Euroopan komissio haluaa tiukentaa ajoneuvojen katsastuksia

27.08.2012 13:32 Auto, tekniikka ja kuljetus
Tulosta
Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, joka laajentaisi määräaikaiskatsastukset koskemaan pakollisina myös kaikkia L-luokan ajoneuvoja kuten mopoja, moottoripyöriä ja mopoautoja sekä 40 km/h nopeuden ylittäviä traktoreita.

Myös ajoneuvojen matkamittarilukeman manipulointi edellytettäisiin rangaistavaksi.

Tienvarsitarkastuksia tehtäisiin tietyille linja-autoille, pakettiautoille, kuorma-autoille ja perävaunuille.

Jäsenvaltioilta edellytettäisiin myös sähköistä ajoneuvorekisteriä, jossa olisi oltava myös katsastusta koskevat tiedot.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan hallitus suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksen yleisiin tavoitteisiin siltä osin kun ne ovat kustannustehokkaita. Kuitenkin kansalliset erityispiirteet tulee voida ottaa huomioon.

Tavoitteena on yhtenäistää eri jäsenmaiden tarkastusmenettelyjä ja vaatimustasoa sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja.

Lue ministeriön tiedote kokonaisuudessaan LVM:n nettisivuilta.