Arkisto 1.1.2008-31.6.2008

Sähköposti Tulosta PDF
Kirjanmerkit

91 Sisun puuautoa Venäjälle

KTY/27.06.2008

Venäjän suurin kansainvälinen metsäteollisuusyhtiö ILIM Group ja Sisu Auto ovat sopineet 91 puutavara-auton ja perävaunun toimittamisesta Ust-Ilimskissä Irkutskin alueella toimivan paperi- ja sellutehtaan raakapuun kuljetuksiin.
ILIM Groupin tilaamat autot ovat Sisu C500 Timber -mallisarjaa. Niissä on 13 litran Caterpillar C-13 Euro 3 -moottori ja 18-portainen synkronoimaton Fuller vaihteisto. Autot ja perävaunut toimitetaan heti ajoon valmiina yhdistelminä.
Kauppaan sisältyy myös koulutus-, huolto- ja varaosasopimus, jonka puitteissa Sisu Auto tulee vastaamaan yhteistyössä Pietarissa toimivan jälleenmyyjän kanssa autojen huollosta Ust-Ilimskissä. Sisu Auto Trucks Oy on voitti kaupan kansainvälisessä tarjouskilpailussa. Kauppa on suurimpia yksittäisiä ulkomaisten puutavara-autoyhdistelmien toimituksia Venäjälle. Autot valmistetaan Sisu Auton Karjaan tehtaalla ja toimitetaan tilaajalle tämän vuoden aikana.


Turvetuotanto hyvässä vauhdissa:

Kallis polttoaine syö tulosta

KTY/25.06.2008

KTY Koneyrittäjien liitosta kerrotaan, että turvetuotantokausi on alkanut hyvien sääolojen vuoksi Etelä-Suomessa hyvin ja tuotantotavoitteesta on kasassa noin kolmannes, paikoin ylikin. Pohjois-Suomessa kylmä on hidastanut tuotannon alkua.
Turveyrittäjä ja Koneyrittäjien liiton energiavaliokunnan varapuheenjohtaja Marko Nummijärvi sanoo, että Etelä-Suomen kuivuus on jopa haitannut tuotantoa. Palovaaran takia tuotantoa on jouduttu paikoin rajoittamaan.
-Nopeasti noussut polttoaineen hinta rasittaa turvetuotantoa. Tuotantokustannusten nousun takia tarvitaan tarkistuksia asiakashintoihin niin konepalveluiden kuin turpeen toimitushintojen osalta.
-Energian hinnan yleisen kallistumisen seurauksena tuotetusta turpeesta tullaan todennäköisesti saamaan aiempaa korkeampi hinta, jolloin tuotantopanosten kustannusten nousun huomiotta jättäminen olisi kohtuutonta koneyrittäjiä kohtaan, sanoo Nummijärvi.


Koneyrittäjien Peltola:

Päättäjiltä odotetaan toimia

KTY/19.06.2008

KTY Koneurakoinnissa paine urakointihintojen nostamiseen välittömästi ja kesken voimassa olevien sopimusten on kova. Se on myös koneyrittäjien asiakkaiden nähtävä ja hyväksyttävä.
Julkinen sektori on merkittävä konepalveluiden ostaja. Sen tulee tässä tilanteessa edistää markkinoiden toimivuutta omassa toiminnassaan avaamalla pitkäaikaiset sopimukset hintojen tarkistamiseksi. Tämä kustannusten nousu, joka johtuu pääosin kohonneista polttoaineista uhkaa syödä koneyritysten tulokset kokonaan ja vaarantaa asiakkaille tuotettavat palvelut. Koneissa käytettävän polttoöljyn hinta on vuodessa kallistunut yli 60 %. Tilannetta vaikeuttavat konetyöaloille tyypilliset pitkäaikaiset sopimukset, joissa hinnantarkistus saattaa olla vain kerran vuodessa.


Kannattavuus putoaa UPM:llä

KTY/19.06.2008

UPM:n vuoden 2008 toiminnallisen kannattavuuden arvioidaan jäävän viime vuotta heikommaksi. Syynä tähän ovat ennakoitua korkeammat puukuidun hankintakustannukset sekä sahaliiketoiminnan heikentyvä tulos. Vuoden alussa UPM ennakoi yhtiön toiminnallisen kannattavuuden vuonna 2008 olevan suunnilleen sama kuin vuonna 2007.
Yhtiön lyhyessä tiedotteessa kerrotaan, että meneillään olevien aikakauslehtipaperien hinnankorotusten arvioidaan toteutuvan odotetusti.


Kesla ja Epec yhteistyöhön

KTY/19.06.2008

Kesla Oyj ja Epec Oy ovat allekirjoittaneet Epec Load Optimizer -kuormainvaakojen ja niihin kuuluvien perusohjelmistojen markkinointiin liittyvän yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on tarjota Keslan asiakkaille valmiiksi tehdasasennettuna kuormainvaakaratkaisut.
Valmiiksi tehdasasennetuilla vaakajärjestelmillä pystytään tarjoamaan urakoitsijoille ratkaisut, joilla tehostetaan aines- ja energiapuun kuljetuslogistiikkaa välttämällä sekä ali- että ylikuormilla tapahtuvat kuljetukset. Järjestelmät pystyttäneen lähitulevaisuudessa kytkemään myös metsäteollisuuden puunhankintajärjestelmiin, jolloin puunhankinnan logistista tehokkuutta pystytään tietoteknisesti edelleen tehostamaan.


Hullujusseja ja Pillareita -kirja

KTY/16.06.2008

KTY Alfamer Oy:n kustantama kirja kertoo runsaan kuvituksen kera kotimaisten ja pohjoismaisten maansiirto ja -rakennuskoneiden historian. Siitä miten maanrakennuskoneet kehittyivät ja tulivat vähitellen 1900-luvun alussa miesten lisäksi maanrakennustyömaille. Se kuvaa pohjoismaista koneenrakentamista, eri konepajoja ja niiden kehittämiä konetyyppejä.
Kuvamateriaalia on kerätty muun muassa Suomen Maanrakennuskonehistoriallisen Seuran kuva- ja esitearkistosta, Intra ry:n arkistoista sekä alan ammattilaisten ja harrastajien kuvista ja artikkeleista.


Leivonmäen saha katkolla

KTY/13.06.2008

Sahausliiketoiminnan tuloksen heikkeneminen saattaa pysäyttää UPM:n Leivonmäen sahan, jonka toiminta on ollut pysyvästi tappiollista. Yhtiö aloittaa YT-neuvottelut Leivonmäen sahalla tuotannon mahdollisesta lopettamisesta.
Leivonmäen sahalla työskentelee 63 henkilöä. Saha valmistaa kuusisahatavaraa noin 80.000 kuutiometriä vuodessa. Saha käyttää vuosittain noin 200.000 kuutiometriä kuusitukkeja. Leivonmäen saha sijaitsee nykyisessä Joutsan kunnassa, Jyväskylän eteläpuolella. Saha on ollut toiminnassa vuodesta 1960.
UPM on jo kevään ja kesän aikana vastannut heikentyneeseen markkinatilanteeseen rajoittamalla väliaikaisesti sahatavaran tuotantoaan kaikilla seitsemällä Suomessa sijaitsevalla sahallaan.


