Tuotekehittäjä pärjää

18.06.2020 10:15 Auto, tekniikka ja kuljetus
Tulosta

Vaikka syksyllä 2018 lavajärjestelijä toimi hyvin, sitä on sittemmin kehitetty edelleen.

Ennen ei ollut kaikki paremmin, kun ajatellaan teknisiä laitteita. Kehitys etenee oivaltamisen ja tuotekehityksen kautta. Suomalaiselle metalliteollisuudelle tärkein vientimarkkina on Eurooppa. Markkinointi sanelee osaltaan, mikä kilpailevista vaihtoehdoista menestyy.
 
Kuulemma joskus 1900-luvun alussa lausuttiin, että henkilöautojen kehittyminen oli tullut päätökseen. Uutinen oli kovin ennenaikainen.
 
Uusi tuoteidea ei välttämättä toteudu alkuperäisen ajatuksen mukaisena, vaan asiakkaalle sopivampana, tuotantokustannuksiltaan alempana tai muutoin harkitumpana.
 
Kunhan oma tuote on parempi kuin muilla, asiakkaalle on se paras saatavilla oleva ratkaisu.
 
Markkinoille täytyy päästä
Metalliteollisuus on Suomessa hyvin vahva. Teollisuustuotannosta sen osuus on lähelle puolet.
 
Ajoneuvoteollisuudessa toimialan kannattavuus on alhainen. Tämän kerrotaan johtuvan kilpailustasuuria kansainvälisiä toimijoita vastaan.
 
Julkisuudessa on usein todettu, että jos suomalaista yritystä tuetaan tuotekehitysvaiheessa, markkinoille pääsemisessä tuki jää olemattomaksi. Loppuvaiheessa ohjat on otettava omiin käsiin.
 
Ideasta tähän päivään
Suomalainen Delete toimii teollisuuden purku- ja kunnossapitotehtävissä. Työmailla niin pieniä kuin suuria tavaroita pinotaan päällekkäin tilan säästämiseksi. Kuitenkin ahtauden keskellä tyhjät ja täydet vaihtolavat valtaavat jokainen oman alueensa.
 
Deletessä oivallettiin, että myös vaihtolavat voitaisiin pinota päällekkäin. Alustavan testaamisen jälkeen yrityksessä todettiin, että keksintö oli toteuttamiskelpoinen. Näin Deletestä tuli metallituotteiden kehittäjä.
 
– Keksintöä on kehitetty 3,5 vuotta. Jo alkuvaiheessa totesimme, ettei keskeneräistä tuotetta voi markkinoille viedä. Tuotteen loppuun saattamiseen on panostettu paljon, jotta se sopii eri lavastandardeihin ja maailmanlaajuisille markkinoille, toteaa Toimialapäällikkö Tommi Leppiaho Delete Demolition Oy:stä.
 
Alkukeväällä 2020 muutaman vuoden takainen idea työtä ja resursseja säästävästä laitteesta lähenee maalia.
 
– Neuvottelut lavajärjestelijän valmistuksen aloittamisesta saadaan pian päätökseen. Viemme eteenpäin kahta toimintatapaa: tuotteen valmistamista sopimusvalmistajan avulla ja sen valmistusoikeuksien myymistä kolmansille tahoille, kertoo Delete Demolition Oy:n toimitusjohtaja Timo Aarvala.
 
Tuoteoikeuksien myyminen ei käytännössä olisi mahdollista, ellei tuotetta olisi suojattu kilpailijoita ja kopiointia vastaan.
 
– Tuote on suojattu hyvin. Meillä on sille maailmanlaajuinen yleispatentti, eurooppapatentti ja vielä Suomea koskevia patentteja. Kieltämättä kustannukset ovat tuntuvia, mutta me tähtäämme valituille markkinoille eri puolilla maailmaa, hahmottelee Aarvala.
 
Myös kehitysprosessin aikana löydettyjen tuotevariaatioiden pysyminen itsellä varmistettiin. Niidenkään kautta kilpailijat eivät pääse iskemään.
 
Patentin tarkoituksena on keksintöä koskevan tiedon julkistaminen ja saaminen lainsäädännön suojaan. Tiedon salaaminen tuotekehitysvaiheessa toimisi lähinnä hetken aikaa myytävällä tuotteella. Lisäksi salaaminen olisi pulmallista markkinoinnin kannalta.


Timo Aarvala vastaa Deleten Purkupalvelut-liiketoiminnasta Suomessa ja Ruotsissa. Hänet on myös nimitetty Delete Demolition Oy:n toimitusjohtajaksi.

