Ylinopeus, tilannenopeus ja kohtuuttomat rangaistukset Tulosta
23.01.2017 00:00

Kirjallinen kysymys 1632 Suomen hallitukselle

”Liukas keli suisti auton ojaan” on vitsi, jolle nauretaan. Liukas keli ei suista autoa ojaan. Auton ajaja, joka ei hallitse autoaan vallitsevissa olosuhteissa, on se, joka suistaa auton ojaan.
 
Samanlainen vitsi on peräti poliisijohtaja Markku Väinölän suusta kuultu väite, että ylinopeus aiheuttaa liikenneonnettomuuksia. Ylinopeus on todellisuudessa tekninen termi, joka kuvaa määrätyn nopeusrajoituksen ylittävää nopeutta. Väärä tilannenopeus on se, joka aiheuttaa liikenneonnettomuuksia yhtä lailla sekä vallitsevaa nopeusrajoitusta ylittävillä kuin myös sitä alittavilla nopeuksilla!
 
Liikennettä valvovan poliisin pitäisi ymmärtää ammattiinsa kuuluvien peruskäsitteiden, ylinopeus ja tilannenopeus, ero.
 
Ylinopeudesta langetettu rangaistus tulisi aina mitoittaa sen aiheuttaman vaaran mukaan.
 
Taksiautoilijaa A rangaistiin 24 kk:n aikana neljästä vähäisestä ylinopeudesta. A:lle langetettiin samasta asiasta viisi rangaistusta. 1) 52 päiväsakkoa. 2) Hänen ajokorttinsa hyllytettiin kahdeksi viikoksi. Hänen ylinopeuksiensa aiheuttamaa vaaraa ei tavan mukaan arvioitu lainkaan, vaan ajokortti hyllytettiin sisäasiainministeriön kaavamaisella ajokielto-ohjeella nro 12/01 J/95.
 
3) Seurauksena A, joka on elättänyt perhettään taksiautoilijana 25 vuotta ajaen keskimäärin yli 100 000 km vuodessa, jäi työttömäksi. Koska A on ns. taksiliikenteestä vastaava, hänen ajokorttinsa hyllytys merkitsi myös 4) taksiliitteen voimassaolon loppumista, A:n taksiauto ei voinut toimia ns. taksirenginkään ajamana. Myös hänen vaimonsa oli tapahtuma-aikana työttömänä, jopa ilman toimeentulotukea. 5) Näin A:lle annettu rangaistus rankaisi myös täysin syyttömiä, kun hänen perheeltään otettiin ainoa toimeentulon tekijä.
 
Eihän tällä tavalla rangaista ns. sosiaalisesti työrajoitteisia, yhteiskunnan varoja kuluttavia rikollisiakaan!
 
Taksiautoilija H on ajanut 19 vuotta keskimäärin 100 000 km vuodessa Helsingin liikenteessä ilman kolaria. Sitten, pitkän työvuoron päätteeksi, hän erehtyi ajamaan päin punaisia ja kolaroi risteyksessä. Taksin matkustajalle tuli pintahaava otsaan. Vastapuolelle ei peltivahinkoa kummempaa.
 
Poliisi hyllytti H:n ajokortin ”toistaiseksi”, epämääräiseksi ajaksi. Taksiauto jäi seisomaan, taksimies työttömäksi, perhe ilman elättäjää - ilman aavistustakaan ”tuomion” pituudesta.
 
Hyllytys tapahtui 29.11.1998. Tämän kirjoittamiseen mennessä, 3.2.1999, taksiautoilija H ei ole saanut lopullista tietoa poliisin mielivaltaisesti langettaman rangaistuksen pituudesta. Hänen ajokorttinsa on ja näyttää pysyvän hyllyllä.
 
Eihän näin käsitellä suurrikollisiakaan!
 
Autoilija B ajoi reilua ylinopeutta Tuusulan moottoritiellä erittäin hyvien keli- ja näkyvyysolosuhteiden vallitessa tyhjällä tiellä ilman muuta liikennettä. Poliisi hyllytti hänen ajokorttinsa oikeuskäsittelyä odottamaan. Viisi kuukautta odotettuaan, työttömänä ja rahattomana, B sai asiansa oikeuteen. Se katsoi hänen rikkomuksensa yhden kuukauden ajokiellon arvoiseksi. Kaikkiaan B ja hänen perheensä joutuivat kärsimään puolen vuoden työttömyydestä liikennerikkomuksen vuoksi, jossa ei millään tavalla edes yritetty arvioida B:n aiheuttamaa todellista liikennevaaraa.
 
