Tehokas huolinta auttaa kriiseissä

Sähköposti Tulosta PDF

Helsingin Sataman ulkomainen tavaraliikenne on tämän vuoden tammi-lokakuussa vähentynyt 8,5 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Tehokkaan huolinnan avulla kuljetusketjut sopeutuvat yleensä nopeasti yllättävien kriisien aiheuttamiin poikkeustilanteisiin. Pitkittyneellä koronakriisillä on kuitenkin vaikutuksensa huolinta- ja logistiikka-alaan.
 
Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttavat maailmantalouteen ja sitä myöten Suomen vientiin ja kansainvälisiin tavarankuljetuksiin. Määrällisesti suuri osa Suomen viennistä kulkee satamien kautta ja Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulkomaan merikuljetukset olivat laskussa erityisesti kesäkuukausina.
 
Syyskuussa merikuljetukset hieman petrasivat kesästä, mutta laskua oli silti kolme prosenttia verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun. Vienti laski prosentin ja oli 4,2 miljoonaa tonnia. Tuonti taas laski 5 prosenttia ja oli yhteensä 3,9 miljoonaa tonnia.
 
Tullin tilastojen mukainen tavarakaupan arvo jäi Suomessa vuoden 2020 tammi-syyskuussa 13 prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Tuonti on laskenut 11 prosenttia ja vienti 15 prosenttia. Vaikka Suomen tavaravienti on laskenut selvästi vuoden alkupuoliskolla, pudotus on ollut kansainvälisessä vertailussa melko maltillinen.
 
Heikot tilauskannat huolena
Vaikka Suomen tavaraviennin väheneminen on ollut vielä maltillista, huolinta-ala on kuitenkin huolissaan maailmantalouden ja Suomen ulkomaankaupan kehityksestä, joiden tila vaikuttaa suoraan alan talouskehitykseen.
 
- Koronapandemia on vaikuttanut myös huolinta-alan liikevaihtoon ja työllisyyteen negatiivisesti, mutta ei niin paljon, kun keväällä 2020 pelättiin. Huolinta- alan palkkasumman odotan pienevän tänä vuonna noin 5 prosenttia viime vuodesta. Alan liikevaihto supistuu noin 10 prosenttia tai jos loppuvuosi ei tuo piristymistä Suomen vientiin voidaan olla jopa lähempänä 15 prosentin laskua, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtaja Petri Laitinen toteaa tiedotteessa.
 
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton (SHLL) 11.11.2020 julkaisemasta toimialakatsauksesta käy ilmi, että huolinta-alan näkymät tulevasta ovat synkentyneet teollisuuden tilauskantojen heikon kehityksen takia. Todelliset vaikutukset nähdään tilanteen rauhoituttua maailmanlaajuisesti.
 
SHLL:n mukaan koronakriisi on muuttanut taloudellista toimintaympäristöä dramaattisesti. Koko maailmantalouden arvioidaan supistuvan vuonna 2020. IMF:n ennusteen mukaan maailmankaupan lasku on finanssikriisin mittaluokkaa.


Huolitsijoiden ja muiden toimijoiden käsittelemien rahtimäärien suhde Suomessa vuonna 2019. (Kuva: Huolinta – Avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitys, Lähteet: Rahtimäärät Tulli 2020a, TEU:t Satamaliitto 2020, CLECAT 2020, logscale oy:n laskelmat) *) Sisältää myös osan matkaa meritse kuljetettavan maantiekaluston kuten esimerkiksi trailerit ja rekka-autot.

Huolinta merkittävä osa kuljetuksia
Suomessa on yli 300 huolinta-alan yritystä. Vuonna 2019 ala työllisti yhteensä noin 4 400 henkilöä ja alan liikevaihto oli noin 2,15 miljardia euroa. Arvion mukaan Euroopan tasolla kaksi kolmasosaa kansainvälisistä maaja merikuljetuksista sekä lähes kaikki ilmakuljetukset (95 prosenttia) järjestää huolitsija. Suomen Tullin mukaan tuonnissa huolitsijat tekevät tulli-ilmoituksista 84 prosenttia ja viennissä 72 prosenttia.
 
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton julkaiseman Huolinta – avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvityksen mukaan huolinta- ja logistiikka-ala sopeutuu yleensä kriiseihin nopeasti. Esimerkiksi nykyinen koronakriisi on vaikuttanut monella tapaa kansainvälisiin kuljetuksiin, mutta toimitusketjuja on pyritty sopeuttamaan tilanteeseen mahdollisimman tehokkaasti.
 
Erityisesti henkilöliikenne on kärsinyt käynnissä olevasta kriisistä. Tavaraliikenne ja logistiikkapalvelut taas ovat toimineet olosuhteet huomioiden varsin hyvin. SHLL:n selvityksen mukaan koronapandemian vaikein häiriötilanne Suomen huolinnassa ja toimitusketjuissa sijoittui maaliskuun puoliväliin 2020, johtuen pääosin teollisuuden hetkellisestä alasajosta ja viranomaisten rajoitustoimista. Tilanne alkoi kuitenkin normalisoitua jo huhtikuussa.

Teksti | Henri Pakarinen, kuvat | Helsingin Satama

TILAA AUTO, TEKNIIKKA JA KULJETUS!
 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

ROKOTE KORONAA VASTAAN
Monikäyttöisten matkailuautojen myynti kasvoi koronavuonna ja toi helpotusta tila-autojen varustelijoiden työllisyyteen.

VTV PALJASTUI JO 2019
VTV:n raportti LP:n lakkauttamisen seurauksista on paljastunut törkeästi vääristellyksi. Lehtemme kirjoitti näistä manipuloinneista jo 2019.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen

 


 

 
"Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin johdolla Valtiontalouden tarkastusvirasto on jäänyt kiinni tarkastusraporttiensa muuntelusta tarkastettavien eduksi...""  
Lue lisää >>


Yhteistyössä:[ 08.05.2021 13:14 ]