Asiakkaat jo kiinnostuneita
Delete pilkkoi vuoden 2019 lopulla Purkupalvelut- liiketoimintansa Suomessa ja Ruotsissa omiksi yhtiöikseen. Suomessa toimiva noin 150 työntekijän Delete Demolition Oy on jo saanut kyselyjä ja suullisia tilauksia SkipUp-keksinnöstään.
 
Kotimaan lisäksi Delete tähtää vientimarkkinoille. Saksaa voidaan pitää yhtenä porttina Keski-Euroopan markkinoille.
 
– Markkinointi ei vielä pyöri täysillä. Tilanne muuttuu, kunhan lähiaikoina lanseeraamme tuotteen, kertoo Aarvala.
 
Delete on päässyt itselleen tärkeiden kontaktien tietoisuuteen mm. osallistumalla kahteen teollisuuskilpailuun. Ensin yritys haki hopeasijan kuljetusalan saksalaisessa Trailer Innovation -kilpailusta. Usean eurooppalaisen kilpailijan joukossa SkipUp nousi päällirakentajat- sarjassa hopealle. Kuten myös kuluvana vuotena, tuolloin kilpailun suomalaisena tuomarina toimi Auto, tekniikka ja kuljetus -lehti.
 
Samaten Saksassa käyty German Innovation Award -keksintökilpailu toi Deletelle kultaa. Kaikille teollisuudenaloille osoitettu kilpailu korosti mm. tuotteiden tuomaa lisäarvoa ja niiden käyttäjäystävällisyyttä.
 
Molemmissa kisoissa lyhyen napakka tuotenimi mitä luultavimmin auttoi muistamaan idean paremmin. Delete kutsuu vaihtolavojen päällekkäin asettamisen mahdollistavaa tuotetta lavajärjestelijäksi. Sen kaupallinen nimi on SkipUp.
 
Kilpailuihin osallistuminen antoi näkökulmaa siihen, mitä tuleva asiakkaat pitävät tärkeänä.
 
– Huomasimme, että SkipUpin asiakaskunta on laajempi kuin ajattelimme. Tiesimme ennalta, että asiakkaat pitävät tärkeänä kiertotalouden edistämistä ja CO2-päästöjen vähentämistä. Ympäristöasioita pidetään tärkeinä, kuvailee Aarvala.
 
Markkinointi sähköisissä kanavissa on alkanut. Jo yli 400 000 katselukertaa saanut You- Tube-video on saanut kehuja mieliinpainuvasta esitystavastaan.


Vuonna 2020 tullaan käymään uusi päällirakentajien, perävaunuvalmistajien, ym. kuljetusalan ja logistiikan toimijoiden Trailer Innovation -kilpailu.

Lukuisia kehityskumppaneita
Uudenlaisen tuotteen saaminen myytävään kuntoon on edellyttänyt yhteistyötä useiden tahojen kanssa.
 
– Konepajan kanssa olemme tehneet pieniä modifikaatioita mekaniikkaan. Tuotantokustannusten mataluus on tärkeää tällekin tuotteelle, kertoo Aarvala.
 
Useat prototyypit ovat avanneet uusia kaupallisia ja tuotannollisia näkökulmia. Isoihin massoihin liittyvän ratkaisun turvallisuus on A ja O. Uudenlaisen ratkaisun oikea käyttö täytyy opastaa. Käyttökokemuksia on jo kertynyt, sillä Deleten omat työntekijät ovat suorittaneet kuljetuksia kymmenillä prototyyppivaiheen SkipUpeilla.
 
Tuotekehityksen aikana on kirjoitettu alustavaa käyttöohjetta laitteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.
 
– Koska kyse on ennennäkemättömästä laitteesta, on kerrottava myös, miten sitä ei tule käyttää, muistuttaa Aarvala.
 
Lumikuljetukset kahdessa kerroksessa
Ideat muuttuvat matkan varrella. Alkuvaiheissa Delete uskoi lavajärjestelijää käytettävän tilaa vaativien ainesten ja massojen kuljetuksissa. Jos myös Etelä-Suomeen olisi talveksi 2019-20 saatu kunnolla lunta, Delete olisi kokeillut lumen kuljettamista yhtä aikaa kahdella päällekkäin pinotulla vaihtolavalla.
 
– Tarpeen lumen kuljetusten tehostamiseen tunnistimme vasta talven antaessa asiasta vinkin, kertoo Aarvala.

Teksti | Seppo Alaruikka, kuvat | Delete ja Juho Kauranen

TILAA AUTO, TEKNIIKKA JA KULJETUS!