Trafi veneilijöille: Vielä me teidätkin opetetaan Tulosta
05.09.2014 09:25
Liikenneministeriö siirsi uudelle Liikenneturvallisuusvirasto Trafille tie-, ilma-, raide- ja vesiliikenteen hallinnoinnin vuonna 2010. Trafin vuosibudjetti  vuonna 2013 oli 136 M€. Se sai valtiolta vain 48 M€. Loput 88 M€ se peri kansalta erilaisina liikennemaksuina. Trafi on kasvanut 526 virkamiehen jättivirastoksi. Keskipalkka vahtimestareista ylijohtajiin on 4 318 €/kk (erään arvion mukaan 5 188 €/kk) verrattuna valtion virkamiesten 3 647€/kk ja meidän tavallisten alamaisten 3 278 €/kk keskipalkkaan. Lisänä trafilaisille on kahden kuukauden lomat ja ylelliset harrastus-, sosiaali- ja terveydenhoitoedut.

Jokaisen trafilaisen palkasta yli puolet tulee palkkabonuksena alamaisilta perityistä liikennemaksuista. Se panee jokaisen trafilaisen keksimään lisää rokotettavaa ihan joka raosta.

Venerekisteri  siirtyi 1.8. 2014 maistraatilta Trafille rekisteröinti-, omistajanmuutos- ym. asiapaperimaksuineen. Veneilyn hallinta tuo Trafilla uutta henkilökuntaa ja paljon uutta maksuunpantavaa. Seuraavassa visio veneilijöitä odottavasta tulevaisuudesta. Se perustuu Trafin perimiin maksuihin muilta liikennemuodoilta.

Veneilijät saivat esimakua jo kesällä, kun Trafin uudet määräykset lopettivat sisävesien vanhoja höyrylaivoja. Trafi katsastaa ammattiliikenteen alukset erikseen runkokatsastajalla, kansikatsastajalla ja radiokatsastajalla. Katsastajat saapuvat Helsingissä usein viikonloppuisin täysillä km-, päivä ja ylityömaksuin (vrt. myös ilmailu).

Vesiliikenteestä vastaava ylijohtaja Tuomas Routa on alusta asti ajanut veneilyajokorttia pakolliseksi.  Tie- ja ilmaliikennerahastus avaa samalla mallilla Trafille uusia suuria apajia veneilystä. Visio lienee jo olemassa – pieni esimaku on tässä!

Veneilyajokortti voidaan vaatia kaikille yli 5,5 m pitkille vesiliikenteessä kulkeville laitteille (vrt. mopot). Kortteja tullee koon ja moottoritehon mukaan ainakin kolme sekä purje- että moottoriveneille erikseen. Jokaisesta on maksettava erikseen (vrt. ultralight-, lentokone-, helikopterilupakirjat, autonajokortit). Jokaiseen johtaa oma koulutus, josta Trafi perii oman osuuden. Jokainen veneilyajokortti vaatii myös oman ”inssiajonsa”, josta Trafi perii omansa (vrt. tie- ja ilmaliikenne).

Jokaisen veneajokortin edellytys tulee olemaan, että sen haltija on kyllin terve ja hyväkuntoinen ollakseen aiheuttamatta varaa muille vesiliikenteessä. Se vaatii erillisen lääkärintarkastuksen jokaista veneilyajokorttia varten. Lääkärintarkastus maksetaan lääkärille. Maksun saatuaan lääkäri lähettää selvityksen tutkitun terveydentilasta Trafiin, joka toimittaa hakijalle rahaa vastaan Trafin hyväksymän ”medikaalin”. Vasta se oikeuttaa kuljettamaan venettä vesiliikenteessä (vrt. ilmailu). Veneilyn hyväksytty lääkärintarkastus ei kelpaa uusimaan liikenteen muita lupakirjoja (vrt. lento- ja merimiesluvat). Trafi perii jo nyt jokaisesta oman osuutensa.

Kaikille yli 5,5 metriä pitkille tullee vuotuinen katsastuspakko. Jokaisesta katsastuksesta Trafi kerää oman osuutensa (vrt. tie- ja ilmaliikenne). Jokainen venekatsastaja joutuu kouluttautumaan tehtävään. Jokaisesta katsastajakoulutuksesta kuin myös valtuuskirjasta Trafi perii oman maksunsa. Sen lisäksi Trafi veloittaa jokaiselta veneenomistajalta vuotuista ”venerekisterin ylläpitomaksua” vaikka venettä ei olisi katsastettu eikä ollut vesillä moneen vuoteen (vrt. ilmailu). Edelleen Trafi velottaa veneen omistajalta vuosittain ”veneilykelpoisuuden ylläpitomaksua” vaikkei venettä olisi katsastettu eikä ollut käytössä moneen vuoteen (vrt. ilmailu).

Trafi tulee katsastamaan myös jokaisen pien­venesataman, että se täyttää veneilyliikenteen turvavaatimukset. Katsastukseen tarvitaan Trafilta kolme eri lajin katsastajaa: veneliikenne-, maaliikenne- ja saniteettikatsastajat. Katsastus tulee olemaan hyvin kallis, mutta vesiliikenneturvallisuudesta ja Itämeren elpymisestä ei ole tinkimistä. Se on meidän kaikkien yhteinen asia, Trafi perustelee. Onhan kansalla rahaa!