Euroopan suurin etunostolaitteiden valmistaja

KTY/09.06.2008

KTY Hollantilainen Zuidberg on valmistanut traktorien etunostolaitteita ja -voimanottoja 25 vuoden ajan. Se on noussut alansa suurimmaksi toimittajaksi Euroopassa. Tänä vuonna valmistuu 19.000 etunostolaitetta ja vuosikymmenen vaihteen tavoitteena on 30.000 kappaletta. Monet traktorinvalmistajat kuten Valtra, käyttävät Zuidberg-laitteita tehdasasenteisina.


Volvo menee Venäjällä

KTY/06.06.2008

Volvon kaivukoneita valmistava tehdas avataan Kalugan alueella Venäjällä vuonna 2010. Tarkoitusta varten Volvo Construction on hankkinut 15 ha teollisuusalueen. Viime vuonna Venäjällä myytiin tuhatkunta Volvo-maansiirtokonetta, joista puolet oli kaivukoneita. Volvon markkinaosuus Venäjälle tuoduista maansiirtokoneista on tällä hetkellä kuusi prosenttia.


Metla ja VTT energiayhteistyöhön

KTY/04.06.2008

KTY Bio- ja metsäenergian kehittämisen kanssa työskentelevät Metla ja VTT ovat kertoneet käynnistävänsä yhteistyön, jotta metsäenergialle asetetut tavoitteet voidaan tutkimustoimintaa tehostamalla saavuttaa nopeammin. Yhteistyö syventää kummankin osapuolen osaamista ja tekee Suomesta entistä vahvemman toimijan kansainvälisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö pyritään lähes kolminkertaistamaan, eli nostamaan viidennekseen energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Metsäenergian käyttö voidaan Suomessa kolmen miljoonan nykytasosta nostaa 12?15 miljoonaan kiintokuutiometriin vuoteen 2020 mennessä.
Alan uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin kohdistuu suuri kysyntä, ja niillä on hyviä vientimahdollisuuksia. Esimerkiksi teollisuuden ainespuun korjaamiseen kehitetyt hakkuukoneet ovat olleet vientimenestys, ja vastaavaan on mahdollista päästä myös metsähakkeen korjuu- ja hankintaketjujen koneilla.
Uusia prosesseja on kehitettävä ja vanhat on hallittava entistä paremmin kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Metla ja VTT tähtäävät merkittävään kotimaisten ja eurooppalaisten metsäenergiahankkeiden tutkimusvolyymin kasvuun.


Konekeskosta konekaupan jätti

KTY/30.05.2008

Konekeskosta tulee ensi vuoden alusta konekaupan jättiyhtiö, kun Maatalouskesko Oy:n toiminnot jaetaan Konekeskolle ja Rautakesko Oy:lle.
Traktoreiden ja puimureiden sekä maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden kauppa keskitetään Konekeskoon. Konekeskon toimitusjohtaja Aatos Kivelä kertoi tiedotustilaisuudessa, että järjestelyn avulla asiakkaille pystytään tarjoamaan Suomen ja Baltian markkina-alueet kattavat johtavat tuote-edustukset ja laaja huolto- ja varaosaverkosto. Yhtiöllä on myös entistä paremmat edellytykset laajentumiseen uusille markkina-alueille.
K-maatalous- ja Rautia-ketjujen ohjaus, hankinta, logistiikka ja hallinto yhdistetään. Ketjujen kaupoista puolet on Rautia-K-maatalous-yhdistelmäkauppoja, joiden kehittämiseen Kesko investoi voimakkaasti.
K-maatalous-kaupat palvelevat jatkossa myös traktori- ja puimurikaupan asiakkaita.


Jontikan mullistus

KTY/29.05.2008

KTY John Deere Forestry on esitellyt uuden E-sarjan metsäkonemallistonsa. Ensimmäisenä esittelyvuorossa olivat 1270E ja 1470E -harvesterit sekä uuteen kokoluokkaan sijoittuva 1510E -kuormatraktori. E-sarjan koko mallisto esitellään vielä vuoden 2008 aikana.
Kaikki E-sarjan harvesterit ja kuormatraktorit on varustettu kääntyvällä ja tasapainotetulla ohjaamolla. E-sarjan lanseerausteema on nimeltään Revolution, joka merkitsee vallankumousta ja mullistusta, mutta se tarkoittaa myös pyörähdystä ja kierrosta.
Kuormatraktorivalikoimassa ovat 810E, täysin uusittu 1010E, 1110E, uuden kokoluokan valikoimaan tuova 1210E, 1510E ja 1910E. Kahden suurimman mallin kuormakapasiteetti ja moottoriteho ovat kasvaneet entisestään.
Harvesteriperheeseen kuuluu neljä mallia: 1470E, 1270E, uutta kokoluokkaa edustava 1170E sekä 1070E, josta tulee saataville sekä 4- että 6-pyöräinen versio. Harvesterien yhteydessä lanseerattiin myös 1170E:n ja 1270E:n uudet puomit sekä 1170E:lle suunniteltu H400-sarjan harvesteripää.


SGN muuttaa Espoosta Vantaalle

KTY/27.05.2008

KTY Tukkukaupan alalla toimiva SGN Group saa uudet toimitilat vielä tämän vuoden aikana. Yritys on sopinut Kiinteistö-Tapiola Oy:n ja SRV:n kanssa konsernin uuden pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen rakentamisesta Vantaan Koivuhakaan Niittytien ja Kuriiritien kulmaukseen.
Pääkonttoritiloihin sijoittuvat SGN Groupin kaikkien liiketoimintayksikköjen toimisto-, koulutus ja näyttelytilat. Logistiikkakeskukseen rakennetaan varastotilojen lisäksi myös SGN Groupin huoltotoimintoja palveleva korjaamo sekä siementuotantotilat. Rakennushankkeen kokonaislaajuus on noin 12.000 neliömetriä, mistä toimistorakennuksen osuus on noin 4.000 neliömetriä.
-Uusissa tiloissa kasvun myötä eri toimipisteisiin hajautunut henkilökuntamme pääsee saman katon alle, mikä parantaa palvelukykyämme ja lujittaa yrityksemme yhteishenkeä entisestään. Sijainti lentokentän läheisyydessä on myös logistisesti meille oikea, sanoo SGN Groupin toimitusjohtaja Sam Nieminen.
Yrityksellä on meneillään juhlavuosi. 75 vuotta sitten Sven G. Nieminen aloitti siemenkaupalla, josta toiminta on laajentunut niin maatalouskoneisiin, viherrakentamiseen kuin erilaisiin vapaa-ajan ajoneuvojen kauppaan. Nettiin www.sgn75.fi on rakennettu juhlavuoden sivusto, jossa on monenlaisia aktiviteetteja, mm. kilpailuita. Palkintoina arvotaan kaksi Vespaa sekä pika-arvonnassa voi osallistua 300 yllätyspalkinnon arvontaan.


