Tulosta

Ajolinja 8/2020, Pääkirjoitus

Biopolttoaineissa on myös hankaluutta

Liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite nostaa biopolttoaineiden osuuden asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Biopolttoaineita olisi mahdollista käyttää tätäkin enemmän ja helpoiten se käy tankkaamalla uusiutuvaa HVO-dieseliä.
 
Suomen lainsäädäntö ei innosta polttoainejakelijoita tuomaan biopolttoaineita jakeluvelvoitetta enempää markkinoille. Toisin sanoen tankki biodieseliä ei vähennä Suomen liikenteen kokonaispäästöjä, vaan vapauttaa toisen käyttäjän tankkaamaan perinteistä fossiilidieseliä.
 
Tähän epäkohtaan Neste, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry muutaman kuljetusyrityksen kanssa tekivät ehdotuksen, että korkeasekoitteisten biopolttoaineiden valmisteveroa alennettaisiin jakeluvelvoitteen ylimenevältä osalta. Tämä on käytäntönä Ruotsissa.
 
Jakeluvelvoite-ehdotuksessa Nesteellä on oma suuri intressinsä, valmistaahan se Neste MY-nimellä HVO-dieseliä, jota myös Teboil markkinoi omalla Green+ tuotenimellä. On hyvä huomioida, ettäehdotus valmisteveron alentamisesta kattaisi myös etanolipohjaisen RE95-dieselinja biokaasun. Niiden merkitys on raskaassa liikenteessä vielä pieni.
 
Dieselin jakeluvelvoitteen bio-osuutta pidetään hankalana, koska se pakottaa polttoainejakelijoiden mielestä heidät Nesteen asiakkaaksi. Jotkut puhuvat jopa monopolista.Jakelijoiden mukaan varteenotettavaa vaihtoehtoa bio-osuudeksi ei ole kuin Neste MY, sillä muut tuotteet eivät välttämättä ole kelvollisia Pohjolan pakkasoloihin.
 
Eihän se tietysti Nesteen vika ole, että se on ollut aikaisin liikkeellä satsaamalla HVO-dieseliin. Menee aikansa ennen kuin muut polttoainevalmistajat pystyvät muuttamaan tuotantoaan fossiilisesta biopolttoaineisiin. Esimerkiksi ST1 on rakentamassa biojalostamoa Ruotsiin.
 
Monet vastuullisena itseään pitävät yritykset ovat siirtyneet tai siirtymässä biopolttoaineisiin. Viimeksi siitä ilmoitti Kesko, joka aikoo asteittain ottaa HVO-dieselin käyttöön logistiikassaan. Satsaus on iso, sillä HVO-diesel maksaa fossiilista enemmän. Kuljetusyrityksen taksoja on kuvattu nostaa samassa suhteessa. Tämä nostaa kuljetuskustannuksia ja hyödykkeiden hintoja.