Koneyrittäjien Peltola: Alempi tiestö otettava huostaan

Sähköposti Tulosta PDF
Kirjanmerkit
Alemman tieverkon heitteillejätön pitää loppua, mikäli haluamme luoda edellytykset biotalouden menestykselle ja saavuttaa sen varaan kansallisessa biotalousstrategiassa lasketut satatuhatta uutta työpaikkaa vuoteen 2025, vaati Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola Keski-Suomen Yrittäjien kevätseminaarissa 29.4.2015 Äänekoskella.

Äänekosken tehdas on merkittävä investointi biotaloudelle ja sen arvioidaan lisäävän 10 miljoonaa kuutiota puunkorjuuta vuodessa ja tuovan kaikkiaan 2500 uutta työpaikka arvoketjuun, josta 700-800 henkilötyövuotta tulee kotimaan puunkorjuuseen.

Tämä merkitsee lähes parinkymmenen prosentin työmäärien ja henkilötyövuosien kasvua metsäkonealalle. Näin voidaan tehostaa nykyisen konekaluston käyttöä ja siirtyä enenevästi kaksivuorotyöhön sekä saada muutoin vajaalla teholla käyvää kaluston käyttöastetta nostettua merkittävästi.
Tehdasinvestoinnin myötä kasvava puunkorjuumäärä antaa mahdollisuuden tasata aaltoliikettä sekä vähentää perinteistä kausivaihtelua. Samalla metsäkoneyritysten kannattavan toiminnan edellytykset lisääntyvät.

Tässä vaiheessa toimet ylitse muiden ovat tiestön parantaminen ja toisaalta aikuiskoulutus kohdennettuna alaa vaihtaviin tai puunkorjuualalle palaaviin henkilöihin. Vain aikuiskoulutuksella saadaan nopeasti nostettua koulutettujen ammattilaisten määrä uudelle tasolle. Tämä on siksikin viisasta, että vastaavaa tarvetta ei ole pysyvästi, vaan nyt täytyy vain kertaluonteisesti löytää uusi taso, totesi Peltola.

Huolimatta parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän esityksistä monet pelkäävät, että varat eivät ohjaudu riittävässä määrin alemmalle tieverkolle, vaan se joustaa edelleen, jopa heitteille jätettynä. Tähän Suomella ja sen kasvavalla biotaloudella ei ole varaa, sanoi Peltola.

Koneyrittäjät ovatkin yhdessä laajan biotaloussektorin toimijoiden kanssa esittäneet uudelle eduskunnalle biotalouden kannalta kohdennettua infrarahaa seuraavalle kymmenelle vuodelle. Noin 70 miljoonan euron vuotuisella rahalla parannetaan biotalouden kuljetusten edellytyksiä.

Keskeisimpiä ja kiireellisimpiä kohteita ovat painorajoitetut sillat sekä painorajoitusuhan alla olevat tieyhteydet. Kumpiakin löytyy runsaasti myös Äänekosken tehtaan puunhankinta-alueelta. Ei voi olla kenenkään kannalta tarkoituksenmukaista, että metsäkoneiden työmaalle saamiseksi joudutaan painorajoitusten takia turvautumaan kiertoreitteihin tai ettei raakapuunkuljetuksissa voida hyödyntää lain sallimia mittoja ja massoja. Nämä aiheuttavat vain lisähaittaa kilpailukyvyllemme, summasi Peltola.
 

Lisää kommentti


Varmistuskoodi
Päivitä


Lue uusimmasta numerosta

MONITOIMIALUS
Suomen jäänmurtaja- laivaston tuorein tulokas Polaris edustaa laivan- rakennuksen kirkkainta kärkeä maailmassa.

KOHTI NOLLAPÄÄSTÖJÄ
Avaamme uusimmassa lehdessä eri polttoaineiden välisiä eroavaisuuksia, eri käsitteiden selkiyttämiseksi.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen

[ 16.07.2024 19:12 ]Mainospalkki

Mainospalkki