Uusiutuvalle sähköenergialle tuotantotukea

Sähköposti Tulosta PDF
Kirjanmerkit
KTYTuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvan sähkön tuotannon edistämiseksi on luotu uusi tukijärjestelmä (syöttötariffijärjestelmä), jota koskeva laki vahvistettiin 30.12.
Laki tulee osittain voimaan vuoden 2011 alussa. Kun EU:n komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät valtiontuet, saatetaan asianomaiset lainkohdat välittömästi voimaan valtioneuvoston asetuksella.
Syöttötariffijärjestelmän tarkoituksena on uusiutuvien energialähteiden lisäämistä koskevan kansallisen EU-tavoitteen toteuttaminen. Suomessa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta tulisi olla 38 % vuonna 2020. Uusiutuvan energian lisäystarpeeksi on arvioitu 38 terawattituntia. Määrästä valtaosa, eli 22 terawattituntia tulee metsähakkeen polttoainekäyttöön perustuvan sähkön tuotannosta.
Syöttötariffijärjestelmän avulla sähkön tuottajalle maksetaan 12 vuoden ajan tukea sähkön tuotantokustannusten ja kyseisen energialähteen markkinahinnan tai vaihtoehtoisen polttoaineen kustannusten välisen erotuksen kattamiseksi.Vuoden 2011 talousarvioon on syöttötariffijärjestelmän mukaisia tuotantotukia varten varattu 55,35 miljoonan euron määräraha.
Tukijärjestelmään hyväksytään tuulivoimaloita, kunnes niiden generaattoreiden yhteisteho ylittää 2.500 MVA. Biokaasua pääpolttoaineena käyttävillä biokaasuvoimaloilla tämä raja on 19 MVA. Puupolttoainevoimaloita järjestelmään otetaan mukaan, kunnes generaattorien yhteisteho ylittää 150 MVA ja voimalaitoksia on enemmän kuin 50. Metsähakevoimaloille ei ole vastaavaa rajoitusta.
 

Lisää kommentti


Varmistuskoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

MONITOIMIALUS
Suomen jäänmurtaja- laivaston tuorein tulokas Polaris edustaa laivan- rakennuksen kirkkainta kärkeä maailmassa.

KOHTI NOLLAPÄÄSTÖJÄ
Avaamme uusimmassa lehdessä eri polttoaineiden välisiä eroavaisuuksia, eri käsitteiden selkiyttämiseksi.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen

[ 28.01.2022 11:08 ]
feed-image SyoteMainospalkki

Mainospalkki