Logsetille Vaasaan huoltokeskus

KTY/26.05.2008

Metsäkonevalmistaja Logset laajentaa asiakaspalveluaan ja avaa uuden huoltopalvelukeskuksen Vaasaan. Palvelukeskukseen sijoittuvat yhtiön varaosien keskusvarasto, koulutus- ja asiakastukipalvelut, sekä Länsi- ja Pohjois-Suomen kenttähuolto. Tiloissa järjestetään myös huoltohenkilöstön ja asiakkaiden koulutusta.
Huoltopalvelukeskus sijaitsee Vaasan eteläisen moottoritien varrella. Keskuksen tilat ja henkilöstö palvelevat Logsetin tuotteiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä asioissa.
Asiakaspalvelun laajentuminen vaatii lisäyksiä myös henkilöstömäärään, Logset hakee palvelukseensa jatkuvasti ammattitaitoisia metsäkonealan asiakaspalvelijoita. Länsi- ja Pohjois-Suomen konemyynti sijaitsee myös samoissa tiloissa, myynnissä oleville vaihtokoneille on varattu oma esittelyalueensa.
Entisissä puolustusvoimien korjaamotiloissa on noin 1.400 neliötä, josta 300 toimistotiloja ja loput korjaamo- ja varastotiloja.


Mustaa ja oranssia

KTY/21.05.2008

Valtra-traktoreiden värivalikoima täydentyy mustalla ja oranssilla. Metallinmusta on ollut pitkään Valtra-asiakkaiden toivelistalla ja omistajat ovat maalanneet traktoreitaan mustiksi omatoimisesti. Kiiltävä Racing orange ?väri on näyttävä urheiluautoista tuttu väri, joka sopii hyvin myös kunnallistekniseen käyttöön.
Mustien ja oranssien traktoreiden valmistus alkaa vaiheittain elokuun alkupuolella. Samalla valikoimista poistuu sininen ja vihreä väri. Uudistus koskee T- ja N-sarjoja.
Valtran värivalikoima täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Valtra oli traktorimaailmassa ensimmäinen valmistaja, joka tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden valita traktorinsa väri. Viidestä väristä valikoima on laajentunut kahdeksaan.


Argo organisoi

KTY/12.05.2008

KTY Mc Cormickien valmistuksen siirto Doncasterista Italiaan ei ole käynyt ilman kipuja. Tuotelinjasta on toistaiseksi poistettu suurimmat mallit ZTX ja Powerful, jotka ovat koostuneet 70-prosenttisesti ulkoa ostetuista komponenteista mm. Cumminsilta, Funkilta ja Gimalta. Isoja koneita on mennyt kaupaksi runsaat sata kappaletta vuodessa.
Myyntijohtaja Alessandro Gimanon mukaan Argo saattaa ryhtyä hankkimaan isot traktorinsa AGCOlta, toisin sanoen MF:ltä Ranskasta. Argon tuotekehitys on nyt keskitetty yhteen paikkaan, San Martino de Rioon, Italiaan.


JCB:ltä 72.000 konetta

KTY/05.05.2008

JCB:n liikevaihto oli viime vuonna noin 3 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi peräti 29 % edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö valmisti kaikkiaan 72.000 maanrakennuskonetta ja se arvioi maailmanlaajuisen markkinaosuutensa nousseen 10,4 prosentista 12 prosenttiin.


Mitronin omistaja Parkerille

KTY/05.05.2008

KTY Suomessa Forssan seudulla on ajoneuvoelektroniikkaa valmistava yritys Mitron. Se siirtyi jokin aika sitten kanadalaisen Vanscon omistukseen. Vanscon perustivat veljekset Ed ja Terry van Humbeck Winnipegiin Kanadaan noin 30 vuotta sitten.
Vanscon liikevaihto on kasvanut 120 miljoonan korville ja sillä on 700 työntekijää. Huhtikuun puolivälissä tuli tieto, että suuri yhdysvaltalainen Parker Hannifin on ostanut Vanscon. Siitä muodostetaan yksikkö Parker Vansco, joka jatkaa entisiä toimintojaan. Vansco on strateginen ostos, sillä Parker Hannifin valmistaa paljon hydrauliikkakomponentteja, jotka tarvitsevat älykästä ohjausta. Vanscon avulla Parker voi tarjota täydellisiä järjestelmiä.
Parker Hannifin on perustettu vuonna 1918 Clevelandiin, Ohioon. Sen liikevaihto oli viime vuonna noin 7 miljardia euroa ja sillä oli palkkalistoilla 57.000 henkilöä.


Konsta-palkinto Ponsselle

KTY/28.04.2008

Maailman henkisen omaisuuden päivää vietettiin perjantaina 25. huhtikuuta. Taustalla on YK:n alainen World Intellectual Property Organisation WIPO, joka korostaa keksintöjen merkitystä ihmiskunnan hyvinvoinnin moottorina. Samalla päivä on Suomalaisen keksijän päivä.
Pääjuhlassa Vantaan Energian Areenalla jaettiin viisi Konsta-palkintoa eri aloille. Yritys-Konstan sai Ponsse OYJ Vieremältä. Ponssen tarina on huikea ja sen henkilöitymä on yhtiön perustaja ja pääosakas Einari Vidgrén, joka aloitti metsurina ja metsäkoneurakoitsijana.
Ponsse on kuunnellut asiakkaiden ääntä ja kehittänyt koneita käyttäjän kannalta. Se on pystynyt luomaan yrityksen, jossa on vahva sisäinen kulttuuri. Liiketoiminta on kansainvälistynyt viime vuosina, kun toimitusjohtajana on ollut Arto Tiitinen, joka on tuonut toimintaan monia innovaatioita kuten Ponsse-Akatemian.
Ponsse odottaa metsäkoneiden kysynnän olevan vahvaa jatkossakin, vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 75,8 miljoonaa euroa jäi 2,6 miljoonaa euroa alle edellisen vuoden vastaavan neljänneksen. Syynä oli vaihtokonekaupan paluu normaalille tasolle. Tilauskirja on vahva: maaliskuun lopussa se oli noin 100 miljoonaa euroa.


