien viikoittaisissa levoissa oli puutteita 213 yrityksellä. Määrä oli 820, joista 575 oli vakavia eli kaksi kolmasosaa.
 
Vuorokautisen ajoajan enimmäismäärä ylittyi 286 yrityksellä 2 513 kertaa. Rikkomuksista vakavia oli 691 eli vajaa neljäsosa.
 
Viikoittaisen ajoajan sekä kahden peräkkäisen viikon ajoajan rikkomuksia havaittiin myös, mutta selvästi vähemmissä määrin.
 
VAKAVA VALVONTALAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ YLEISTÄ
Ajo- ja lepoajan valvontalaitteissa havaittiin vakavaa väärinkäyttöä 386 yrityksessä eli lähes joka toisessa. Osassa yrityksistä havaittiin useita eri väärinkäytöksiä.
 
199 yrityksessä eli neljäsosassa tarkastetuista kuljettajat olivat ajaneet työpäiviä osittain tai kokonaan käyttämättä kuljettajakorttia tai ajopiirturilevyä. Valvonnassa havaittiin lisäksi tapauksia, joissa kuljettajan käytössä oli kuljettajakortti, joka kuului toiselle kuljettajalle tai oli väärennetty tai saatu väärien tietojen perusteella.
 
- Nähdäksemme tarkoituksena oli harhauttaa viranomaista ja salata puutteellisia vuorokausi- tai viikkolepoja sekä vuorokautisen enimmäisajoajan ylityksiä, tarkastaja Gröndahl toteaa.
 
Ajo- ja lepoaikatietojen sekä ajopiirturien käsittelyissä oli myös puutteita. Yrityslukko oli asettamatta digitaalisiin ajopiirtureihin tai se oli väärä 279 yrityksessä. Ajopiirtureiden määräaikaistarkastuksia oli suorittamatta 44 yrityksessä ja valvontalaite ei toiminut oikein 33 yrityksessä.
 
164 kuljetusyritystä eli viidesosa tarkastetuista ei ollut säilyttänyt ajo- ja lepoaikatietoja vähintään vuoden ajalta, kuten lainsäädäntö edellyttää. Lisäksi seitsemän kuljetusyrityksen havaittiin väärentäneen, hävittäneen tai salanneen yrityksiä koskevia tietoa.
 
MERKITTÄVIMMÄT RIKKOMUKSET
Merkittävimmät rikkomukset Havaittujen rikkomusten perusteella tarkastajat antoivat viranomaisohjausta kuljetusyrityksille. ilmoitettiin poliisille sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
 
Traficom pitää rikkeistä Erru-rekisteriä. Kun rikkeitä on tarpeeksi tai ne ovat riittävän vakavia, liikenneluvan voi menettää määräajaksi tai jopa kokonaan.
 
Vakavimmat rikkeet johtavat poliisitutkintaan ja niistä voi seurata rangaistus – lähinnä sakkoja.

TOIMITUSJOHTAJALLE SAKKOJA
Satakuntalaisen kuljetusyrityksen toimitusjohtaja tuomittiin 30 päiväsakkoon tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta. Työsuojeluvalvontaa oli kohdistettu kaikkiin yrityksen käytössä olleisiin ajoneuvoihin ja kuljettajiin.

Ajoneuvoilla oli ajettu lähes 5 000 kilometriä ilman kuljettajakorttia. Lisäksi kuljettajat olivat toistuvasti rikkoneet päivittäiseen ajoajan ja vuorokausilevon säännöksiä.
 
Vastuu ajo- ja lepoaika säännösten ja ajopiirturia koskevien säännösten noudattamisesta on jaetusti kuljettajilla ja työnantajalla.
 
- Työnantajat eivät useinkaan seuraa työntekijöiden ajo- ja lepoaikojen toteutumista, vaikka vastuu siitä on yksiselitteisesti työnantajalla. Rikosseuraamus saattaa yllättää työnantajan, työsuojelutarkastaja Aki Eriksson toteaa.

Teksti: Jouni Hievanen

TILAA AJOLINJA!
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä

Lue uusimmasta numerosta

MONTA TUKIJALKAA
Kuljetusyrittäjä Asko Viitasaloa hirvittää kuljetusyrityksen kulurakenne, joka on karannut muutamassa vuodessa järkyttävästi.

V-M RAJA-AHO KY
Yli 70 vuotta ovat Raja-ahot olleet tien päällä. Nyt kuljetetaan alumiinia ja kalusto on sen mukaista.

Pääkirjoitukseen
Tilaa lehtiYhteistyössä


[ 21.05.2024 22:57 ]
feed-image Feed Entries

Mainospalkki