Näinhän ei rangaista edes raiskaajia, pahoinpitelijöitä ja varkaita!
 
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten esitän kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Pitääkö Hallitus autoilijoille ilman oikeuskäsittelyä poliisin toimesta langetettuja rangaistuksia kohtuullisina ja aiheutettuun todelliseen liikennevaaraan nähden oikeudenmukaisina verrattuina muunlaisista rikoksista tuomittujen rangaistuksiin, ja mitä Hallitus aikoo tehdä ylinopeuskäsitteen korjaamiseksi liikennevaliokunnan määritystä vastaavaksi ja rangaistusten mitoittamiseksi ylinopeuden aiheuttamaa todellista liikennevaaraa vastaavaksi?
 
Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 1999
Klaus Bremer

 


18 VUOTTA myöhemmin, 2017, mikään ei ole muuttunut. Tuhansia ammattiautoilijoita – ja samalla myös heidän työnantajiaan, kuljetusyrittäjiä – on rangaistu nelin-viisinkertaisesti rikkeestä, josta tavallinen yksityisautoilija säilyttä työnsä, perhe elättäjänsä. Useissa tapauksissa rangaistukset johtivat - ja johtavat edelleen - pysyvään työttömyyteen vielä ajokortin palauttamisen jälkeen.
 
Epäkohdasta on kirjoitettu palstakilometrejä, mutta kansamme edustajat, eduskunta, maan hallitus, asianomaiset ministerit ministeriöineen, virkamiehineen viis´ välittävät.
 
2010-14 kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa kuoli 1 007 henkilöä. Autoissa joilla ylinopeutta 1 km/t tai enemmän kuoli vain 64! Muista syistä kuoli 933.
 
”Nopeusrajoitukset eivät perustu tieteeseen”, sanoo 14 vuotta liikenneonnettomuustutkinnassa mukana ollut Suomen ainoa liikennelääketieteen professori Timo Tervo! ”Nopeusrajoitusmerkki ei tarkoita, että sitä alhaisemmat nopeudet olisivat turvallisia ja heti sen yläpuolella vaarallisia. Eivät ihmiset ajaessaan aina tiedä mikä nopeusrajoitus kulloinkin on voimassa. Se rasittaa autolla ajamista. Koko ajan lisääntyy nopeussakkojen määrä. Siitä tulee paniikki”, Tervo määrittelee.
 
- Mieletön määrä viattomia ihmisiä maksaa ylinopeussakkoja, vaikka valtaosa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista ei ajeta ylinopeudella, Timo Tervo toteaa.
 
Selvin päin ylinopeudella ajanut tavallinen autoilija on 2010-14 tilastojen mukaan harvoin ollut syyllinen kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen. Kannattaako massiivista taloudellista resurssia, ylinopeusjahtia, kohdistaa vain tähän riskiin?
 
- Automaattivalvonta on suoraan 90-luvun puolivälistä. Se on huonoa, alkeellista, ja kehittäminen on laiminlyöty. Ja tätä nykyjärjestelmää puolustetaan, liikenneprofessori Timo Tervo sanoo.
 
ENTÄ MITÄ vastasikaan aikanaan hallitusta edustanut liikenneministeri Jan-Erik Enestam kirjalliseen kysymykseeni.
 
”Poliisin toimesta tapahtuvat ajokieltoon määräämiset perustuvat tieliikennelakiin. Liikenneturvallisuuden kannalta ajokielto on turvaamistoimenpide, jota ei voida verrata muunlaisista rikoksista tuomittujen rangaistuksiin... jne., jne.”
 
Täyttä tyhjien sanojen pyörittelyä ja vastuun väistämistä koko rahan edestä!
 
Entä mitä sanovat vastuulliset tänään: SOS-hallitus, liikenne- sekä lakivaliokunta, kansamme edustajat eduskunnassa? Entä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT? Pudottavat lievien ylinopeuksien rangaistusrajaa, jotta valtio tienaisi kansalaisilta entistä pienemmistä vaarattomista erehdyksistä entistä enemmän rahaa!
 
Saatanan tunarit!