Urakoinnin tulokset paranivat 2007:

Parhaiten meni maarakennusyrityksillä

KTY/25.04.2008

KTY Maarakennus-, puunkorjuu- ja turvealojen koneyritykset jatkoivat kasvuaan ja tekivät keskimäärin paremman tuloksen kuin edellisvuonna. Parhaiten menestyivät maarakennusyritykset. Urakoinnin hintatason nosto nähdään tärkeimpänä parannuskohteena koneyrityksissä seuraavan vuoden aikana.
Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksissä keskimääräinen (=mediaani) liikevaihto oli 200.000 euroa. Maarakennuksessa liikevaihto oli keskimäärin 120.000 euroa, puunkorjuualalla 418.000 euroa, muilla aloilla (metsänparannus-, turve- ja metsäenergia- yhteensä) 83.000 euroa. Puunkorjuu- ja maarakennusurakoinnin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta.
Turvealan pääliiketoimialakseen ilmoittamien liikevaihto kasvoi kolmantena vuonna peräkkäin, nyt tosin hyvin maltillisesti. Metsänparannusalalla liikevaihto laski. Parasta tulosta tehtiin maarakennusalan yrityksissä, 6,8 prosenttia (5,4%/2006) liikevaihdosta, puunkorjuualan yrityksissä 4,3 prosenttia (2,5 %) ja turvealan yrityksissä 0,5 prosenttia (11,8 %). Kaikki muut toimialat paitsi metsänparannusala paransivat tulostaan.
Tulokset saatiin selville Koneyrittäjien liiton maaliskuussa tekemästä tuloskyselystä.


Keslan ja Casen hakkuukone

KTY/24.04.2008

KTY Kesla on sopinut kaivukonealustaisiin harvestereihin liittyvän markkinoinnillisen yhteistyön käynnistämisestä Case Construction Eguipment'n kanssa.
Keslan Xtimber paketti on täydellinen kaivukoneiden varustelupaketti, joka kattaa harvesterikouran, erikoispuomit, turvavarustelun ja mittalaitteen. Varustepaketin tarkoituksena on ollut tehdä peruskaivukoneen varustelusta helppoa ja nopeaa sekä luoda edellytykset peruskoneen monikäyttöisyydelle: puunkorjuu ja maanrakennus. Paketit saa 7,5 - 25,0 tonnin koneisiin.
Kesla on rakentanut ensimmäiset kaivukonealustaiset hakkuukoneet jo yli 15 vuotta sitten. Tässä yhteistyökuvioissa Kesla keskittyy lisälaitteiden valmistukseen ja Sumitomo puolestaan kaivukoneiden kehittämiseen. Sumitomo on myös Casen valmistaja, joten käytössä ovat viimeisimmät kehitysversiot. Kesla valmistaa vuosittain yli 200 harvesterikouraa, joista valtaosa menee kaivukoneharvestereihin.


Puukuljetukset vaikeuksissa:

Tiehallinto varoittaa kelirikoista

KTY/18.04.2008

Kelirikko on tänä keväänä poikkeuksellisen vaikea ja painorajoituksia on asetettu jo nyt enemmän kuin kuuteen vuoteen, vaikka kelirikkokausi ei ole vielä Pohjois-Suomessa alkanut. Tämän vuoden kelirikkotilanne voi pahimmassa tapauksessa olla vaikea. Kevään ilmoilla on suuri merkitys siihen, millaisena kelirikko ilmenee, kerrotaan Tiehallinnosta.
Tienpitäjän keinot rajoittuvat kelirikosta kärsivillä teillä murskeiden lisäämiseen pahimpiin vauriokohtiin, tasaukseen kevyillä työkoneilla sekä painorajoitusten asettamiseen. Heikosti kantavat tiet eivät kestä raskaita työkoneita. Kelirikkoisilla teillä on routaheittoja, kuoppia, uria ja upottavia tienkohtia.
Tiehallinnon mukaan kelirikko vaivaa sekä sorateitä että vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä. Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Raskaan liikenteen rajoittamisella vähennetään kelirikkoisten teiden vaurioitumista ja turvataan teiden kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille. Viime vuosina painorajoituksia on keväisin ollut 600?1 .400 km.


Hansa-Machines avasi uuden toimipisteen:

Porista pääkaupunkiseudulle

KTY/14.04.2008

KTY Porilainen Hansa-Machines avasi ensimmäisen oman toimipisteen Porin ulkopuolelle. Huhtikuun 12. päivä avattiin Klaukkalan Järvihaantie 7:ssä toimitilat.
Toimitusjohtaja Tero Tommila kertoi, että aikaisemmin Hansa-Machinesin tuotteita edusti Klaukkalassa Raksakone Oy, jonka uusissa toimitiloissa olemme nyt vuokralla.
-Hansa-Machinesin pääkonttori pysyy edelleen Porissa. Siellä on uusien koneiden maahantulohuollot ja varustelut, korjaamo sekä varaosapiste, Tommila sanoi.
Hansa-Machinesilla on monipuolinen valikoima Neuson-, Mecalac- ja Ahlmann-maanrakennuskoneita sekä runsas valikoima työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalien kierrätykseen.


Isojoen Konehalli laajentaa

KTY/07.04.2008

Isojoen Konehalli Oy (IKH) avaa uuden työkalujen ja varaosien suurmyymälän toukokuussa Tampereelle ja käynnistää Kauhajoella logistiikkakeskuksensa laajennustyöt.
Uusi IKH-suurmyymälä avaa ovensa toukokuun 5. päivänä 2008 Pirkkalassa Tampereella. 2.500 neliön suurmyymälä tarjoaa ammattilaisille suunnatun valikoiman työkaluista ja traktorien varaosista työ- ja suoja-asuihin.
Kauhajoella sijaitsevan IKH:n pääkonttorin yhteydessä toimivan logistiikkakeskuksen laajennus aloitetaan huhtikuussa 2008. Yhteensä 6.500 neliön laajennuksen on suunniteltu olevan valmis lokakuussa 2008. Laajennuksen valmistuttua IKH:n logistiikkakeskus on kooltaan 30.000 neliömetriä. IKH kasvoi viime tilikaudella 15 prosenttia. Samaan aikaan liikevaihto kohosi 65 miljoonaan euroon.


Kansainvälinen energiajärjestö:

Kehuu Suomen energiapolitiikkaa

KTY/03.04.2008

Suomen energiapolitiikka saa runsaasti kiitosta kansainvälisen energiajärjestö IEA:n julkistamassa maa-arvioinnissa. Kansainvälisen arviointiryhmän työhön pohjaava raportti toteaa Suomen hoitaneen energiapolitiikkaansa hyvin ja edistyneen politiikkatoimissa edellisen, vuonna 2004 valmistuneen maatutkinnan jälkeen. Tämänkertaisen maa-arvioinnin painopisteenä oli energiateknologia.
-Kotimaisen energiantuotannon monimuotoisuudesta johtuen Suomella on hyvät mahdollisuudet säilyttää asemansa energiateknologian osaajana monilla avainalueilla kuten biomassa, bionesteet, kehittynyt polttotekniikka, vesivoima, energian jakelu sekä ydinenergia ja energiaturvallisuus. IEA:n arvion mukaan hallituksella tulee jatkossa olla entistä suurempi rooli ohjata energiateknologian kehitystä ja antaa suuntaviivat ja priorisoinnit pitkällä aikavälillä. Tekesillä, VTT:llä ja Suomen Akatemialla on muiden toimijoiden ohella tämän toteuttamisessa tärkeä tehtävä, toteaa johtava teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski Tekesistä.


Topcon ja Sokkia yhdistyivät

KTY/31.03.2008

KTY Japanilaiset tarkkuusinstrumenttien valmistajat, Topcon Corporation ja Sokkia Co. yhdistyivät. Topcon oli ostavana osapuolena hankkien 94% Sokkiasta 194 miljoonalla dollarilla. Jatkossa Sokkia Co. on osa Topcon Corporationia. Yritys on suurin paikannusratkaisuja valmistava yritys, jolla on maailman kattava organisaatio. Euroopassa molempien yritysten konttorit sijaitsevat Alankomaissa. Suomessa, kuten muissakin Euroopan maissa molempien tuotemerkkien maahantuojat ja myyjät jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti.


Tavoitteet korkealle

KTY/25.03.2008

Kun Same Deutz-Fahrin myynti siirtyi Keskolta Yrittäjien Maataloudelle, SDF ilmoitti, että se haluaa kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjoismaissa nykyisestä 6,6 prosentista 10 prosenttiin. Suomessa tämän vuoden myyntitavoitteeksi on asetettu 200 traktoria. SDF:n Pohjoismaiden myyntijohtajana on ex-massikkamies Steve Beasley.


CNH uskoo myynnin nousuun

KTY/25.03.2008

CNH:n liikevaihto kasvoi 17 % viime vuonna. Kasvua tuli etenkin maansiirtokoneiden puolelta. CNH Constructionin johtajan Giuseppe Fanon mukaan yhtiö odottaa tältä alueelta edelleen 15 % kasvua tänä vuonna.
Voimakkaimmin maansiirtokoneiden kysyntä kasvaa Intiassa, missä kasvu on tänä vuonna 60 % ja Kiinassa, missä kasvuksi arvellaan 40 %. Pohjois-Amerikan heikon kysynnän korvaa Itä-Euroopan voimistunut kysyntä. CNH pyrkii pitämään tuotemerkkien New Holland ja Case markkinoinnin täysin erillään toisistaan. Tuotteita kehitetään erilaisiksi. Esimerkiksi NH-kaivukoneet on tehty yhdessä Kobelcon kanssa, kun Case-kaivukoneissa on oma tekniikkansa.


Waterloon kapasitteetia nostetaan

KTY/25.03.2008

Suurten traktorien kysynnän jatkuva kasvu on johtanut siihen, että John Deeren Waterloon (Iowa) traktoritehtaan kapasiteettia nostetaan 25 %. Investointi on 60 miljoona euroa, ja lisäkapasiteetti on käytössä vuonna 2010.


Juho Nummela Ponssen hanikoihin

KTY/20.03.2008

Ponsse Oyj:n hallitus on nimittänyt Tkt Juho Nummelan (31) yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään kesäkuun alussa.
Juho Nummela on toiminut Ponsse Oyj:n tehtävissä vuodesta 2002 lähtien. Hän aloitti laatu- ja it-osaston johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä vuonna 2005. Tehtaanjohtajana hän on toiminut vuodesta 2006 lähtien.
Konsernin myynti- ja markkinointijohtajaksi ja toimitusjohtajan varamieheksi Ponsse nimitti Jarmo Vidgrénin (32). Hän siirtyy tehtäväänsä kotimaan ja Pohjois-Euroopan myynnin johdosta.


Deere osti kaivuritehtaan Kiinasta

KTY/18.03.2008

John Deerellä on jo pitkään ollut yhteisyrityksiä Kiinassa traktorien valmistuksessa, mutta nyt se haluaa ottaa osansa myös maansiirtokonemarkkinoista. Deere osti 50 % osuuden Xuzhou Xuwa Excavator Machinery Co:sta, joka on Kiinan kolmanneksi suurin kaivukoneiden valmistaja. Sen ohjelmaan kuuluu 14 konemallia. Kauppa vaatii vielä Kiinan viranomaisten vahvistuksen.
Deeren maansiirtokonemyynti on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan. Tosin se sanoo olevansa maailman johtava metsäkoneiden valmistaja, mikä onkin totta hyvin onnistuneen Timberjack-kaupan kautta Metsolta. Maansiirtokoneissa sillä on jonkin verran toimintaa Etelä-Afrikassa paikallisen Bellin kanssa. Kiinan kauppa ei vaikuta nykyiseen yhteistyöhön kaivukoneissa Hitachin kanssa. Yhtiöillä on yhteinen kaivukonetehdas Pohjois-Karolinassa paikallisia markkinoita varten.


Helmikuun traktorimyynti

KTY/18.03.2008

Suomessa rekisteröitiin helmikuussa 321 traktoria, 34 vähemmän kuin viime vuonna. Valtran markkinaosuus oli 40,4 %, kakkosena oli yllättäen MF 16,0 prosentilla, kolmosena John Deere 14,9 prosentilla. New Holland sai 14,5 % osuuden. Myyntilukuja sekoittavat edelleen mönkijät.


Stora Enso päästöjen kimppuun

KTY/12.03.2008

Metsäteollisuusjätti Stora Enso on julkaissut tavoitteensa vähentää hiilidioksidipäästöjään (CO2) 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Vähennystavoite koskee Stora Enson omasta tuotannosta syntyviä suoria päästöjä sekä ostosähkön ja -lämmön tuotannosta aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Vähennys lasketaan vuoden 2006 päästötasosta.
Yhtiö on julkaissut myös hiilijalanjälkiselvityksensä tulokset. Yhtiön oman tuotannon suorien päästöjen sekä ostosähkön ja -lämmön tuotannosta aiheutuvien epäsuorien päästöjen lisäksi hiilijalanjälkiselvitys sisältää myös ulkoistetuista toiminnoista, kuten raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksista sekä puunkorjuusta, aiheutuvat epäsuorat CO2-päästöt.


Pikku-Bobcatteja Tsekistä

KTY/11.03.2008

KTY Bobcat esitteli kaksi uutta mikro-kaivukonettaan tehtaallaan Dobrisissa Tsekissä. E08 ja E10 ovat työpainoiltaan 1.028 ja 1.066 kiloa. Molempien koneiden kaivusyvyydet ovat 1,82 metriä.
Bobcatin maahantuojan, Fintractor Oy:n toimitusjohtaja Seppo Hakku sanoo, että uudet koneet ehtivät Suomeen vielä tämän kevään aikana. E08 ja E10-koneissa on haettu edullista ratkaisua muun muassa vuokraamotoimintaan.
Hydraulisesti kapeimmilleen vedettynä koneen leveys on telojen kohdalta 71 senttiä. Työskentelyn ajaksi koneen vakautta voidaan lisätä levittämällä telat E08:ssa metriin ja E10:ssä 110 senttiin.CRC juhlii

Konemiehen paras kaveri viiskymppinen

KTY/07.03.2008

KTY Ihmeaine CRC sai alkunsa Yhdysvalloissa keväällä 1958, kun villateollisuusyrittäjä Charles J. Webb II kiinnostui uudesta korroosiota ehkäisevästä voiteluaineesta ja sen markkinointimahdollisuuksista. Lokakuun 6. 1958 syntyi yritys nimeltä Corrosion Reaction Consultants ja samalla ensimmäinen tuote, CRC 5-56. Suosio autoilijoiden, autokorjaamoiden ja teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä oli taattu.
Vuonna 1961 CRC tuli Eurooppaan ja nyt CRC tunnetaan jo ympäri maailmaa. Sen noin 300 tuotetta ovat myynnissä yli 120 maassa. Tuotevalikoimaan kuuluvat voiteluaineet, rasvat ja tahnat, lukitteet, tiivisteet, liimat ja lukuisat koneiden, autojen ja elektroniikkalaitteiden hoito- ja lisäineet sekä pinnoitteet ja maalit.


VW-meridieselit Witraktorille

KTY/04.03.2008

Saksalaisen Volkswagen Marinen merimoottorit ovat siirtyneet Wihuri Oy Witraktorin edustukseen Suomessa ja Baltiassa. Witraktor täydentää Volkswagen Marinen moottoreilla edustamiensa Caterpillar-merimoottoreiden valikoimaa.
Volkswagen Marine -merimoottorit kattavat tehoalueen 40?265 hevosvoimaa. Moottorit perustuvat ajoneuvoissa käytettäviin Audin ja Volkswagenin pienipäästöisiin dieselmoottoreihin. Witraktorilta kerrotaan, että moottorit ovat ulkomitoiltaan pienikokoisia ja hiljaisia.
Moottorit toimitetaan perävetolaitteella, saildrive-vetolaitteella tai alennusvaihteella varustettuina täydellisinä paketteina.


Scania osaksi Volkswagen-konsernia

KTY/04.03.2008

Ruotsalaisen kuorma-autoylpeyden määräysvalta siirtyi maaliskuun 3. päivänä tehdyllä kaupalla Volkswagen-konsernille. Kaupan jälkeen Volkswagen omistaa 37,73 prosenttia Scaniasta ja konsernin osuus äänivallasta on 68,6 prosenttia.
Osakekaupassa myyjänä oli Wallenberg-suvun omistama sijoitusyhtiö sekä säätiö. Osakkeiden myyntihinta oli 2,9 miljardia euroa.


"Tiestö kuntoon ja veroporkkanoita!"

KTY/29.02.2008

Koneyrittäjien liiton lääkkeet kotimaisen puunkorjuun kasvattamiseksi 10-15 miljoonalla kuutiometrillä edellyttää hallitukselta pikaisia päätöksiä tienpidon lisärahoitukseen sekä verotuksellisiin ohjauskeinoihin.
Puuta ei kannata metsässä hakata, ellei sitä pystytä kuljettamaan sahoille ja tehtaille. Koneyrittäjät kannattavat yliasiamies Esko Ahon työryhmän väliraportissa esitettyjä väylätoimenpiteitä.
Puunkorjuun kasvattamiseksi on vähennettävä myös kausivaihtelua, jolloin puunkorjuun resurssit saadaan ympärivuotiseen käyttöön.
Verotukselliseksi keinoksi Koneyrittäjät esittävät metsänomistajille suunnattavaa ennakkoraivausvähennystä. Metsänomistaja saisi vähentää pääomatuloistaan kaksinkertaisena kustannukset, jotka ovat syntyneet ennakkoraivauksesta eli hakkuutyötä hidastavan ja haittaavan pienpuuston ja alikasvuston poistamisesta ennen varsinaista puunkorjuuta.


Catilla maailmanmestariksi

KTY/28.02.2008

KTY Caterpillar Operator`s Challenge maansiirtokoneiden kuljettajakilpailujen alkukarsinnat alkavat tänä vuonna Mansen Mörinöillä, Witraktorin toimipisteessä 14.-15.3. Suomesta pääsee marraskuun loppukilpailuun Malagaan kaksi kuskia.
Toinen alkukilpailu on Oulussa Oikeilla konepäivillä 28.-29. maaliskuuta. Molemmissa alkukilpailuissa on mahdollisuus osallistua karsintoihin molempina näyttelypäivinä.
Karsintoihin ilmoittaudutaan paikan päällä, mutta vähintään kaksi tuntia ennen kilpailuajan päättymistä. Osakilpailuista pääsee neljä parasta kilpailijaa mukaan Suomen finaaliin, joka järjestetään Ideaparkin maisemissa, Lempäälässä syyskuun 20. päivä.
Aikaisemmin pelkästään Eurooppaan keskittynyt kuljettajakilpailu on laajentunut ja kilpailijoita tulee ympäri maailmaa, muun muassa Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Mongoliasta.


Tiitinen Ponsselta Keskisuomalaiseen

KTY/26.02.2008

Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tiitinen jättää metsäkoneet ja siirtyy Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajaksi kesällä.
-Maatalous- ja metsäkoneiden parissa 22 vuotta työskennelleenä on aika katsoa uusia haasteita. Ponssen osalta on neljän vuoden jaksolle asetetut tavoitteet saavutettu - savotta on tehty ja kevään aikana on aika siirtää tehtävät seuraajalleni. Ponssella on erinomainen henkilöstö ja asiakkaat, toteaa toimitusjohtaja Arto Tiitinen tiedotteessa.
Ponssen hallituksen puheenjohtaja, Einari Vidgrénin mukaan Arton kanssa jatkui Ponssen menestystarina. Onnistuimme kehittämään toimintojamme huippuluokan kansainväliseksi metsäkoneyhtiöksi. Henkilöstö on hioutunut työskentelyssään ja osaamisen kehittämisessä ponsselaisen tehokkaaksi. Firma on vahvassa tuloksentekokunnossa, tästä on hyvä jatkaa.
Ponsse Oyj:n hallitus nimeää uuden toimitusjohtajan kevään aikana.


Briggs & Stratton 100 vuotta

KTY/18.02.2008

Kaksi herraa Stephen F. Briggs ja Harold M. Stratton perustivat pieniä moottoreita valmistavan tehtaan Milwaukeehen vuonna 1908. Briggs oli keksijä ja Stratton vastasi rahoituspuolesta.
Tällä hetkellä Briggs & Stratton on maailman suurin ilmajäähdytteisten nelitahtisten pienkonemoottorien valmistaja. Sen liikevaihto oli viime vuonna 1,5 miljardia euroa. Yhtiö valmistaa moottoreita eri puolilla maailmaa; Euroopan tehdas sijaitsee Tsekissä. Yhtiön merkkipaaluja oli alumiinirakenteisen moottorin esittely ruohonleikkureihin vuonna 1951.


AGCOn tulos

KTY/18.02.2008

AGCON liikevaihto nousi uuteen ennätykseen 6,8 miljardiin dollariin viime vuonna. Suurin osa kasvusta tuli kuitenkin dollarialueen ulkopuolelta. Yhtiön myynnistä yli 50 % tapahtuu Länsi-Euroopassa. Vahvistunut euro on pukannut AGCOn tulosta vahvasti. Yhtiön liikevoitto verrattuna liikevaihtoon jäi tasolle 5,6 %, selvästi paremmaksi kuin lähimmän kilpailijan CNH:n tulos, mutta vain puoleeen JD:n tekemästä tuloksesta.
Rivien välistä voi lukea, että sekä Fendt että Valtra ovat hyvin kannattavia; MF jää CNH:n tasolle ja kotikenttäedusta huolimatta AGCO ei pärjää hyvin Pohjois-Amerikan markkinoilla.
AGCOn myynti Etelä-Amerikassa kasvoi viime vuonna 52 prosenttia noin miljardiin dollariin eli 670 miljoonaan euroon. Yhtiö tutkii sekä MF:n että Valtran valmistuksen nostamista mm. työvuoroja lisäämällä. Valtra valmisti viime vuonna 21.654 traktoria, joista 47,5 % tehtiin Brasiliassa.
Pääjohtaja Martin Richenhagen on sanonut, että Kiinassa neuvotellaan edelleen tiiviisti paikallisen First Tractorin kanssa. Päämääränä on 50 % omistusosuus firmasta. Muussa tapauksessa AGCO harkitsee täysin oman tehtaan perustamista Kiinaan. CNH:lla ja Deerellä on jo partnerinsa Kiinassa ja tuotanto on täydessä käynnissä.
Fendtin liikevaihto ylitti viime vuonna miljardin euron. Vuonna 2006 luku oli 884 miljoonaa euroa. Fendt valmisti 13.300 traktoria ja tähtää tänä vuonna 15.000 kappaleen valmistukseen.


Manitou-kurottajat keskitetään Konekeskolle

KTY/15.02.2008

KTY Maatalouskesko Oy on vastannut Suomessa Manitoun maatalousmalliston myynnistä ja Konekesko on vastannut maarakennus- ja rakennusteollisuuskurottajien sekä henkilönostimien edustuksesta. Konekesko on myös vastannut Suomessa koko malliston jälkimarkkinoinnista.
Jatkossa Konekesko vastaa koko Manitou-kurottajamalliston sekä henkilönostimien maahantuonnista, myynnistä sekä huolto- ja varaosapalveluista. Konekeskon edustukseen siirtyvät maatalouskurottajat käsittävät Manitoun 5-10 metrin MLT-mallit, jotka soveltuvat myös rakennusteollisuuden ja teollisuuden eri työkohteisiin.


Normet virtaviivaistaa USAssa

KTY/15.02.2008

Suomalainen kaivos- ja tunnelikoneiden valmistaja, Normet Group keskittää toimintaansa Pohjois-Amerikassa. Perustettu Normet Americas, Inc. ?yhtiön pääkonttori sijaitsee Miamissa ja se on vastuussa kaikesta Normetin liiketoiminnassa sekä Pohjois- että Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiö yhdistää kaikki Normetin laitteiden ja palveluiden suurimmat jakelijat alueella.
Yrityskauppaan sisältyvät Normet USA ja Rock-Tek, Inc./dba Normet America, Inc. Normet USA Portlandissa, joka on ollut vastuussa Normetin tuotteiden myynnistä ja huollosta, hankittiin edelliseltä omistajaltaan Rick Kraftilta. Rock-Tek, Inc. Wisconsinissa ja varaosakeskus Elkossa (Nevadassa), jotka ovat aikaisemmin olleet vastuussa Normetin varaosamyynnistä ja LTC-liiketoiminnasta, hankittiin edellisiltä omistajiltaan Mike Fineltä ja Brent Greeniltä.


CNH:n talousluvut 2007

KTY/13.02.2008

KTY CNH kasvoi viime vuonna verrattuna vuoteen 2006 (vertailuluvut ovat suluissa). Liikevaihto oli 16 miljardia dollaria eli 10,8 mrd euroa (13 mrd dollaria). Liikevoitto oli 559 miljoonaa dollaria (292 eli liikevoitto oli 3,5 % liikevaihdosta (2,2,%).
Kuten tavallista, sijoittajille parantumisvauhti ei riittänyt. CNH sanoi, että sillä oli ollut viime vuonna logistiikkaongelmia ja eräissä tuotantoyksiköissä oli havaittu tehottomuutta, mikä korjataan tänä vuonna.
CNH ilmoitti, että se on saanut 200 traktorin komponenttitilauksen USA:n puolustusministeriöltä. Komponentit toimitetaan kokoonpanoon Iskandarian tehtaalle noin 70 km Bagdadista. Siellä on aikanaan koottu Scania-kuorma-autoja ja Zetor-traktoreita.


JD laajentaa metsäkonehuoltoa Venäjällä

KTY/13.02.2008

JD Forestry on sopinut BAM-Kirov Ltd:n kanssa John Deere- ja Timberjack metsäkoneiden myynnistä ja huollosta Kirovin alueella. BAM-Kirov on JD:n kahdeksas itsenäinen jälleenmyyjä Venäjällä.


Sisu Diesel Venäjälle

KTY/08.02.2008

AGCO ja venäläinen Concern Tractor Plants (KTZ) ovat sopineet 50/50-prosenttisen yhteisyrityksen perustamisesta KTZ:n tehtaalle Vladimiriin. Sopimus oli venäläisten mukaan allekirjoitettu jo 28.12.2007, mutta se tuli julki venäläisiin tiedotusvälineisiin 28.1.2008. Sopimuksen mukaan KTZ:n Vladimirin tehdas aloittaa SisuDieselin 80-290 hv:n tehoisten moottorien valmistuksen. Mallistoon kuuluvat kolmonen, neloset ja kuutoset sekä Stage2- että Stage3A-päästötasoilla.
Kaupassa on sovittu, että Sisu Diesel toimittaa tänä vuonna KTZ:lle 750 valmista moottoria Nokialta KTZ:n koneisiin. Valmistuksen sanotaan alkavan tämän vuoden lopulla ja toimintakapasiteetiksi mitoitetaan 20.000 moottoria.
KTZ:lta kerrotaan, että korkealuokkaisille maatalous- ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille moottoreille on nyt tilaus Venäjällä. KTZ valmistaa mm Vladimir-traktoreita, metsäkoneita Petroskoin Onegan tehtaalla sekä maansiirtokoneita. Konsernin liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa.


Jätteet etanoliksi

KTY/31.01.2008

UPM ja Lassila & Tikanoja ovat kehittäneet uuden etanolin- ja energiantuotantokonseptin, jossa hyödynnetään ensi kertaa kaupan ja teollisuuden jätteitä. Yritykset ovat tutkineet menetelmää VTT:n kanssa laboratoriossa ja aloittavat nyt laajat kokeet VTT:n Rajamäen laitoksella. Tavoitteena on saada vuoden loppuun mennessä päätösvalmius kaupallisen mittakaavan laitoksen rakentamiselle.
Tuotantokonseptissa etanolia ja energiaa valmistetaan kaupan ja teollisuuden jätteinä saatavasta paperista, kartongista, puusta ja muovista. Sopivaa raaka-ainetta on myös paperiteollisuuden siistausliete, jota syntyy kierrätyskuitua käyttävillä tehtailla, kun keräyspaperista poistetaan painomuste. Näistä aiemmin vain osittain hyödynnetyistä raaka-aineista valmistettu etanoli soveltuu bensiiniin sekoitettuna liikenteen biopolttoaineeksi.


Selvittiin ilman lakkoa!

KTY/31.01.2008

KTY Metsäkoneala pääsi tammikuun lopulla neuvottelutulokseen työehdoista. Kolmivuotinen sopimus korottaa palkkoja 18 prosenttia, lisäksi palkkausjärjestelmää uudistetaan siten, että jatkossa minimipalkat porrastetaan ammattikokemuksen perusteella.
Jaksotyöaika säilyy, niin, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia, luottamusmiehen puuttuessa, keskimäärin 40 tunnin työviikoista enintään 52 kalenteriviikon ajanjaksoksi. Jaksotyöaika poistui kuitenkin puutavaraterminaalitöiden osalta. Työehtosopimuksen piirissä on noin 3.500 puunkorjuutöissä ja puutavaraterminaaleissa työskentelevää.


Deutz-Fahr -traktoreille maahantuoja

KTY/25.01.2008

Yrittäjien Maatalous Oy ja Same Deutz-Fahr (SDF) ovat sopineet SDF:n tuotteiden edustuksesta Suomessa. Sopimus kattaa kaikki yhtiön tuotteet, mutta toistaiseksi Yrittäjien Maatalous keskittyy vain traktoreihin. Myynti alkaa välittömästi käytännön asioiden järjestyttyä. Varaosa- ja takuuvastuut siirtyvät Yrittäjien Maataloudelle K-maataloudelta, joka keskittyi Massey Fergusoniin.
Deutz-Fahr -traktoreiden myyntiin on palkattu muutamia pelkästään traktorikauppaan keskittyviä myyjiä. He ovat kaikki entisiä Same Deutz Fahr -myyjiä ja tuntevat sekä tuotteet että alueensa asiakaskunnan hyvin. Joillakin alueilla myynti hoidetaan itsenäisen jälleenmyyjän kautta. SDF ilmoittaa olevansa erittäin tyytyväinen. Deutz-Fahr korvaa Yrittäjien Maataloudelta poistuneen Fendtin.


NCC Roads kasvaa asfalttijätiksi

KTY/21.01.2008

NCC Roads ostaa puoleksi omistamansa Valtatie Oy:n koko liiketoiminnan ranskalaiselta Colas Groupilta. Toiminta yhdistetään NCC:n suomalaiseen tieliiketoimintaan, josta näiden järjestelyjen jälkeen tulee yksi suurimmista toimijoista asfaltti- ja päällystyssektorilla.
Toimintojen yhdistymisen jälkeen yritysten vuosiliikevaihto on reilut 100 milj. euroa ja se työllistää vajaat 400 henkilöä. Markkinaosuus asfaltti- ja päällystystoimialalla tulee olemaan runsaat 20 prosenttia.
Kauppa edellyttää Suomen kilpailuviraston hyväksyntää.


Puhkeamaton kumi maansiirtoon

KTY/18.01.2008

KTY Itsepaikkautuva rengastekniikka selviytyy jopa yli 50 puhkeamasta! Goodyearin Duraseal-tekniikka perustuu renkaan sisäiseen paikkausaineeseen. Se estää ilmaa vuotamasta renkaasta, jos enintään kuuden millin kokoinen esine tunkeutuu kulutuspinnan läpi.
Yleisimmin rengasrikoista kärsivät jätteidenkuljetusautot ja maansiirtotyömailla käytettävät kuorma-autot. Perinteisten, puhkeavien renkaiden korjaaminen ja vaihtaminen aiheuttaa korjaus- ja seisokkikustannuksia.


Pelletistä kaivataan tietoa

KTY/16.01.2008

Pellettilämmitystä havittelevat joutuvat tekemään päätöksiään mutu-tuntumalla, sillä tietoa kustannuksista ja tekniikasta ei ole riittävästi tarjolla.
Markkinatutkimukset kuitenkin kertovat pellettilämmityksen olevan uudisrakentajien keskuudessa jo öljylämmitystä suositumpaa.
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Aija Tapaninen on tehnyt kyselyn osana bioenergiaan liittyvää diplomityötään. Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet on valitsemassa kiinteistöönsä lämmitysjärjestelmää lähivuosina. Lähes 80 prosenttia vastanneista on harkinnut pellettilämmityksen hankintaa. Suomen pellettienergiayhdistyksen verkkosivuilla on ensialkuun tietoa pellettilämmitystä harkitsevalle.


4-vetoinen Titan

KTY/16.01.2008

Stiga on esitellyt Titan-monitoimikoneensa. Mallisto koostuu etuleikkuulaitteilla varustetuista ajoleikkureista, joihin saa myös talvityövarusteet ja tulossa on myös lämmin ohjaamo. Kone on varustettu hydraulisella leikkuukorkeuden portaattomalla säädöllä.
Koneen leikkuuleveys on 135 senttiä ja siinä on 26-hevosvoimainen moottori.


John Deere rikkoi Venäjällä rajapyykin

KTY/09.01.2008

Investlesprom ja John Deere ovat solmineet sopimuksen metsäkoneiden lisätoimituksesta Arkangelin, Segezhan ja Vologdan alueille. Investleprom tulee nostamaan hakkuutavoitettaan reilusta kahdesta miljoonasta kuutiometristä yli kuuteen miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2012 mennessä.
Solmittu lisätoimitus on jatkoa marraskuussa tilatulle 29 metsäkoneelle. John Deeren viimeisin sopimus nosti yrityksen myynnin Venäjälle yli 100 miljoonan dollarin rajapyykin.


Ramirent kasvaa ostoilla

KTY/09.01.2008

Ramirentin kasvu on jatkunut Etelä-Eurooppaan, josta yritys on ostanut enemmistöosuuden vuonna 1973 perustetusta OTS Bratislava, spol. sr.o. -nimisestä yrityksestä Slovakiassa. OTS on johtava konevuokrauspalveluja Slovakian rakennusyhtiöille tarjoava yritys.
OTSin osto on tärkeä strateginen askel Ramirentille ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kannattavalle kasvulle uudella markkina-alueella. Yhtiöllä on 135 työntekijää ja vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 10 miljoonaa euroa. Yrityksellä on eri puolilla maata 40 toimipistettä, joista puolet toimii franchise-periaatteella.
Ramirent osti 60 %:n osuuden OTSista ja sillä on optio kasvattaa omistusosuuttaan 100 %:in vuoden 2010 jälkeen.

 

Lue uusimmasta numerosta

MONITOIMIALUS
Suomen jäänmurtaja- laivaston tuorein tulokas Polaris edustaa laivan- rakennuksen kirkkainta kärkeä maailmassa.

KOHTI NOLLAPÄÄSTÖJÄ
Avaamme uusimmassa lehdessä eri polttoaineiden välisiä eroavaisuuksia, eri käsitteiden selkiyttämiseksi.

Sisällysluetteloon
Pääkirjoitukseen

[ 26.08.2019 02:30 ]Mainospalkki

Mainospalkki